Tarptautinių krovinių vežimo technologija

Kurso trukmė – 200 val./ 7,5 ECTS.

Programos tikslas – įgalinti ir užtikrinti, kad studentai įgytų teorinį ir praktinį pasirengimą, taip pat svarbiausius gebėjimus vežimo technologo darbo atlikimui. Suteikiamos kompetencijos: žinoti teisės aktus ir norminius dokumentus reglamentuojančius tarptautinius vežimus; gebėti organizuoti ir valdyti krovinių vežimo technologinį procesą; mokėti parengti krovinio vežimo dokumentus; mokėti naudotis taikomosiomis informacinėmis programomis, organizuojant ir valdant krovinių vežimo technologinį procesą.

Kontaktinis asmuo Ingrida Brazionienė, el. p. ingrida.brazioniene@akolegija.lt, tel. (8 315) 50 217, mob. tel. +370 614 58 574