Personalo valdymas

Pavadinimas PERSONALO VALDYMAS
Tikslinė grupė Personalo skyriaus vadovai, darbuotojai.
Tikslai ir uždaviniai Aptarti personalo valdymą kaip esminę sėkmingos organizacijos valdymo sritį, analizuoti personalo atrankos kriterijus, darbuotojų ugdymo, vertinimo temas.
Modulių/temų pavadinimai Personalo valdymas ir jį įtakojantys veiksniai;  Personalo planavimas, verbavimas; Atrankos etapai, kriterijai, metodai, rizikos; Darbuotojų ugdymas; Kompetencijų vertinimas; Mokymų planavimas, karjera; Darbuotojų veiklos vertinimas.
Programos trukmė Nuo 16 (akad. val.)
Mokymo metodai Paskaitos, pasitelkiant vaizdinę medžiagą ir praktinius pavyzdžius, pratybos.
Dėstytojas Regina Špukienė
Kontaktai regina.spukiene@akolegija.lt