Studentams, turintiems negalią

FINANSINĖ PARAMA NEĮGALIESIEMS

INFORMACIJA APIE FINANSINĘ PARAMĄ GAVUSIUS NEĮGALIUOSIUS STUDENTUS PER 2019 M. ALYTAUS KOLEGIJOJE (Neįgaliųjų reikalų departamentas prie SADM)

Alytaus kolegija, vykdydama finansinės pagalbos teikimo neįgaliesiems, studijuojantiems aukštosiose mokyklose, tvarką, per 2019 metus išmokėjo 6007,90 Eur finansinės paramos išmokų specialiesiems poreikiams tenkinti bei studijų išlaidoms iš dalies kompensuoti. Finansinė pagalba teikiama neatsižvelgiant į tai, kuria studijų forma studijuoja neįgalusis. Per praėjusius metus Alytaus kolegijoje studijavo 8 studentai su negalia, kurie gavo finansinę pagalbą.

Neįgalieji, studijuojantys Alytaus kolegijoje, be finansinės pagalbos, skiriamos Neįgaliųjų reikalų departamento, turi galimybę kiekvieną mėnesį gauti 156 Eur tikslines išmokas. Ši parama skiriama pagal Valstybinio studijų fondo įgyvendinamą projektą „Studijų prieinamumo didinimas“.