Grafinis dizainas CorelDRAW aplinkoje technikos objektams kurti

Pavadinimas GRAFINIS DIZAINAS CorelDRAW APLINKOJE OBJEKTAMS KURTI
Tikslinė grupė Vidurinių mokyklų moksleiviai; asmenys, įgiję vidurinį išsilavinimą; specialistai, įgiję techninį išsilavinimą, siekiantys techninio kompiuterinio dizaino įgūdžių.
Tikslai ir uždaviniai Supažindinti su įvairaus dizaino techninės krypties objektų kūryba, transformacija, komponavimu, tekstų rašymu sudėtingose trajektorijose, spalvinimu, panaudojant specialius efektus CorelDRAW aplinkoje, suprasti kompiuterinės grafikos paskirtį bei dizaino svarbą įmonėje.
Modulių/temų pavadinimai Vektorinės Grafikos Programos CorelDRAW aplinka. Paprasti objektai ir jų piešimo įrankiai. Laisvosios formos objektai, objektų tvarkymas, jų transformacijos. Tekstas, panaudojat Corel DRAW dizainą. CorelDRAW objektų komponavimas ir transformavimas. Specialūs efektai: gylio vaizdas, lęšio, koncentrinio klonavimo, tūrinis, interaktyvusis efektai.
Programos trukmė Nuo 20 akademinių val.
Mokymo metodai Paskaitos, pasitelkiant vaizdinę medžiagą ir pavyzdžius, pratybos, savarankiško darbo užduotys.
Dėstytojas Edita Griškėnienė
Kontaktai edita.griskeniene@akolegija.lt