Įmonės, įstaigos (padalinio) personalo administravimas

Kurso trukmė – 200 val./ 7,5 ECTS.

Personalo darbo administratoriai gebės efektyviai realizuoti daugelį personalo skyriaus vykdomų funkcijų, taip pat atlikti visas personalo valdymo veiklas smulkioje ir vidutinėje įmonėje: gebės rengti ir tvarkyti personalo dokumentus; mokės organizuoti personalo informacijos valdymą ir apskaitą; gebės atlikti personalo informacijos analizę. Įgiję administratoriaus kvalifikaciją, asmenys galės dirbti įvairaus rango reikalų tvarkytojais, vadovo padėjėjais, administratoriais, koordinatoriais, konsultantais, klientų aptarnavimo vadybininkais, kanceliarijos vedėjais, kompiuterizuotos veiklos organizatoriais ir kt. tiek Vyriausybės ir savivaldybių, tiek privačiose ar pelno nesiekiančiose organizacijose, įmonėse ar įstaigose.

Kontaktinis asmuo Regina Špukienė, el. p. regina.spukiene@akolegija.lt tel. (8 315) 79411,
mob. tel. +370 608 38 733