Programų vertinimas

TARPTAUTINIS TRANSPORTO IR LOGISTIKOS VERSLO STUDIJŲ PROGRAMOS VERTINIMAS

2017 m. balandžio 24 d. Alytaus kolegijoje vyko Verslo krypties studijų programos Transporto ir logistikos verslas vertinimas.
Transporto ir logistikos verslo studijų programos vertinimo išvados
Ekspertų grupė: vadovas – prof. Andreas Knorr (Vokietija), nariai: Nicholas Coleman (Didžioji Britanija), dr. Igors Graurs (Latvija), Remigijus Šeris (Lietuva), Linas Misevičius (Lietuva), koordinatorė – Dovilė Žeimienė (SKVC).


TARPTAUTINIS STATINIŲ INŽINERINIŲ SISTEMŲ STUDIJŲ PROGRAMOS VERTINIMAS

2016 m. lapkričio 30 d. Alytaus kolegijoje vyko Statybos inžinerijos krypties studijų programos Statinių inžinerinės sistemos vertinimas.
Statinių inžinerinių sistemų studijų programos vertinimo išvados
Ekspertų grupė: vadovas – doc. dr. George Markou (Jungtiniai Arabų Emiratai), nariai: prof. dr. Andrus Aavik (Estija), doc. dr. Liga Gaile (Latvija), doc. dr. Vincentas Vytis Stragys (Lietuva), Tautvydas Šimanauskas (Lietuva), koordinatorė – Birutė Noreikaitė.


 BENDROSIOS PRAKTIKOS SLAUGOS STUDIJŲ PROGRAMOS AKREDITAVIMAS

ekspertės_kelti

2016 m. gegužės 31 d. Alytaus kolegijoje vyko ketinamos vykdyti studijų programos Bendrosios praktikos slaugos vertinimas.
Ekspertų grupė: Rita Liepuonienė (grupės vadovė), Emilija Tamašauskienė, koordinatorė – Aušra Leskauskaitė.


TARPTAUTINIS IŠORINIS VADYBOS KRYPTIES STUDIJŲ PROGRAMŲ VERTINIMAS

ekspertai_kelti_2

2016 m. gegužės 16-17 d. Alytaus kolegijoje vyko  Tarptautinis išorinis Vadybos krypties studijų programų vertinimas. Vertinamos buvo dvi Vadybos krypties studijų programos: Verslo vadybos bei Įstaigų ir įmonių administravimo. Verslo vadybos studijų programos vertinimo išvados

Įstaigų ir įmonių administravimo studijų programos vertinimo išvados

Ekspertų grupė:  vadovas –  prof. dr. Pandelis Ipsilandis (Graikija), nariai: prof. dr. Tatjana Volkova (Latvija),  dr. Pedro Pablo Cardoso Castro (Didžioji Britanija),  Lina Grigonytė (Lietuva), Indrė Šadzevičiūtė (Lietuva), koordinatorė – Gabrielė Bajorinaitė (SKVC).


TARPTAUTINIS IŠORINIS INFORMATIKOS INŽINERIJOS KRYPTIES STUDIJŲ PROGRAMŲ VERTINIMAS

2016 m. balandžio 26-27 d. Alytaus kolegijoje vyko Tarptautinis išorinis Informatikos inžinerijos krypties studijų programų vertinimas.

ekspertai_kelti

Vertinamos buvo trys  Informatikos inžinerijos krypties studijų programos: Informacinių sistemų technologijos, Kompiuterinių tinklų administravimas ir Multimedija, dizainas ir leidybos technologijos.

Ekspertų grupė:  vadovas –  prof. Frode Eika Sandnes (Norvegija), nariai:  prof. Jürgen Dorn (Austrija), prof. Kari-Jouko Räihä (Suomija), prof. Jaanus Pöial (Estija),  Juozas Breivė (Lietuva), Ieva Ulevičiūtė (Lietuva), koordinatorė – Eglė Grigonytė (SKVC).


TARPTAUTINIS IŠORINIS  AUTOMOBILIŲ TECHNINIO EKSPLOATAVIMO STUDIJŲ PROGRAMOS VERTINIMAS

Automobilių techninio eksploatavimo programa įvertinta teigiamai ir akredituota 6 studijų metams.  Vertinimo išvados

Ekspertai

AUTOMOBILIŲ TECHNINIO EKSPLOATAVIMO STUDIJŲ PROGRAMOS TARPTAUTINIS IŠORINIS VERTINIMAS

2015 m. lapkričio 25 d. Alytaus kolegijoje vyko Tarptautinis išorinis Automobilių techninio eksploatavimo studijų programos vertinimas.
Automobilių techninio eksploatavimo studijų programos vertinimo išvados

Ekspertų grupė: vadovas – prof. Clive Neal-Sturgess (Didžioji Britanija),   nariai: prof. Jochim Haldor (Vokietija), prof. Bojan Dolšak (Slovėnija),  Ger Reilly (Airija),  Audrius Jasėnas (Lietuva), Monika Simaškaitė (Lietuva), koordinatorius – Pranas Stankus (SKVC).


