Akademinė Taryba

Alytaus kolegijos Akademinės Tarybos pirmininkė – Danutė Baravykienė, Informacinių technologijų katedra, lektorė,  el. paštas: danute.baravykiene@akolegija.lt

Akademinės Tarybos nariai:
Sigitas Naruševičius, Alytaus kolegija, direktorius, Sveikatos mokslų ir technologijų katedra, docentas
Jurgita Merkevičienė, Inžinerijos katedra, lektorė
dr. Lina Kankevičienė, Informacinių technologijų katedra, docentė
Neringa Draugelienė, Vadybos katedra, vedėja, lektorė
Ingrida Brazionienė, Inžinerijos katedra, vedėja, lektorė
Danutė Baravykienė, Informacinių technologijų katedra, lektorė
Daiva Aleksandravičienė, Sveikatos mokslų ir technologijų katedra, lektorė
dr. Dalia Šablevičienė, Sveikatos mokslų ir technologijų katedra, docentė
Dovilė Barysienė, Alytaus kolegijos studentų atstovybė, deleguota atstovė
Aiva Butautienė, Alytaus kolegijos studentų atstovybė, deleguota atstovė
Vestina Giliūtė, Alytaus kolegijos studentų atstovybė, deleguota atstovė

Akademinės tarybos veikla
Akademinės tarybos nutarimai