Vėdinimo sistemų projektavimas

Pavadinimas VĖDINIMO SISTEMŲ PROJEKTAVIMAS
Tikslinė grupė Vėdinimo sistemų projektuotojai
Tikslai ir uždaviniai Analizuoti normatyvinius dokumentus, vėdinimo sistemų elementų parinkimas atsižvelgiant į technologinius procesus, vėdinimo įrangos erdvės ir ploto poreikio derinimas su pastato architektūriniu ir konstrukciniu sprendimu
Modelių/temų pavadinimai Norminiai dokumentai. Kompiuterinių programų panaudojimas įrangos parinkimui. Aerodinaminiai skaičiavimai. Vėdinimo sistemų projektavimas. Ekonominiai skaičiavimai.
Programos trukmė Nuo 35 (akad.val.)
Mokymo metodai Paskaitos, pasitelkiant vaizdinę medžiagą ir praktinius pavyzdžius, pratybos.
Dėstytojas Sigita Lapskaitė
Kontaktai sigita.lapskaite@akolegija.lt