Daiktų (prekių) ženklinimas. Aplinkosauginiai ženklai

Pavadinimas DAIKTŲ (PREKIŲ) ŽENKLINIMAS. APLINKOSAUGINIAI ŽENKLAI.
Tikslinė grupė Prekių ir paslaugų vartotojai (pirkėjai), pardavimo vadybininkai, pardavėjai
Tikslas ir uždaviniai Tikslas: supažindinti su daiktų (prekių) ženklinimo reikalavimais ir aplinkosauginiais ženklais. Uždaviniai: pateikti klausytojams susistemintas žinias apie ženklinimo reikalavimus atskiroms prekių grupėms, būtinus ženklinimo rekvizitus, prekių ženklinimo rekvizitų pateikimo ypatumus, aplinkosauginiai ženklus, bei nagrinėti praktinius pavyzdžius.
Modulių/temų pavadinimai Ženklinimo reikalavimais atskiroms prekių grupėms, būtini ženklinimo rekvizitai, prekių ženklinimo rekvizitų pateikimo ypatumai, aplinkosauginiai ženklai.
Programos trukmė Nuo 8 (akad.val.)
Mokymo metodai Paskaitos, pasitelkiant vaizdinę medžiagą, praktiniai pavyzdžiai, situacijų nagrinėjimas ir vertinimas.
Dėstytojas Aurelija Goravičienė
Kontaktai aurelija.goraviciene@akolegija.lt