AutoCAD 2D ir 3D baziniai mokymo kursai pradedantiems

Kontaktai: lektorė Aurelija Čepulienė
aurelija.cepuliene@akolegija.lt

AutoCAD bazinių mokymo kursų programa sudaryta iš dviejų dalių: AutoCAD 2D ir 3D

I Dalis.

Pradiniai reikalavimai:

Darbo kompiuteriu ir braižybos pradiniai įgūdžiai

Studijų tikslas:

Susipažinti ir išmokti dirbti su automatizuoto projektavimo sistema, sužinoti šios sistemos privalumus ir trūkumus. Įgyti darbo įgūdžius atliekant inžinerinį projektavimą.

Įvadas.
Bendros žinios apie kompiuterį. Programinio paketo ACAD įdiegimas. Jo panaudojimo galimybės ir pritaikymas. Ryšys su kitomis programomis.

ACAD valdymas

ACAD valdymo komandos ir darbinio lango struktūra: Standartinių instrumentų laukas; Komandinės piktogramos ir jų grupavimas pagal poreikius; Krentantis meniu, jo struktūra; Tekstinis langas; Komandinė eilutė ir komandų įvedimas; Klaviatūra ir komandiniai (“greitieji”) klavišai; Grafinis manipuliatorius (“pelytė”) ir su ja susijusios komandos.

Vaizdo ekrane valdymas

Brėžinio valdymo ekrane komandos ir jų paskirtis: Redraw, Regen; Zoom Window , Zoom Dynamic, Zoom Scale, Zoom Center, Zoom In, Zoom Out, Zoom All, Zoom Extents, Zoom Previous, Zoom Realtime; Pan.

ACAD dvimatė (2D) koordinačių sistema

Absoliutinė koordinačių sistema: Stačiakampės koordinatės; Polinės koordinatės. Santykinė koordinačių sistema. Koordinačių įvedimo metodai. Komandos Snap, Grid. Brėžinio elementų (primityvų) charakteringi taškai ir jų valdymas. Tikslaus sujungimo komandos ir jų taikymas.

Brėžinio suskaidymas į sluoksnius

Sluoksniai ir jų savybės. Brėžinio elementų priskyrimas konkrečiam sluoksniui. Sluoksnių filtrai.

Spalvos ir linijų tipai

Spalvos parinkimas ir pakeitimas. Linijų tipų biblioteka. Linijos tipo parinkimas, pakeitimas ir mastelis.

Elementarių brėžinio elementų (primityvų) braižymas

Matavimo vienetai ir brėžinio mastelis. Taškas. Atkarpa. Konstrukcinė linija. Dviguba linija. Polilinija. Daugiakampis. Stačiakampis. Lankas. Apskritimas. Elipsė. Žiedas. Štrichavimas. Eskizas.

Tekstas

Teksto rašymo būdai. Teksto stiliaus sukūrimas. Teksto redagavimas.

Elementarių brėžinio elementų (primityvų) redagavimas

Redaguojamų objektų pasirinkimas. Trynimas. Vienkartinis kopijavimas. Daugkartinis kopijavimas. Masyvų kūrimas statmenų ir poliniu metodais. Perkėlimas. Pasukimas. Veidrodinis vaizdas. Ofsetas. Dydžio proporcingas keitimas. Objekto dalies tempimas. Atkarpos ilgio koregavimas. Linijinių objektų sutrumpinimas ir pailginimas. Objekto dalies iškirpimas. Kampų nukirtimas ir apvalinimas. Apjungimas į bendrą regioną. Polilinijų redagavimas. Štricho redagavimas.

Blokai

Blokų sukūrimas. Bloko įterpimas. Bloko suskaidymas į sudedamąsias dalis.

Matmenų rašymas

Matmenų stiliaus suformavimas. Linijinių matmenų rašymas. Spindulio ir skersmens užrašymas. Kampiniai matmenys. Išnašos. Parašytų matmenų redagavimas.

Brėžinio spausdinimas

ACAD susiejimas su spausdintuvu. Dvispalvio brėžinio spausdinimo ypatumai. Spalvoto brėžinio spausdinimo ypatumai. Spausdinimas pasirinktu masteliu.

Izometrinės projekcijos braižymas

Izometrinė projekcija. Braižymo plokštumos ir jų parinkimas. Apskritimų braižymas izometrijoje.

II Dalis.

Studijų tikslas

Išmokti kurti vienetinius trimačius objektus ir apjungti juos į bendrą trimatį modelį. Naudojant sukurtą trimatį modelį sudaryti braižomo objekto brėžinius.

Įvadas

Bendros žinios apie trimatį (3D) modeliavimą. Panaudojimo ir taikymo galimybės. Ryšys su kitomis programomis.

Trimatės koordinatės

Absoliutinių ir santykinių koordinačių sistema. Cilindrinė koordinačių sistema. Sferinė koordinačių sistema. Naudotojo koordinačių sistema. Koordinačių įvedimas ir jų filtrai.

Brėžinio komponavimas ir valdymas erdvėje

3D objekto vaizdavimas ekrane ir jo stebėjimo kryptis. Pagrindinės 3D modelio projekcijos Lapo erdvė. Modelio erdvė. Vaizdo valdymo priemonės.

3D paviršiai ir jų redagavimas

Paviršiaus plokštumų brėžimas ir plokštumos savybės. Tipiški trimačiai paviršiai. 3D paviršių konstravimas.

3D kūnai

Tipiški 3D kūnai. Kūnų kūrimas sukimu ir išstūmimu. Kūnų sudarymas naudojant kūnų apjungimą, sankirtą ir atėmimą. Kūnų kirtimai ir pjūviai.

3D kūnų redagavimas

Objektų redagavimas erdvėje Kūnų paviršiaus plokštumų modifikavimas. Briaunų redagavimas. Kūno kevalo sudarymas

Objektų tikroviško vaizdo sudarymas

Tikroviško vaizdo sudarymo būdai ir pagrindiniai etapai. Šviesos šaltinių sukūrimas. Kūno medžiagos įkėlimas ir priskyrimas. Naujų medžiagų sukūrimas Fonas ir dekoracijos. Galutinio vaizdo įrašymas į failą.

Brėžinių sudarymas

Perėjimas iš modelio erdvės į popieriaus erdvą. Brėžinio dalių išdėstymas lape. Brėžinio valdymo komandos lape. Brėžinio ir jo dalių mastelis.

Spausdinimas