Projektas „LieDM tinklo plėtra“

Projektas „LieDM tinklo plėtra“, Nr. VP1-2.2-ŠMM-04-V-05-002

 

Projekto vykdytojas: Vilniaus Gedimino technikos universitetas
Projekto pradžia: 2012-12-12
Projekto pabaiga: 2014-04-12
Projekto partneriai: Alytaus kolegija, Kauno kolegija, Lietuvos sveikatos mokslų universitetas, Kauno technologijos universitetas, Lietuvos kūno kultūros akademija, Kauno technikos kolegija, Klaipėdos universitetas, Lietuvos muzikos ir teatro akademija, Marijampolės kolegija, Šiaulių universitetas, Vilniaus kolegija, Vilniaus universitetas, Vytauto Didžiojo universitetas.

Projekto tikslas: LieDM tinklo funkcionalumo ir paslaugų kokybės gerinimas, tikslingai ir kryptingai panaudojant finansinius išteklius.
Trumpas projekto aprašymas: LieDM tinklo prioritetas yra moderniomis informacijos ir telekomunikacijos technologijomis paremtos aukštojo mokslo studijos, e-mokymosi plėtra, aukštųjų mokyklų partnerystė vykdant nuotolinį mokymą bei mokymąsi. Studijavimui el. būdu sukurta 10 antrosios pakopos studijų programų, 3 pirmosios pakopos studijų programos, daugiau nei 3000 nuotolinio mokymosi kursų, kasmet organizuojama apie 800 vaizdo konferencijų, sukaupta daugiau kaip 6000 valandų vaizdo įrašų, skirtingose Lietuvos aukštosiose mokyklose įsteigtos vaizdo konferencijų studijos, nuotolinio mokymo klasės, techniniai centrai bei vaizdo filmavimo ir montavimo studijos. Visa ši infrastruktūra prisideda prie nuotolinių studijų populiarinimo ir teikimo Lietuvos aukštojo mokslo institucijose ir didina jų konkurentabilumą respublikinėje ir tarptautinėje rinkoje. Šiuo metu LieDM konsorciumui priklausančio KTU techninio centro paslaugomis naudojasi 46 skirtingos institucijos. Šio projekto tikslas yra LieDM tinklo funkcionalumo ir paslaugų kokybės gerinimas tikslingai ir kryptingai panaudojant finansinius išteklius. Projekto rezultatais siekiama didinti visų LieDM tinkle dalyvaujančių institucijų galimybes teikti šiuolaikinius reikalavimus atitinkančias studijas elektroniniu būdu, išplėsti paslaugų apimtis, didinti vartotojų ratą ir prieinamumą. Projekto metu įdiegus naujus vaizdo konferencijų sprendimus numatoma ženkliai padidinti vaizdo konferencijų prieinamumą ir išplėsti vartotojų ratą pasiūlant paslaugas ne tik aukštojo mokslo institucijoms, bet ir mokykloms. Taip pat projekto metu numatoma skirti daug dėmesio nuotolinių studijų kokybės sistemos diegimui (techninės pagalbos centro kūrimas, darbuotojų mokymai, metodinės medžiagos rengimas), virtualios mokymo(si) aplinkos funkcinių galimybių plėtrai (išmaniųjų modulių kūrimas ir pritaikymas, atvirųjų švietimo išteklių saugyklų pritaikymas VMA).

Projekto veiklos: Darbastalio vaizdo konferencinės įrangos diegimas; WEB vaizdo konferencinės įrangos papildomų licencijų įsigijimas. E – studijų rengimo savianalizei skirtos metodinės medžiagos rengimas ir sisteminimas. Techninės pagalbos linijos išplėtimas LieDM tinklui. Virtualaus metodinės pagalbos centro įkūrimas. Projekte dalyvaujančių institucijų darbuotojų mokymai. Mokymo kursų parengimas pagal konkrečias taikymo sritis. Centralizuotai įdiegtos VMA pritaikymas atvirųjų švietimo išteklių saugyklai. Išmaniųjų modulių kūrimas ir integravimas VMA.