Projektas

 

STUDENTŲ VERSLUMO ĮGŪDŽIŲ STIPRINIMAS, PANAUDOJANT EUROPINĮ VERSLUMO UGDYMO MODELĮ EUROPRISE
Nr. VP1-2.2-ŠMM-07-K-03-014

Vilniaus prekybos, pramonės ir amatų rūmai nuo 2011 m. lapkričio 9 d. įgyvendina projektą „Studentų verslumo įgūdžių stiprinimas, panaudojant europinį verslumo ugdymo modelį EUROPRISE“ Nr. VP1-2.2-ŠMM-07-K-03-014. Projektas finansuojamas pagal 2007-2013 m. Žmoniškųjų išteklių plėtros veiksmų programos 2 prioriteto „Mokymasis visą gyvenimą“ VP1-2.2-ŠMM-07-K-03 priemonę „Studijų kokybės gerinimas, tarptautiškumo didinimas“.

Įgyvendinimo laikotarpis: 2011-11-09 – 2013-11-09
Projekto partneriai: Alytaus kolegija, Lietuvos edukologijos universitetas, Vilniaus kolegija.
Projekto tikslas: Pritaikant ir įgyvendinant verslumo ugdymo modelį EUROPRISE, skatinti aukštųjų mokyklų studentus patiems kurti savo verslą, steigti įmones, sukurti sau darbo vietas ir pasilikti Lietuvoje.
Projekto esmė:Europos sąjungos šalyse sėkmingai veikiantis EUROPRISE modelis yra sukurtas Norvegijoje. Modelis ypatingai aktualus Lietuvoje, nes leidžia spręsti daug problemų: skatinamas jaunimo verslumas, kūrybiškumas, kontaktų su verslo įmonėmis užmezgimas. Šio projekto įgyvendinimas padės spręsti jaunimo įsidarbinimo ir migracijos problemas.
Projekto tikslinės grupės:
• 120 I ir II studijų pakopų ir vientisųjų studijų studentai.
• 15 Aukštųjų mokyklų dėstytojų.
• 15 mentorių.
Įgyvendinant projektą bus ugdomos keturių studijų sričių (biomedicinos, fizinių, socialinių ir technologinių mokslų) studentų verslumo kompetencijos.
Projekto tikslinės grupės:
120 I ir II studijų pakopų ir vientisųjų studijų studentai.
15 aukštųjų mokyklų dėstytojų.
15 mentorių.
Įgyvendinant projektą bus ugdomos keturių studijų sričių (biomedicinos, fizinių, socialinių ir technologinių mokslų) studentų verslumo kompetencijos.
Projekto veiklų įgyvendinimo grafikas:
Modelio įgyvendinimas prasideda modelio EUROPRISE pristatymu, tikslinių grupių identifikavimu, atranka ir mokymu. Projekto dalyvių atranka vykdoma 2012 vasario – kovo mėnesį.
2012 balandžio ir gegužės mėnesiaisorganizuoti teorijos (skirta 20 val. asmeniui) mokymai. .
Po mokymų, jau nuo 2012 gegužės mėnesio verslumo praktika tik studentams verslo įmonėje (skirta 96 val. asmeniui), apmokant po 2 studentus vienu metu. Verslumo praktika firmoje išdėliojama iki 10 mėnesių,derinant laiką tarp įmonės ir studento. Praktinio mokymo firmoje mokymus (skirta 40 val. asmeniui), skirtus studentams ir dėstytojams planuojama pradėti rugsėjo mėnesį.
2013 m. gegužės mėn. vyks verslo planų konkursas.
2013 m. rugsėjo mėnesį verslo planų konkurso 1-3 vietų laimėtojų 3 komandų po 4 studentus 5 d. stažuotė Hamburgo verslo įmonėse ir baigiamoji konferencija ir įmonių steigimas.
Tikimasi, kad šis projektas ir jo tęsinys ateityje padės užtikrinti studentų, įmonių ir mokslo institucijų glaudų tarpusavio bendradarbiavimą, suteikiant galimybę studentams prisidėti prie įmonių naujų produktų kūrimo, ugdant jų verslumo įgūdžius bei stiprinant dėstytojų kompetencijas lavinti studentų verslumą ir praktinį mąstymą, bei prisidės prie studentų motyvacijos savęs įdarbinimo skatinimo, kuriant sąlygas nuosavo verslo steigimui.

Verslumo ugdymo modelio pristatymas