Programų vertinimas

TARPTAUTINIS VADYBOS STUDIJŲ KRYPTIES VERTINIMAS
2023 m. gegužės 9 d. vyko tarptautinis Vadybos studijų krypties Įmonių administravimo ir Verslo vadybos studijų programų vertinimas.
Vadybos studijų krypties vertinimo išvados


TARPTAUTINIS KINEZITERAPIJOS STUDIJŲ PROGRAMOS VERTINIMAS
2022 m. gruodžio 1 d. vyko tarptautinis Reabilitacijos krypties Kineziterapijos studijų programos vertinimas.
Kineziterapijos studijų programos vertinimo išvados


TARPTAUTINIS TRANSPORTO IR LOGISTIKOS VERSLO STUDIJŲ PROGRAMOS VERTINIMAS
2022 m. gegužės 13 d. vyko tarptautinis Verslo krypties Transporto ir logistikos verslo studijų programos vertinimas.
Transporto ir logistikos verslo studijų programos vertinimo išvados


TARPTAUTINIS STATINIŲ INŽINERINIŲ SISTEMŲ STUDIJŲ PROGRAMOS VERTINIMAS
2021 m. gruodžio 10 d. vyko tarptautinis Statybos inžinerijos studijų krypties Statinių inžinerinių sistemų studijų programos vertinimas.
Statybos inžinerinių sistemų studijų programos vertinimo išvados


TARPTAUTINIS AUTOMOBILIŲ TRANSPORTO INŽINERIJOS STUDIJŲ PROGRAMOS VERTINIMAS
2020 m. gruodžio 16 d. Alytaus kolegijoje vyko Transporto inžinerijos krypties Automobilių transporto inžinerijos studijų programos vertinimas.
Automobilių transporto inžinerijos studijų programos vertinimo išvados


KINEZITERAPIJOS STUDIJŲ PROGRAMOS VERTINIMAS
2019 m. vasario 19 d. Alytaus kolegijoje vyko Reabilitacijos krypties  Kineziterapija studijų programos vertinimas.
Kineziterapijos studijų programos vertinimo išvados
Pažangos ataskaita


MULTIMEDIJOS IR VIZUALINĖS KOMUNIKACIJOS STUDIJŲ PROGRAMOS VERTINIMAS
2019 m. sausio 15 d. Alytaus kolegijoje vyko Informatikos inžinerijos krypties  Multimedija ir vizualinė komunikacija studijų programos vertinimas.
Multimedijos ir vizualinės komunikacijos studijų programos vertinimo išvados
Pažangos ataskaita


INFORMACINIŲ SISTEMŲ STUDIJŲ PROGRAMOS VERTINIMAS
2019 m. vasario 15 d. Alytaus kolegijoje vyko Informacijos sistemų krypties Informacinės sistemos studijų programos  vertinimas.
Informacinių sistemų studijų programos vertinimo išvados
Pažangos ataskaita


ĮMONIŲ ADMINISTRAVIMO STUDIJŲ PROGRAMOS VERTINIMAS
2019 m. sausio 8 d. Alytaus kolegijoje vyko Vadybos krypties  Įmonių administravimas studijų programos vertinimas.
Įmonių administravimo studijų programos vertinimo išvados
Pažangos ataskaita


TARPTAUTINIS TRANSPORTO IR LOGISTIKOS VERSLO STUDIJŲ PROGRAMOS VERTINIMAS
2017 m. balandžio 24 d. Alytaus kolegijoje vyko Verslo krypties  Transporto ir logistikos verslas studijų programos vertinimas.
Transporto ir logistikos verslo studijų programos vertinimo išvados
Pažangos ataskaita


TARPTAUTINIS STATINIŲ INŽINERINIŲ SISTEMŲ STUDIJŲ PROGRAMOS VERTINIMAS
2016 m. lapkričio 30 d. Alytaus kolegijoje vyko Statybos inžinerijos krypties  Statinių inžinerinės sistemos studijų programos vertinimas.
Statinių inžinerinių sistemų studijų programos vertinimo išvados
Pažangos ataskaita


BENDROSIOS PRAKTIKOS SLAUGOS STUDIJŲ PROGRAMOS VERTINIMAS
2016 m. gegužės 31 d. Alytaus kolegijoje vyko ketinamos vykdyti  Bendrosios praktikos slaugos studijų programos vertinimas.
Bendrosios praktikos slaugos studijų programos vertinimo išvados
Pažangos ataskaita


TARPTAUTINIS IŠORINIS VADYBOS KRYPTIES STUDIJŲ PROGRAMŲ VERTINIMAS
2016 m. gegužės 16–17 d. Alytaus kolegijoje vyko  Tarptautinis išorinis Vadybos krypties studijų programų vertinimas. Vertinamos buvo dvi Vadybos krypties studijų programos: Verslo vadybos bei Įstaigų ir įmonių administravimo.
Verslo vadybos studijų programos vertinimo išvados
Pažangos ataskaita
Įstaigų ir įmonių administravimo studijų programos vertinimo išvados
Pažangos ataskaita


TARPTAUTINIS IŠORINIS INFORMATIKOS INŽINERIJOS KRYPTIES STUDIJŲ PROGRAMŲ VERTINIMAS
2016 m. balandžio 26–27 d. Alytaus kolegijoje vyko Tarptautinis išorinis Informatikos inžinerijos krypties studijų programų vertinimas.
Vertinamos buvo trys  Informatikos inžinerijos krypties studijų programos: Informacinių sistemų technologijos, Kompiuterinių tinklų administravimas ir Multimedija, dizainas ir leidybos technologijos.
Informacinių sistemų technologijų studijų programos vertinimo išvados
Pažangos ataskaita

