Narystė tarptautinėse asociacijose

EAIE (European Association for International Education)


EAIE – Europos tarptautinio švietimo asociacija. EAIE yra pelno nesiekianti organizacija, kurios pagrindinis tikslas – skatinti ir padėti plėtoti aukštojo mokslo internacionalizavimą Europoje ir pasaulyje bei patenkinti asmenų, aktyviai veikiančių tarptautinio švietimo srityje, profesinius poreikius.
EAIE veikla grindžiama naryste. Organizacijai priklauso daugiau nei 1600 narių – rektoriai, profesoriai, tarptautinių mainų koordinatoriai, kitas akademinis personalas. EAIE pagrindinė misija yra atstovauti savo nariams.
EAIE siekia tarptautiniu mastu draugėn suburti švietimo profesionalus ir padėti jiems sukurti globalią aplinką, kurioje visiems būtų teikiamos mobilumo ir švietimo paslaugos. Organizacija siūlo įvairius kursus, rengia kasmetes konferencijas, rengia diskusijas specialiose sekcijose ir specialių poreikių grupėse.

http://www.eaie.org

 

EURASHE (European Association of Institutions in Higher Education)


Europos aukštųjų mokyklų asociacija ( EURASHE ) buvo įsteigta 1990 m. Graikijoje. Remiantis Belgijos įstatymais, EURASHE yra pelno nesiekianti tarptautinė asociacija. Asociacijos nariai yra nacionalinės kolegijų ir kitų aukštųjų mokyklų asociacijos bei privačios institucijos.
Asociacija, plėtodama aukštąjį profesinį mokymą Europoje, rengia įvairias analizes, atlieka apklausas, organizuoja konferencijas ir seminarus, susijusius su minėtu sektoriumi.

http://www.eurashe.eu, http://www.eurashe.be

 

BMDA (Baltic Management Development Association)


Baltijos vadybos plėtros asociaciją (BMDA) 2002 m. įkūrė ISM Vadybos ir ekonomikos universitetas, Estijos Verslo mokykla (angl. Estonian Business School), Bankininkystes Akademija Latvijoje (angl. BA School of Business and Finance) bei individualūs asmenys (vadybos mokslų profesoriai ir verslo bendruomenės profesionalai). BMDA tikslas – sukurti regioninį vadybos plėtros tinklą, vienijantį universitetus, verslo mokyklas, akademikus ir verslo atstovus iš Baltijos šalių. BMDA siekia pagerinti vadybos kokybę skatindama šios srities studijas, teikdama edukacines paslaugas ir platų bendradarbiavimo tinklą vadybos plėtros institucijoms ir verslo įmonėms.
Šiuo metu BMDA vienija 53 narius iš 16 valstybių (Austrijos, Belgijos, Danijos, Estijos, Gruzijos, Jungtinės Karalystės, Kroatijos, Latvijos, Lenkijos, Lietuvos, Nyderlandų, Norvegijos, Rusijos, Slovėnijos, Suomijos ir Ukrainos).

http://www.bmda.net/