Akademinė Taryba

Alytaus kolegijos aukščiausia akademinės savivaldos institucija yra Alytaus kolegijos Akademinė taryba, kuri priima sprendimus visais svarbiausiais akademinės veiklos klausimais bei kontroliuoja studijų kokybę.

ALYTAUS KOLEGIJOS AKADEMINĖS TARYBOS PIRMININKĖ
dr. Lina Kankevičienė, Informacinių technologijų katedros docentė

ALYTAUS KOLEGIJOS AKADEMINĖS TARYBOS PIRMININKĖS PAVADUOTOJA
Jurgita Merkevičienė, Inžinerijos katedros lektorė

ALYTAUS KOLEGIJOS AKADEMINĖS TARYBOS NARIAI
Danutė Remeikienė,  direktorė
Neringa Draugelienė, Vadybos ir administravimo katedros vedėja, lektorė
Ingrida Brazionienė, Inžinerijos katedros vedėja, lektorė
Danutė Baravykienė, Informacinių technologijų katedros lektorė
Daiva Aleksandravičienė, Biomedicinos ir maisto technologijų katedros lektorė
Dovilė Aurylaitė, Alytaus kolegijos studentų atstovybės deleguota atstovė
Andrius Dubikovas, Alytaus kolegijos studentų atstovybės deleguotas atstovas
Evaldas Tuleikis, Alytaus kolegijos studentų atstovybės deleguotas atstovas

Akademinės tarybos veikla
Akademinės tarybos nutarimai