Darbuotojų motyvacija

Pavadinimas DARBUOTOJŲ MOTYVACIJA
Tikslinė grupė Įmonių vadovai, skyrių vadovai, personalo skyriaus darbuotojai, darbuotojai
Tikslai ir uždaviniai Aptarti motyvaciją, pasitenkinimą darbu bei lojalumą lemiančius veiksnius, nurodyti būdus ir metodus, kaip būtų galima tinkamai motyvuoti darbuotojus.
Modulių/temų pavadinimai Darbuotojo reikšmingumo pripažinimas; Pasitenkinimas darbu; Motyvacinės priemonės; Motyvuotas darbuotojas – nauda organizacijai.
Programos trukmė Nuo 8 (akad. val.)
Mokymo metodai Paskaitos, pasitelkiant vaizdinę medžiagą ir praktinius pavyzdžius, pratybos.
Dėstytojas Regina Špukienė
Kontaktai regina.spukiene@akolegija.lt