Dalykinio bendravimo ypatumai įvairiose kultūrose

Pavadinimas DALYKINIO BENDRAVIMO YPATUMAI ĮVAIRIOSE KULTŪROSE
Tikslinė grupė Įstaigų, įmonių, organizacijų personalas, pageidaujantis tobulinti kompetencijas arba persikvalifikuoti. Specializuotas kursas moksleiviams
Tikslai ir uždaviniai Suteikti žinių apie skirtingas kultūras ir specifinį bendravimą su jų atstovais.
Modulių/temų pavadinimai Kultūros koncepcija. Kultūrų įvairovė. Vienaplanių, daugiaplanių, santūriųjų kultūrų bruožai. Kultūrų nuostatos ir sampratos. Skirtingos mąstysenos žmonių susitikimų specifika. Kūno kalba. Vadybos traktavimas skirtingų kultūrų atstovų.
Programos trukmė Nuo 8 (akad. val.)
Mokymo metodai Paskaitos, pasitelkiant vaizdinę medžiagą ir praktinius pavyzdžius, pratybos, savarankiškas darbas.
Dėstytojas Laima Urbonienė
Kontaktai laima.urboniene@akolegija.lt