Fakultetai

Alytaus kolegijoje yra 2 fakultetai, sukaupę turtingą materialinę ir intelektinę bazę, kuriuose studijuojama pagal 11 aukštojo mokslo studijų programų.
fakultetai

INŽINERIJOS IR BIOMEDICINOS FAKULTETAS
Dekanas SIGITAS NARUŠEVIČIUS
Studentų g. 17
201 kabinetas
tel. (8-315) 79 342
el. paštas sigitas.narusevicius@akolegija.lt
fakultetai02
INFORMACIJOS IR RYŠIŲ TECHNOLOGIJŲ FAKULTETAS
Dekanė dr. LINA KANKEVIČIENĖ
Seirijų g. 2
102 kabinetas
tel. (8-315) 65 013
el. paštas lina.kankeviciene@akolegija.lt