TARPTAUTINIO VERSLO STUDIJŲ PROGRAMOS AKREDITAVIMAS

Tarptautinio verslo studijų programa įvertinta teigiamai ir akredituota 4 studijų metams Vertinimo išvados (TV)

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

TARPTAUTINIO VERSLO STUDIJŲ PROGRAMOS VERTINIMAS
2014 m. rugsėjo 12 d. Alytaus kolegijoje vyks ketinamos vykdyti studijų programos Tarptautinis verslas vertinimas.
Ekspertų grupė: lekt. Danutė Rasimavičienė (grupės vadovė), lekt. Onutė Junevičienė, koordinatorius – Pranas Stankus.


MAISTO PRODUKTŲ TECHNOLOGIJOS STUDIJŲ PROGRAMOS AKREDITAVIMAS
Maisto produktų technologija studijų programa įvertinta teigiamai ir akredituota iki 2018 m. birželio 30 d. Vertinimo išvados (MPT)

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

MAISTO PRODUKTŲ TECHNOLOGIJOS STUDIJŲ PROGRAMOS VERTINIMAS
2014 m. gegužės 21 d. Alytaus kolegijoje vyks ketinamos vykdyti studijų programos Maisto produktų technologija vertinimas.
Ekspertų grupė: doc. dr. Alvija Šalaševičienė (grupės vadovė), lekt. Jurgita Lazdauskienė, koordinatorė – Aušra Leskauskaitė.


TARPTAUTINIS FINANSŲ STUDIJŲ PROGRAMOS AKREDITAVIMAS
Finansų studijų programa įvertinta teigiamai ir akredituota 3 metams. Vertinimo išvados
(F)

TARPTAUTINIS FINANSŲ STUDIJŲ PROGRAMOS VERTINIMAS
2013 m. gruodžio 12 d. Alytaus kolegijoje vyko Tarptautinis Finansų studijų programos išorinis vertinimas.
Ekspertų grupės vadovas – prof. dr. Brian O’Connor (Airija), ekspertų grupės nariai: prof. dr. Enn Listra (Estija); prof.dr. Kristina Levišauskaitė (Lietuva); prof. dr. Stephan Schoning (Vokietija); Gintarė Alaburdaitė (Lietuva).
Ekspertų grupės koordinatorė – Aušra Rostlund (SKVC).


TARPTAUTINIS BUHALTERINĖS APSKAITOS STUDIJŲ PROGRAMOS AKREDITAVIMAS
Buhalterinės apskaitos studijų programa įvertinta teigiamai ir akredituota 6 metams. Vertinimo išvados (BA)

TARPTAUTINIS BUHALTERINĖS APSKAITOS STUDIJŲ PROGRAMOS VERTINIMAS

2013 m. lapkričio 7 d. Alytaus kolegijoje vyko tarptautinis Buhalterinės apskaitos studijų programos vertinimas.
Ekspertų grupė: doc. dr. Natalja Gurvitsh (grupės vadovė), Inna Sidorova, doc. dr. Renata Legenzova, prof. dr. Doinita Ariton, Almantas Abromaitis, koordinatorė – Rasa Paurytė.


TARPTAUTINIS STATYBOS INŽINERIJOS KRYPTIES STUDIJŲ PROGRAMOS AKREDITAVIMAS
Statinių inžinerinės sistemos studijų programa įvertinta teigiamai ir akredituota 3 metams. Vertinimo išvados (SIS)

TARPTAUTINIS STATYBOS INŽINERIJOS KRYPTIES STUDIJŲ PROGRAMOS VERTINIMAS
2012 m. spalio 25 d. Alytaus kolegijoje vyko tarptautinis statybos inžinerijos krypties Statinių inžinerinės sistemos studijų programos vertinimas.
Ekspertų grupė: dr. Mark Gerard Richardson (grupės vadovas), dr. Rasa Apanavičienė, Salvijus Juodikis, Monika Simaškaitė, koordinatorė – Eglė Tuzaitė.


TARPTAUTINIS INFORMATIKOS INŽINERIJOS KRYPTIES STUDIJŲ PROGRAMŲ AKREDITAVIMAS
Kompiuterinių tinklų administravimo ir Elektroninės leidybos technologijų studijų programos įvertintos teigiamai ir akredituotos 6 metams.Vertinimo išvados (KTA ir ELT)

TARPTAUTINIS INFORMATIKOS INŽINERIJOS KRYPTIES STUDIJŲ PROGRAMŲ VERTINIMAS
2012 m. rugsėjo 20 d. Alytaus kolegijoje vyko tarptautinis informatikos inžinerijos krypties studijų programų (Kompiuterinių tinklų administravimo ir Elektroninės leidybos technologijos) vertinimas.
Ekspertų grupė: prof. Juris Borzovs (vadovas), prof. Jüri Kiho, Faustas Zubka, doc. dr. Daiva Vitkutė-Adžgauskienė, Vaidas Bartusevičius, koordinatorė – Renata Grinaitė.


