Strateginis organizacijos planavimas ir valdymas

Pavadinimas STRATEGINIS ORGANIZACIJOS PLANAVIMAS IR VALDYMAS
Tikslinė grupė Įmonių, įstaigų, organizacijų vadovai, skyrių vadovai, darbuotojai
Tikslai ir uždaviniai Supažindinti seminaro dalyvius su strateginio planavimo etapais, strateginėmis kryptimis; išanalizuoti aplinkos veiksnių įtaką strateginiam planavimui; supažindinti su subalansuotais efektyvumo rodikliais, jų nauda.
Modulių/temų pavadinimai Vizijos ir misijos kūrimas; Aplinkos veiksnių analizė; Strateginių krypčių analizė ir pasirinkimas;  Subalansuoti efektyvumo rodikliai.
Programos trukmė Nuo 8 (akad. val.)
Mokymo metodai Paskaitos, pasitelkiant vaizdinę medžiagą ir praktinius pavyzdžius, pratybos.
Dėstytojas Regina Špukienė
Kontaktai regina.spukiene@akolegija.lt