Narystė

Alytaus kolegija yra šių nacionalinių asociacijų narė:

o Alytaus krašto verslininkų asociacijos narė;
o Kūrybinių industrijų asociacijos viena iš steigėjų;

o LieDM asociacijos narė;

o LieDM konsorciumo narė;

o LieMSIS konsorciumo narė;

o Lietuvos auditorių rūmų narė;

o Lietuvos kolegijų bibliotekų asociacijos narė;

o Lietuvos mokslinių bibliotekų asociacijos narė;

o Lietuvos mokslo ir studijų informacinės sistemos palaikymo ir plėtros konsorciumo narė;
o Lietuvos nacionalinės vežėjų asociacijos „Linava” narė;

o Lietuvos nuotolinio mokymosi tinklo LieDM konsorciumo narė;

o Lietuvos šilumos tiekėjų asociacijos narė;

o Lietuvos verslo darbdavių konfederacijos narė;

o Naujos kartos mokslo ir verslo klasterio viena iš steigėjų;

o Pietų Lietuvos smulkaus ir vidutinio verslo įmonių asociacijos narė;

o Vilniaus pramonės prekybos ir amatų rūmų narė;

o Alytaus pramoninkų konfederacijos;
o Pietų Lietuvos verslininkų konfederacijos;
o Lietuvos verslo konfederacijos.

o INovatyvus moksleivių Papildomo Ugdymo Tinklo (INPUT) asociacijos viena iš steigėjų.

Alytaus kolegija yra šių aljansų narė:

o Alytaus pramoninkų konfederacijos;
o Pietų Lietuvos verslininkų konfederacijos.

Alytaus kolegijos akademinės bendruomenės nariai dalyvauja:

o Lietuvos ekonomikos dėstytojų asociacijos veikloje;
o Alytaus apskrities matematikų asociacijos veikloje;
o Alytaus krašto verslininkų asociacijos veikloje;

o Alytaus miesto jaunimo profesinio ugdymo veikloje;
o Alytaus miesto mokslininkų draugijos „Vizija” veikloje;
o Alytaus miesto savivaldybės sporto, švietimo ir kultūros komiteto veikloje;
o Dzūkijos regiono etnokultūros tarybos veikloje;
o Lietuvių kalbos draugijos veikloje;

o Lietuvos automobilių transporto dėstytojų ir mokytojų asociacijos darbe;
o Lietuvos buhalterinės apskaitos švietėjų ir tyrėjų asociacijos darbe;
o Lietuvos darbo rinkos profesinio mokymo įstaigų, įmonių priežiūros komisijos veikloje;
o Lietuvos kolegijų dėstytojų asociacijos veikloje;
o Lietuvos kolegijų matematikos dėstytojų asociacijos veikloje;
o Lietuvos kompiuterininkų sąjungos LIKS veikloje;

o Lietuvos marketingo asociacijos veikloje;

o Lietuvos PPAR tarybos darbe;

o Lietuvos psichologų sąjungos veikloje;

o Lietuvos suaugusių švietimo asociacijos veikloje;

o Lietuvos virtualaus universiteto veikloje;

o LR teisėjų asociacijos veikloje;

o Regioninės plėtros koordinacinės tarybos ir atskirų darbo grupių veikloje;
o Respublikinės prancūzų kalbos mokytojų ir dėstytojų asociacijos veikloje;

o Tarptautinės verslo etikos asociacijos veikloje.