TARPTAUTINIS INSTITUCINIS VERTINIMAS
Vadovaujantis Mokslo ir studijų įstatymo (Žin., 2009, Nr. 54-2140) 44 straipsniu, Aukštųjų mokyklų akreditavimo tvarkos aprašo, patvirtinto Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2010 m. rugsėjo 22 d. nutarimu Nr. 1317 (Žin., 2010, Nr. 113-5760) 3, 5 ir 7.1 punktais bei remiantis Alytaus kolegijos išorinio vertinimo išvadomis Alytaus kolegija akredituota 6 metams.

TARPTAUTINIS INSTITUCINIS VERTINIMAS
2011 m. lapkričio 8-10 d. Alytaus kolegijoje vyko tarptautinis institucinis vertinimas.
Ekspertų grupė: Brian O‘ Connor (grupės vadovas), Paul Mitchell (grupės sekretorius), prof. dr. Johann Schneider, Jolanta Bareikienė, dr. Andrius Čapas (darbdavių atstovas), Algirdas Raudonius (studentų atstovas), koordinatorė – Tautvilė Tunaitienė.


TARPTAUTINIS VADYBOS IR VERSLO ADMINISTRAVIMO KRYPTIES STUDIJŲ PROGRAMŲ AKREDITAVIMAS
Įmonių finansų vadybos, Buhalterinės apskaitos ir Prekybos vadybos studijų programos įvertintos teigiamai ir akredituoti 3 metams.Vertinimo išvados (ĮFVBA ir PV)

TARPTAUTINIS VADYBOS IR VERSLO ADMINISTRAVIMO KRYPTIES STUDIJŲ PROGRAMŲ VERTINIMAS
2010 m. spalio 12-13 d. Alytaus kolegijoje vyko tarptautinis Įmonių finansų vadybos, Buhalterinės apskaitos ir Prekybos vadybos studijų programų vertinimas.
Ekspertų grupė: prof. dr. MICHAEL EMERY (grupės vadovas), prof. VOLKER GEHMLICH, BRIAN O’CONNOR, MAIK HÜTTINGER, SAULIUS OLENCEVIČIUS.
Koordinatorė: Jolanta Kriščiūnaitė.


TARPTAUTINIS TRANSPORTO INŽINERIJOS KRYPTIES STUDIJŲ PROGRAMŲ AKREDITAVIMAS
2010 m. birželio 18 d. Studijų vertinimo komisijos posėdyje buvo nuspręsta Automobilių techninio eksploatavimo ir Vežimo automobilių transportu (nuo 2010 m. – Sausumos transporto technologijos) studijų programas įvertinti teigiamai ir akredituoti 3 metams.Vertinimo išvados (ATE ir STT)


TARPTAUTINIS TRANSPORTO INŽINERIJOS KRYPTIES STUDIJŲ PROGRAMŲ VERTINIMAS
2010 m. gegužės 6 d. Alytaus kolegijoje vyko tarptautinis Automobilių techninio eksploatavimo ir Vežimo automobilių transportu studijų programų vertinimas.
Ekspertų grupė: prof. Clive E Neal-Sturgess (grupės vadovas), prof. Andrus Aavik, prof. Janusz P. Narkiewicz, prof. Antonín Píštěk, doc. dr. Kęstutis Pilkauskas.
Koordinatorė: Dalia Jelinskienė.


TARPTAUTINIS PROGRAMAVIMO KOMPIUTERIAMS STUDIJŲ PROGRAMOS VERTINIMAS IR AKREDITAVIMAS
2006 m. lapkričio 30 d. Alytaus kolegijoje vyko Programavimo kompiuteriams studijų programos vertinimas.
Ekspertų grupė: prof. MICHAEL RYAN (grupės vadovas), prof. JURIS BORZOVS, prof. ALGIRDAS PAKŠTAS.
Koordinatorė: DALIA JELINSKIENĖ.
Programavimo kompiuteriams studijų programa įvertinta teigiamai ir akredituoti 8 metams. Vertinimo išvados (PS)

TARPTAUTINIS VADYBOS IR VERSLO ADMINISTRAVIMO KRYPTIES STUDIJŲ PROGRAMŲ AKREDITAVIMAS
Verslo vadybos studijų programa įvertinta teigiamai ir akredituoti iki 2013 m. gruodžio 31 d. Vertinimo išvados (VV)

TARPTAUTINIS VADYBOS IR VERSLO ADMINISTRAVIMO KRYPTIES STUDIJŲ PROGRAMŲ VERTINIMAS
2005 m. balandžio 14 d. Alytaus kolegijoje vyko Verslo vadybos studijų programos vertinimas.
Ekspertų grupė: prof. HEINRICH STREMITZER (grupės vadovas), prof. GIUSEPPE TURCHETTI, dr. HERBERT GRAUBOHM, dr. BRIAN O‘CONNOR, prof. VYTAUTAS PRANULIS.
Koordinatorius: ALMANTAS ŠERPATAUSKAS.