Projektas

I STUDIJŲ PAKOPOS PROGRAMŲ KOKYBĖS IR TARPTAUTIŠKUMO DIDINIMAS KTU EKONOMIKOS IR VADYBOS FAKULTETE BEI ALYTAUS KOLEGIJOS VADYBOS FAKULTETE

(Nr.: VP1-2.2-ŠMM-07-K-01-086)

Projekto koordinatorius:
Kauno technologijos universitetas

Partneriai:
Alytaus kolegija
Kauno krašto pramonininkų ir darbdavių asociacija

Projekto trukmė: 2010 04 – 2012 03

Projekto tikslas:
Didinti I studijų pakopos studijų kokybę bei tarptautiškumą KTU Ekonomikos ir vadybos fakultete bei Alytaus kolegijos Vadybos fakultete

Trumpas projekto aprašymas:
Projekto metu bus atnaujinamos dvi KTU Ekonomikos ir Vadybos fakulteto I studijų pakopos programos – EKONOMIKA ir VADYBA, sujungiamos dvi Alytaus kolegijos Vadybos fakulteto programos – MARKETINGO VADYBA ir PREKYBOS VADYBA, paliekant vieną atnaujintą MARKETINGO VADYBOS programą.
Prie studijų programos „Ekonomika“ (KTU Ekonomikos ir vadybos fakultete) atnaujinamo glaudžiai prisidės projekto partneris – Kauno krašto pramonininkų ir darbdavių asociacija. Verslo atstovai, atsižvelgdami į rinkos poreikius padės formuoti studijų modulių turinį, įgyjamų reikalingų žinių, gebėjimų ir įgūdžių sąrašą. Institucijų veiklos tarptautiškumo didinimui studijų programos „Vadyba“ (KTU Ekonomikos ir vadybos fakultete) ir „Marketingo vadyba“ (Alytaus kolegijoje) bus pritaikytos studijoms anglų kalba.
Atnaujinant minimas programas ir studijų modulius bus naudojamasi naujomis, projekto eigoje įsigytomis metodinėmis priemonėmis, prenumeruojamais elektroniniais pasaulinio lygio moksliniais žurnalais. Atnaujinant ar kuriant naujus studijų modulius, bei pačiame studijų procese dėstytojai galės taikyti seminarų metu įsisavintus inovatyvius mokymo metodus.

Projekto uždaviniai:
Atnaujinti KTU Ekonomikos ir vadybos fakulteto studijų programas VADYBA ir EKONOMIKA, atsižvelgiant į besikeičiančius rinkos poreikiu
Sujungti ir atnaujinti Alytaus kolegijos Vadybos fakulteto MARKETINGO VADYBOS studijų programą, atsižvelgiant į besikeičiančius rinkos poreikius
Sukurti pagrindus studijų programose diegti inovatyvius mokymo ir studijų organizavimo metodus.