Tradicinis mokymas

ALYTAUS KOLEGIJA KVIEČIA Į KVALIFIKACIJOS TOBULINIMO KURSUS PAGAL FORMALIAS, KVALIFIKACIJĄ SUTEIKIANČIAS MOKYMO PROGRAMAS, IR NEFORMALIUS KURSUS

Alytaus kolegija kviečia įvairaus išsilavinimo, amžiaus, socialinės padėties asmenis, pageidaujančius atnaujinti turimus, bei įgyti naujus įgūdžius, žinias ir gebėjimus.
Pokyčiai ekonomikoje ir darbo rinkoje, tarptautinis bendradarbiavimas ir konkurencija iš visų bendruomenės narių reikalauja naujo požiūrio į mokymąsi, apimantį tiek naujų kompetencijų įgijimą, tiek anksčiau įgytų tobulinimą.
Alytaus kolegijos akademinė bendruomenė kuria vis daugiau galimybių bei skatina Jūsų iniciatyvą mokytis ir dalyvauti kaitos procesuose.
Baigę Alytaus kolegijos teikiamus kursus, įgysite pažymėjimus, ir tuo atveju, jei pasirinksite studijas Alytaus kolegijoje, Jums bus įskaityti studijuotų dalykų rezultatai, o už išklausytą kursą – bus išskaičiuojamas mokestis (sumažės studijų kaina).

Koordinatorė Laima Urbonienė,
Kompetencijų ir mokslo taikomosios veiklos centro vedėja
El. p. laima.urboniene@akolegija.lt
Tel.: (8 315) 79 411,+ 370 682 15776
Informacijos ir mokėjimo sąlygų teiraukitės asmenų, kurių kontaktai nurodyti prie kursų aprašymo
ESANT PAGEIDAVIMUI, VISŲ KURSŲ TRUKMĖ GALI BŪTI KOREGUOJAMA


Formalūs kursai. Įteikiami valstybės pripažinti kvalifikacijos suteikimo pažymėjimai.

Neformalūs trumpalaikiai kursai. Įteikiamas nustatytos formos pažymėjimas.

Nerformalūs ilgalaikiai kursai. Kursų trukmė gali būti kooreguojama. Įteikiamas nustatytos formos pažymėjimas.

INŽINERIJOS KRYPTIES KURSAI

INFORMACINIŲ TECHNOLOGIJŲ KRYPTIES KURSAI

SOCIALINIŲ MOKSLŲ KRYPTIES KURSAI

MOKSLO TAIKOMIEJI UŽSAKOMIEJI TYRIMAI

 • Įmonės vidinės ir išorinės marketingo aplinkos tyrimai;
 • Prekių paklausos ir pasiūlos rinkoje tyrimai;
 • Konkurentų tyrimai;
 • Vartotojų nuomonės tyrimai;
 • Pardavimo prognozavimas;

Kontaktinis asmuo Aurelija Goravičienė, el. p. aurelija.goraviciene@akolegija.lt, tel. (8 315) 79411,
mob. tel. +370 613 94 403

 • Kompiuterinių programų kūrimas ir diegimas;
 • Interneto svetainių projektavimas, kūrimas, tobulinimas ir administravimas.

Kontaktinis asmuo Danutė Baravykienė, el. p. danute.baravykiene@akolegija.lt, tel. (8 315) 65013,
mob. tel. +370 686 06 206

KITOS PASLAUGOS

 •  Spaudos leidinių maketavimas ir dizainas;
 •  Fotopaslaugos;
 •  Renginių filmavimas;
 •  Vaizdo reportažo parengimas (reklaminio, informacinio);
 •   Įvairių kursų metodinės videomedžiagos rengimas;
 •  Videomedžiagos montavimas;
 •   Kompaktinių diskų gamyba ir leidyba;
 •   Reklamos akcijų vykdymas;
 •   Renginių organizavimas ir aptarnavimas;
 •   Pobūvių ruošimas ir aptarnavimas;
 •   Patalpų nuoma;
 •   Bendrabučio paslaugos.