Automobilių techninė priežiūra

Kurso trukmė – 300 val./ 11 ECTS.

Programos tikslas – įgalinti ir užtikrinti, kad kursų klausytojai įgytų teorinį ir praktinį pasirengimą, taip pat svarbiausius gebėjimus automobilių techninės priežiūros specialisto darbo atlikimui. Suteikiamos kompetencijos: žinoti automobilių techninės priežiūros ir eksploatacinio remonto sistemą, jos normatyvų sudarymo principus ir koregavimą; žinoti automobilių eksploatacinių medžiagų savybes bei jų kokybės įtaką automobilio eksploatacijai. gebėti organizuoti ir vykdyti automobilių techninę priežiūrą ir eksploatacinį remontą autoservisuose, parenkant tinkamą įrangą ir technologiją.

Kontaktinis asmuo Ingrida Brazionienė, el. p. ingrida.brazioniene@akolegija.lt, tel. (8 315) 50 217, mob. tel. +370 614 58 574