Tradicinis mokymas

ALYTAUS KOLEGIJA KVIEČIA Į KVALIFIKACIJOS TOBULINIMO KURSUS PAGAL FORMALIAS, KVALIFIKACIJĄ SUTEIKIANČIAS MOKYMO PROGRAMAS, IR NEFORMALIUS KURSUS

Alytaus kolegija kviečia įvairaus išsilavinimo, amžiaus, socialinės padėties asmenis, pageidaujančius atnaujinti turimus bei įgyti naujus įgūdžius, žinias ir gebėjimus.
Pokyčiai ekonomikoje ir darbo rinkoje, tarptautinis bendradarbiavimas ir konkurencija iš visų bendruomenės narių reikalauja naujo požiūrio į mokymąsi, apimantį tiek naujų kompetencijų įgijimą, tiek anksčiau įgytų tobulinimą.
Alytaus kolegijos akademinė bendruomenė kuria vis daugiau galimybių bei skatina Jūsų iniciatyvą mokytis ir dalyvauti kaitos procesuose.
Baigę Alytaus kolegijos teikiamus kursus ar kitokio pobūdžio mokymus, įgysite pažymėjimus ar pažymas, ir, jei pasirinksite studijas Lietuvos universitetuose ar kolegijose, Jums bus įskaityti studijuotų dalykų rezultatai, o už išklausytą kursą – bus išskaičiuojamas mokestis (sumažės studijų kaina). Mokymų metu įgytos kompetencijos bus aktualios ir darbo rinkoje.

Koordinatorė Laima Urbonienė,
Mokslo taikomosios veiklos ir formalaus / neformalaus švietimo centro vadovė
El. p. laima.urboniene@akolegija.lt
Tel.: (8 315) 50 177,+ 370 682 15776

Informacijos ir mokėjimo sąlygų teiraukitės asmenų, kurių kontaktai nurodyti prie kursų aprašymo 

ESANT PAGEIDAVIMUI, VISŲ KURSŲ TRUKMĖ GALI BŪTI KOREGUOJAMA. JŪSŲ PAGEIDAVIMU, GALIME SUFORMUOTI JUMS DARBO RINKOJE AKTUALŲ KURSĄ


Neformalūs trumpalaikiai kursai, seminarai. Įteikiamas nustatytos formos pažymėjimas.

Nerformalūs ilgalaikiai kursai. Kursų trukmė gali būti kooreguojama. Įteikiamas nustatytos formos pažymėjimas.

INŽINERIJOS KRYPTIES KURSAI

INFORMACINIŲ TECHNOLOGIJŲ KRYPTIES KURSAI

SOCIALINIŲ MOKSLŲ KRYPTIES KURSAI

MOKSLO TAIKOMIEJI UŽSAKOMIEJI TYRIMAI

 • Įmonės vidinės ir išorinės marketingo aplinkos tyrimai;
 • Prekių paklausos ir pasiūlos rinkoje tyrimai;
 • Konkurentų tyrimai;
 • Vartotojų nuomonės tyrimai;
 • Pardavimo prognozavimas;

Kontaktinis asmuo Neringa Draugelienė, el. p. neringa.draugeliene@akolegija.lt, mob. tel. (8 614) 84 680

 • Kompiuterinių programų kūrimas ir diegimas;
 • Interneto svetainių projektavimas, kūrimas, tobulinimas ir administravimas.

Kontaktinis asmuo Rasa Balynienė, el. p. rasa.balyniene@akolegija.lt, mob. tel. 8 687 45924

KITOS PASLAUGOS

 • Spaudos leidinių maketavimas ir dizainas;
 • Fotopaslaugos;
 • Reklamos akcijų vykdymas;
 • Renginių organizavimas ir aptarnavimas;
 • Pobūvių ruošimas ir aptarnavimas;
 • Patalpų nuoma;
 • Bendrabučio paslaugos.