Multimedija, dizainas ir leidybos technologijų studijų programos vertinimo išvados
Pažangos ataskaita


TARPTAUTINIS IŠORINIS  AUTOMOBILIŲ TECHNINIO EKSPLOATAVIMO STUDIJŲ PROGRAMOS VERTINIMAS
2015 m. lapkričio 25 d. Alytaus kolegijoje vyko Tarptautinis išorinis Automobilių techninio eksploatavimo studijų programos vertinimas.
Automobilių techninio eksploatavimo studijų programos vertinimo išvados
Pažangos ataskaita


TARPTAUTINIO VERSLO STUDIJŲ PROGRAMOS VERTINIMAS
2014 m. rugsėjo 12 d. Alytaus kolegijoje vyks ketinamos vykdyti  Tarptautinis verslas studijų programos vertinimas.
Tarptautinio verslo studijų programos vertinimo išvados


MAISTO PRODUKTŲ TECHNOLOGIJOS STUDIJŲ PROGRAMOS VERTINIMAS
2014 m. gegužės 21 d. Alytaus kolegijoje vyks ketinamos vykdyti Maisto produktų technologija  studijų programos vertinimas.
Maisto produktų technologijų studijų programos vertinimo išvados


TARPTAUTINIS FINANSŲ STUDIJŲ PROGRAMOS VERTINIMAS
2013 m. gruodžio 12 d. Alytaus kolegijoje vyko Tarptautinis Finansų studijų programos išorinis vertinimas.
Finansų studijų programos vertinimo išvados 


TARPTAUTINIS BUHALTERINĖS APSKAITOS STUDIJŲ PROGRAMOS VERTINIMAS
2013 m. lapkričio 7 d. Alytaus kolegijoje vyko tarptautinis Buhalterinės apskaitos studijų programos vertinimas.
Buhalterinės apskaitos studijų programos vertinimo išvados


TARPTAUTINIS STATYBOS INŽINERIJOS KRYPTIES STUDIJŲ PROGRAMOS VERTINIMAS
2012 m. spalio 25 d. Alytaus kolegijoje vyko tarptautinis statybos inžinerijos krypties Statinių inžinerinės sistemos studijų programos vertinimas.
Statinių inžinerinių sistemų studijų programos vertinimo išvados


TARPTAUTINIS INFORMATIKOS INŽINERIJOS KRYPTIES STUDIJŲ PROGRAMŲ VERTINIMAS
2012 m. rugsėjo 20 d. Alytaus kolegijoje vyko tarptautinis informatikos inžinerijos krypties studijų programų (Kompiuterinių tinklų administravimo ir Elektroninės leidybos technologijos) vertinimas.
Kompiuterinių tinklų administravimo studijų programos vertinimo išvados
Elektroninės leidybos technologijų studijų programos vertinimo išvados


TARPTAUTINIS VADYBOS IR VERSLO ADMINISTRAVIMO KRYPTIES STUDIJŲ PROGRAMŲ VERTINIMAS
2010 m. spalio 12–13 d. Alytaus kolegijoje vyko tarptautinis Įmonių finansų vadybos, Buhalterinės apskaitos ir Prekybos vadybos studijų programų vertinimas.
Įmonių finansų vadybos studijų programos vertinimo išvados
Buhalterinės apskaitos studijų programos vertinimo išvados
Prekybos vadybos studijų programos vertinimo išvados


TARPTAUTINIS TRANSPORTO INŽINERIJOS KRYPTIES STUDIJŲ PROGRAMŲ VERTINIMAS
2010 m. birželio 18 d. Studijų vertinimo komisijos posėdyje nuspręsta Automobilių techninio eksploatavimo ir Vežimo automobilių transportu (nuo 2010 m. – Sausumos transporto technologijos) studijų programas  akredituoti.
Automobilių techninio eksploatavimo studijų programos vertinimo išvados
Sausumos transporto technologijų studijų programos vertinimo išvados


TARPTAUTINIS TRANSPORTO INŽINERIJOS KRYPTIES STUDIJŲ PROGRAMŲ VERTINIMAS
2010 m. gegužės 6 d. Alytaus kolegijoje vyko tarptautinis Automobilių techninio eksploatavimo ir Vežimo automobilių transportu studijų programų vertinimas.
Automobilių techninio eksploatavimo studijų programos vertinimo išvados
Vežimo automobilių transportu studijų programos vertinimo išvados


TARPTAUTINIS PROGRAMAVIMO KOMPIUTERIAMS STUDIJŲ PROGRAMOS VERTINIMAS 
2006 m. lapkričio 30 d. Alytaus kolegijoje vyko Programavimo kompiuteriams studijų programos vertinimas.
Programavimo kompiuteriams studijų programos vertinimo išvados


TARPTAUTINIS VADYBOS IR VERSLO ADMINISTRAVIMO KRYPTIES STUDIJŲ PROGRAMŲ VERTINIMAS
2005 m. balandžio 14 d. Alytaus kolegijoje vyko Verslo vadybos studijų programos vertinimas.
Verslo vadybos studijų programos vertinimo išvados