Transportas ir logistika

Kurso trukmė – 200 val./ 7,5 ECTS.

Programos tikslas – įgalinti ir užtikrinti, kad studentai įgytų teorinį ir praktinį pasirengimą, taip pat svarbiausius gebėjimus reikalingus transporto ir logistikos veiklos srityse. Suteikiamos kompetencijos: žinoti transporto verslo teisinius dokumentus ir logistikos funkcijas bei tikslus vykdant įmonės veiklą; gebėti planuoti ir organizuoti kelių transporto technologinį procesą ir organizuoti jo materialinį aprūpinimą; gebėti organizuoti ir vykdyti logistikos pagrindines veiklas, remiantis vietos, laiko ir sąnaudų optimalumo kriterijais.


Kontaktinis asmuo Ingrida Brazionienė, el. p. ingrida.brazioniene@akolegija.lt
, tel. (8 315) 50 217, mob. tel. +370 614 58 574