ERASMUS+

ERASMUS+


2013 m. lapkričio 19 d. Europos Parlamentas patvirtino „Erasmus+“, naują ES švietimo, mokymo, jaunimo ir sporto programą, kuri bus pradėta vykdyti sausio mėn. Šios septynerių metų programos, kuria siekiama gerinti įgūdžius, galimybes įsidarbinti ir remti švietimo, mokymo ir darbo su jaunimu sistemų atnaujinimą.
Naujoji programa „Erasmus+“ apima visas dabartines ES švietimo, profesinio mokymo, jaunimo ir sporto programas, tarp kurių – Mokymosi visą gyvenimą programa („Erasmus“, „Leonardo da Vinci“, „Comenius“, „Grundtvig“), programa „Veiklus jaunimas“ ir penkios tarptautinės bendradarbiavimo programos („Erasmus Mundus“, „Tempus“, „Alfa“, „Edulink“ ir bendradarbiavimo su pramoninėmis šalimis programa).
ES švietimo programas Lietuvoje administruoja Švietimo mainų paramos fondas, neformaliojo ugdymo, savanoriškos tarnybos veiklas – Jaunimo tarptautinio bendradarbiavimo agentūra.
Pirmą kartą programoje „Erasmus+“ numatyta atskira biudžeto eilutė sportui. Pagal ją per septynerius metus bus skirta apie 265 mln. eurų sporto europiniam aspektui plėtoti, padedant spręsti tokias valstybių sienas peržengiančias problemas kaip susitarimai dėl varžybų baigties ir dopingas. Pagal ją taip pat bus remiami tarpvalstybiniai projektai, apimantys mėgėjų sporto organizacijas.

Daugiau informacijos:

Švietimo mainų paramos fondo svetainė – Erasmus+
ERASMUS+ programos interneto svetainė
ERASMUS+ programą pristatantis filmukas
Skubios pagalbos studentams trumpasis numeris 112
ERASMUS studentų tinklo (ESN) elektroninis gidas studentams, vykstantiems studijų mainų ar praktikos pagal programą ERASMUS+