Kontaktai

Alytaus kolegija
Studentų g. 17
62252 Alytus
Įm. kodas 111965327
Tel. (8 315) 79 132
Faks. (8 315) 50 308
El. p. rastal@akolegija.lt

Darbo laikas: 8.30–17.15 (penktadienį iki 16.00)
Pietų pertrauka 12.00–12.30

ADMINISTRACIJA

Direktorius Sigitas Naruševičius
mob. 8 686 83 635
el. p. sigitas.narusevicius@akolegija.lt

Priėmimo valandos – trečiadieniais nuo 14.00 val. iki 17.00 val.
Priėmimui prašome registruotis iš anksto el. p. rastal@akolegija.lt

Direktoriaus pavaduotoja akademinei veiklai Jurgita Merkevičienė
tel. (8 315) 79 366, mob. 8 614 58 576
el. p. jurgita.merkeviciene@akolegija.lt

Direktoriaus pavaduotojas plėtrai ir inovacijoms 
tel.
el. p.

Vyriausioji finansininkė Dalė Griškonienė
tel. (8 315) 79 254, mob. 8 687 22 912
el.p. dale.griskoniene@akolegija.lt

Dokumentų valdymo vedėja Ona Adomavičienė
tel. (8 315) 79 132, mob. 8 686 83 634
el. p. ona.adomaviciene@akolegija.lt

Sveikatos mokslų ir inžinerijos fakulteto dekanas Gintautas Stonys
mob. 8 619 35 711
el. p. gintautas.stonys@akolegija.lt

Informacinių technologijų ir vadybos fakulteto dekanė Jovita Balčiūnienė
tel. (8 315) 79 826, mob. 8 6 16 41 550
el. p. jovita.balciuniene@akolegija.lt

Marketingo centro vadovas Algirdas Beitnaras
mob. 8 687 45 963
el. p. algirdas.beitnaras@akolegija.lt

Mokslo taikomosios veiklos ir neformalaus/formalaus švietimo centro vadovė Laima Urbonienė
tel. (8 315) 50 177, mob. 8 682 15 776
el. p. laima.urboniene@akolegija.lt

Tarptautinių ryšių ir projektų centro vadovė Rozalija Radlinskaitė
tel. (8 315) 50 189, mob. 8 682 15 774
el. p. rozalija.radlinskaite@akolegija.lt

Žmogiškųjų išteklių ir dokumentų valdymo skyriaus vedėja Romena Šerkšnienė
tel. (8 315) 79 411, mob. tel. (8 612) 79 627
el. p. romena.serksniene@akolegija.lt

Darbuotojų saugos ir sveikatos specialistė Kristina Janulienė
tel. (8 315) 65 014
el. p. kristina.januliene@akolegija.lt

Kokybės užtikrinimo skyriaus vedėja Neringa Vismolekienė
mob. 8 607 60 287
el. p. neringa.vismolekiene@akolegija.lt

Studijų centro vedėja Vilma Slavickienė
tel. (8 315) 50 234, mob. 8 687 80 574
el. p. vilma.slavickiene@akolegija.lt

Alytaus švietimo darbuotojų tobulinimo/si padalinio vedėja Vilija Padimanskienė
mob. 8 613 94 403
el. p. vilija.padimanskiene@akolegija.lt

Jaunųjų informatikų akademijos vedėja Greta Krūkonytė
mob. 8 620 44 630
el. p. greta.krukonyte@akolegija.lt

Alytaus STEAM atviros prieigos centro vedėja Valė Zdanavičienė
mob. 8 682 57 877
el. p. vale.zdanaviciene@akolegija.lt

Europe direct Alytus centro vadovė Nijolė Vitienė
mob. 8 677 16308
el. p. nijole.vitiene@akolegija.lt

Archyvarė Danutė Matulionienė
tel. (8 315) 65 015
el. p. danute.matulioniene@akolegija.lt

Maitinimo komplekso vedėja Virginija Dumbliauskienė
tel. (8 315) 50 092, mob. 8 614 58 579
el. p. virginija.dumbliauskiene@akolegija.lt

Bendrabučio valdytoja Rimtautė Dapkevičienė
mob. 8 693 91 581
el. p. rimtaute.dapkeviciene@akolegija.lt

Duomenų apsaugos pareigūno funkcijas vykdo UAB „SDG“
mob. 8 620 87 513
el. p. asmensduomenys@sdg.lt


ALYTAUS KOLEGIJOS ORGANIZACINĖ VALDYMO STRUKTŪRA. Įsigaliojo nuo 2021-10-01