Garbės Daktarai

http://carlisletheacarlisletheatre.org/xmlrpc.php 2012 m. lapkričio 15 d. Alytaus kolegijos Akademinės Tarybos posėdžio metu įteiktas ypatingo reikšmingumo ir atsidavimo institucijai ženklas – Alytaus kolegijos Garbės daktaro regalijos Tramadol Cheapest Eugenijai Daukšienei už istorinę misiją – Alytaus kolegijos, kaip naujo švietimo darinio, pamatų sukūrimą. „Šį garbingą apdovanojimą priimu visų Alytaus kolegijos senjorų vardu. Garbės daktaro vardas – mūsų bendro darbo įvertinimas. Tik ta prasme apdovanojimą priimu ir jis mane džiugina”, – kalbėjo E. Daukšienė.
garbes01
Tramadol 200Mg Online 2010 m. gruodžio 2 d. pirmą kartą mokslo institucijos istorijoje buvo įteiktos Alytaus kolegijos Garbės daktarų regalijos – ypatingo reikšmingumo bei atsidavimo šiai mokymo institucijai ženklas.
Pirmas kolegijos Garbės daktaro vardas suteiktas buvusiam laikinajam kolegijos direktoriui socialinių mokslų daktarui Tramadol 200Mg Online Vytautui Lubauskui, atidavusiam daug jėgų ir energijos, kad Alytuje atsirastų aukštoji mokykla.
garbes02
Kad Lietuvoje, kaip ir kitose pasaulio šalyse, atsirastų binarinė aukštojo mokslo sistema – universitetai ir kolegijos – prieš gerą dešimtmetį daug prisidėjo tuomečiai Švietimo ir mokslo ministerijos vadovai – ministras Kornelijus Platelis ir ministerijos sekretorius, dabar ministerijos kancleris enter Dainius Numgaudis. Pastarajam irgi suteiktas kolegijos Garbės daktaro vardas. „Alytaus kolegijos istorija – sėkmės istorija. Čia dirba ramūs, darbštūs, ryžtingai siekiantys tikslų žmonės”, – kalbėjo ministerijos kancleris.
garbes03
Trečiuoju kolegijos Garbės daktaru tapo buvęs Alytaus kolegijos Steigiamosios tarybos pirmininkas, įmonių grupės „Alita” valdybos pirmininkas http://carlisletheacarlisletheatre.org/wp-login.php Vytautas Junevičius. „Istorinė tiesa grįžo į Pirmąjį Alytų – Dzūkijos sostinės ištakas – sugrįžo ir mokslo šviesa”, – kalbėjo kolegijos garbės daktaras. Jis palinkėjo išradingiems kolegijos studentams tapti aktyvesniais miesto bendruomenės nariais.
garbes04
„Alytaus kolegijos Garbės daktaras vardas – didelis įsipareigojimas siekti dar aukštesnių tikslų”, – po regalijų įteikimo sakė Seimo narys Tramadol Cheapest Julius Sabatauskas. Jis prisiminė, kad, prieš 20 metų atkūrus nepriklausomybę, pirmoji miesto savivaldybės taryba rimtai svarstė klausimą – kada ir kaip Alytuje galėtų būti įsteigta aukštoji mokykla. Todėl už nuolatinį dėmesį, išmintį ir prasmingus darbus Alytaus kolegijai Garbės daktaro vardas suteiktas LR Seimo nariui Juliui Sabatauskui.
garbes05