Akademinė Taryba

Alytaus kolegijos Akademinės Tarybos pirmininkė –  Danutė Baravykienė, Informacinių technologijų katedra, lektorė

Akademinės Tarybos nariai:
Jurgita Merkevičienė, Inžinerijos katedra, lektorė
dr. Lina Kankevičienė, Informacinių technologijų katedra, docentė
dr. Lina Baltrėnaitė, Biomedicinos ir maisto technologijų katedradocentė
Danutė Remeikienė,  direktorė, Vadybos ir administravimo katedra, docentė
Neringa Draugelienė, Vadybos ir administravimo katedra, vedėja, lektorė
Ingrida Brazionienė, Inžinerijos katedra, vedėja, lektorė
Danutė Baravykienė, Informacinių technologijų katedra, lektorė
Daiva Aleksandravičienė, Biomedicinos ir maisto technologijų katedra, lektorė
Dovilė Aurylaitė, Alytaus kolegijos studentų atstovybė, deleguota atstovė
Karolina Berškytė, Alytaus kolegijos studentų atstovybė, deleguota atstovė
Monika Plukaitė, Alytaus kolegijos studentų atstovybė, deleguota atstovė

Akademinės tarybos veikla
Akademinės tarybos nutarimai