Mažmeninės prekybos taisyklės

Soma FOR SALE ONLINE ~ Soma NO RX Pavadinimas MAŽMENINĖS PREKYBOS TAISYKLĖS
Doctor shopping for Soma prescription Tikslinė grupė Pardavimo vadybininkai, pardavėjai, pirkėjai
soma online overnight Tikslas ir uždaviniai Tikslas: supažindinti su LR mažmeninės prekybos taisyklėmis Uždaviniai: pateikti klausytojams susistemintas žinias apie prekių pardavimo ypatumus, pardavėjų pareigas, pirkėjų teises ir pareigas, prekybinės veiklos kontrolę, bei nagrinėti praktinius pavyzdžius.
Modulių/temų pavadinimai Prekių pardavimo ypatumai, pardavėjų pareigos, pirkėjų teises ir pareigos, prekybinės veiklos kontrolė ir atsakomybė.
Programos trukmė Nuo 8 (akad.val.)
Mokymo metodai Paskaitos, pasitelkiant vaizdinę medžiagą, praktiniai pavyzdžiai, situacijų nagrinėjimas ir vertinimas.
Dėstytojas Aurelija Goravičienė
Kontaktai aurelija.goraviciene@akolegija.lt