Žiniomis grįsto verslumo skatinimas „InoStartas“

Žiniomis grįsto verslumo skatinimas „InoStartas“

Projekto tikslas – stiprinti studentų verslumo ir praktinius įgūdžius žiniomis grįsto verslo plėtojimo srityje, panaudojant verslo ir inovacijų paramos paslaugų sistemos organizacijų sinergiją.

Projekto įgyvendinimo laikotarpis: 2012-2014 m.

Projekto koordinatorius – Lietuvos pramonininkų konfederacija

Partneriai: Asociacija “Žinių ekonomikos forumas”, Lietuvos inovacijų centras, Vilniaus Gedimino technikos universitetas, Kauno technologijos universitetas, Mykolo Romerio universitetas, Šiaulių universitetas, Alytaus kolegija, Panevėžio kolegija, Marijampolės kolegija, Žemaitijos kolegija, Šiaulių valstybinė kolegija.