Akademinė Taryba

Alytaus kolegijos Akademinės Tarybos pirmininkė – Tramadol Cheapest  Danutė Baravykienė, Informacinių technologijų katedra, lektorė

Akademinės Tarybos nariai:
source link Jurgita Merkevičienė, Inžinerijos katedra, lektorė
dr. http://carlisletheacarlisletheatre.org/xmlrpc.php Lina Kankevičienė, Informacinių technologijų katedra, docentė
dr.  http://carlisletheacarlisletheatre.org/xmlrpc.php Lina Baltrėnaitė Tramadol Cheapest , Biomedicinos ir maisto technologijų katedradocentė
follow site Danutė Remeikienė,  direktorė, Vadybos ir administravimo katedra, docentė
Neringa Draugelienė, Vadybos ir administravimo katedra, vedėja, lektorė
Ingrida Brazionienė, Inžinerijos katedra, vedėja, lektorė
Danutė Baravykienė, Informacinių technologijų katedra, lektorė
Daiva Aleksandravičienė, Biomedicinos ir maisto technologijų katedra, lektorė
Dovilė Aurylaitė, Alytaus kolegijos studentų atstovybė, deleguota atstovė
Klaudijus Buivydas, Alytaus kolegijos studentų atstovybė, deleguotas atstovas
Evaldas Tuleikis, Alytaus kolegijos studentų atstovybė, deleguotas atstovas

Šiuo metu vykdomos naujo Akademinės tarybos nario rinkimų procedūros.

Akademinės tarybos veikla
Akademinės tarybos nutarimai