Ugdymas karjerai


Ugdymo karjerai veiklos tikslas – teikti karjeros informaciją studentams, plėsti karjeros galimybes ir ugdyti studentų karjeros planavimo gebėjimus.

Ugdymo karjerai veiklos uždaviniai:

 • Teikti studentams karjeros konsultavimo, profesinio orientavimo paslaugas.
 • Teikti studentams informaciją, susijusią su karjeros galimybėmis.
 • Vykdyti absolventų karjeros stebėsenos, socialinių partnerių (darbdavių) apklausas.
 • Teikti organizacinę ir metodinę pagalbą Kolegijos padaliniams studentų karjeros valdymo ir absolventų karjeros stebėsenos klausimais.
 • Skatinti ir palaikyti Kolegijos absolventų ryšius su Kolegija.

Mielas studente, Alytaus kolegijos Karjeros specialistė Tave kviečia:

 • sužinoti įsidarbinimo galimybes;
 • gauti su karjeros planavimu susijusios informacijos;
 • parengti tinkamą CV ir motyvacinį laišką;
 • gauti individualias konsultacijas karjeros planavimo klausimais.

Individualios konsultacijos konkrečiais karjeros klausimais

 • karjeros galimybių tyrinėjimas;
 • karjeros planavimas;
 • darbo paieška;
 • gyvenimo aprašymo (CV) rengimas;
 • motyvacinio laiško rengimas;
 • pokalbis dėl darbo.

Rašykite karjera@akolegija.lt