Ekspedicinė veikla

Kurso trukmė – 200 val./ 7,5 ECTS.

Programos tikslas – įgalinti ir užtikrinti, kad studentai įgytų teorinį ir praktinį pasirengimą, taip pat svarbiausius gebėjimus ekspeditoriaus darbo atlikimui. Suteikiamos kompetencijos: žinoti ekspedijavimo veiklos principus ir norminius dokumentus veiklos vykdyme; gebėti atlikti ekspedijavimo paslaugas, parengiant muitinės ir kitus krovinio vežimo dokumentus; mokėti naudotis krovinių ir transporto duomenų bazėmis, ieškant klientų.

Kontaktinis asmuo Ingrida Brazionienė, el. p. ingrida.brazioniene@akolegija.lt, tel. (8 315) 50 217, mob. tel. +370 614 58 574