Akademinė Taryba

Alytaus kolegijos Akademinė Taryba

PirmininkėJurgita Merkevičienė, Inžinerijos katedros lektorė, el. paštas: jurgita.merkeviciene@akolegija.lt,
Pirmininko pavaduotojadoc. dr. Dalia Šablevičienė, Sveikatos mokslų ir technologijų katedros docentė,
Sekretorė Neringa Draugelienė, Vadybos katedros lektorė.

Akademinės Tarybos nariai:
Rasa Balynienė, Informacinių technologijų katedros lektorė,
Neringa Vismolekienė, Vadybos katedros docentė,
prof. dr. Aivaras Kareiva, Sveikatos mokslų ir technologijų katedra,
Ingrida Brazionienė, Inžinerijos katedros lektorė,
Justina Levkovič, Alytaus kolegijos studentų atstovybės deleguotas atstovas,
Greta Liublinskaitė, Alytaus kolegijos studentų atstovybės deleguotas atstovas,
Asta Putonienė, Alytaus kolegijos studentų atstovybės deleguotas atstovas,
Sigitas Naruševičius, direktorius, (pagal pareigas).

Akademinės tarybos veikla
Akademinės tarybos nutarimai