Kompiuterinio raštingumo kursai pagal ECDL standartą. AK yra įgaliotasis ECDL mokymo ir testavimo centras.

Pavadinimas KOMPIUTERINIS RAŠTINGUMAS PAGAL ECDL STANDARTĄ
Tikslinė grupė Visų kategorijų valstybės tarnautojai. Asmenys, pageidaujantys įgyti Europos kompiuterių vartotojo kompetencijų.
Tikslai ir uždaviniai Parengti laikyti egzaminus Europos kompiuterio vartotojo pažymėjimui (ECDL) įgyti. Ugdyti valstybės tarnautojų informacinių technologijų kvalifikaciją.
Modulių/temų pavadinimai ECDL pradmenų pažymėjimas (ECDL START 42 val.): Pagrindinės informacijos technologijų sąvokos, Kompiuterių naudojimas ir bylų tvarkymas, Teksto tvarkymas, Informacija ir komunikacija. Pagrindinis pažymėjimas (ECDL) (40 akad. val.): Skaičiuoklės, Duomenų bazės, Pateikčių rengimas.
Programos trukmė 42-82 (akad. val.)
Mokymo metodai Paskaitos, pratybos (40%), konsultacijos, savarankiškas darbas. Dalyvių žinioms ir pažangai įvertinti nuolat naudojamasi kompiuterizuotais žinių vertinimo testais.
Dėstytojas Jovita Balčiūnienė, ECDL testuotoja, Lina Kankevičienė, ECDL testuotoja.
Kontaktai jovita.balciunienė@akolegija.lt, lina.kankevicienė@akolegija.lt

Alytaus kolegija yra įgaliotasis ECDL testavimo centras, teikiantis testavimo ECDL paslaugas pažymėjimams gauti.

Apie ECDL

Europos kompiuterio vartotojo pažymėjimas (European Computer Driving Licence) yra dokumentas, rodantis, kad jo savininkas turi pakankamai žinių apie informacijos technologiją ir sugeba naudotis asmeniniu kompiuteriu bei dažniausiai naudojama taikomąja programine įranga. Praktiniu požiūriu ECDL liudija, kad jo savininkas išlaikė teorinį egzaminą, įvertinantį informacijos technologijos pagrindų žinias, ir šešis praktinius testus, įvertinančius jo gebėjimus naudotis asmeniniu kompiuteriu bei jo taikomąja programine įranga.

ECDL yra visame pasaulyje pripažįstamas dokumentas, kuris palengvina įdarbinimo procedūras ir užtikrina darbdavį, kad pretendentai į darbo vietą ir jau dirbantys asmenys sugeba dirbti kompiuteriu ir naudotis įprastomis programomis. ECDL yra žinias ir kompetenciją patvirtinantis pažymėjimas, kuris remiasi vieninga pripažinta ECDL programa.

ECDL pažymėjimo gavimo tvarka

Kandidatai, norintys gauti ECDL pažymėjimą, registruojasi nurodytu telefonu ar el. paštu, suderina pasirinktų modulių testų laikymo grafiką ir atvyksta laikyti ECDL modulių testus.

Iš viso septyni testai: M1-Pagrindinės informacinių technologijų sąvokos; M2 – Kompiuterio naudojimas ir failų tvarkymas; M3 – Tekstų tvarkymas; M4 – Skaičiuoklės; M5 – Duomenų bazės; M6 – Pateiktys; M7 – Informacija ir komunikacija. Išlaikiusiems visus septynis testus išduodamas ECDL PAŽYMĖJIMAS, išlaikiusiems M1, M2, M3 ir M7 testus išduodamas ECDL PRADMENŲ PAŽYMĖJIMAS. Pažymėjimai licencijuoti, galioja visoje Europoje.

ECDL pirmo – ketvirto testų laikymo mokestis – 200 Eur., kitų testų laikymo mokestis – 200 Eur. Išlaikius testus, įgyjami ECDL pažymėjimai.

Kontaktinis asmuo Lina Kankevičienė, el. p. lina.kankeviciene@akolegija.lе arba telefonu 8 (315) 65012.