Informacijos ir dokumentų valdymas

Kurso trukmė – 200 val./ 7,5 ECTS.

Programa skirta parengti specialistus, gebančius valdyti vidinę ir išorinę informaciją, dokumentuoti įmonės, įstaigos, padalinio veiklą, rengti ir tvarkyti tradicinius ir elektroninius dokumentus bei korespondenciją, organizuoti dokumentų apyvartą, naudojant inovatyvią organizacinę, komunikacinę techniką, informacines sistemas. Įgyjamos kompetencijos, įgalina rengti ir tvarkyti personalo dokumentaciją: įforminti darbuotojų priėmimo, darbo veiklos, kvalifikacijos ir karjeros, atleidimo iš darbo procedūras, darbuotojų teises, pareigas, įgaliojimus bei atsakomybę; valdyti informaciją apie personalą, tvarkyti personalo darbo laiko apskaitą, kaupti darbuotojų duomenų banką, atlikti duomenų analizę, organizuoti darbą su klientais: lankytojų priėmimą, susitikimus, priėmimus (prireikus pagal tarptautinio protokolo reikalavimus), derybas, konferencijas; koordinuoti vidinius ir išorinius įmonės, įstaigos ryšius su darbuotojais, partneriais, lankytojais, bendruomenėmis, įvairiomis organizacijomis, žiniasklaida. Aukštos kvalifikacijos specialistai mokės naudoti kompiuterines informacines sistemas ir informacines komunikacines technologijas.
Kontaktinis asmuo Regina Špukienė, el. p. regina.spukiene@akolegija.lt tel. (8 315) 79411,
mob. tel. +370 608 38 733