Projektas

Alytaus kolegijos studijų kokybės gerinimas ir tarptautiškumo didinimas, atnaujinant Verslo vadybos ir Informacinių sistemų technologijų studijų programas
(Nr. VP1-2.2-ŠMM-07-K-02-037)

Projekto koordinatorius
Alytaus kolegija

Projekto trukmė 2011-09-14 – 2013-09-14

Projekto tikslas
Gerinti studijų programų kokybę, didinant jų konkurencingumą, patrauklumą ir atvirumą Europos aukštojo mokslo erdvėje.

Trumpas projekto aprašymas
Orientuojantis į Europos aukštojo mokslo plėtros tendencijas internacionalizuoti studijas, gerinti jų kokybę, prieinamumą, mobilumą šalies ir užsienio studentams, stokojama užsienio kalba parengtų studijų programų, kas mažina studijų programų konkurencingumą, patrauklumą ir atvirumą Europos aukštojo mokslo erdvėje. Remiantis Lietuvos bei užsienio aukštųjų mokyklų, organizuojančių tarptautines studijas, patirtimi, siekiama didinti Alytaus kolegijos studijų programų tarptautiškumą pritaikant jas dėstyti užsienio kalba. Sparčiai plečiantis technologijoms ir formuojantis pažangiai vadybos praktikai, keičiasi kvalifikaciniai reikalavimai inžinerijos bei vadybos srities specialistams – pokyčiai ES darbo rinkoje reikalauja mažinti jų praktinio pasirengimo atotrūkį nuo darbdavių reikalavimų.
Alytaus kolegija, siekdama didinti studijų tarptautiškumą, atnaujins studijų programas, orientuotas ne tik į Lietuvos, bet ir užsienio studentų rengimą Lietuvos ir Europos darbo rinkai.
Projekto metu bus atnaujintos Verslo vadybos bei Informacinių sistemų technologijų studijų programos, pritaikytos dėstyti jas užsienio kalba. Studijų programų atnaujinimo metu bus keičiami bei atnaujinami dalykai, orientuojantis į Europos aukštųjų mokyklų tarptautinių studijų organizavimo patirtį, kurią galės įgyti kolegijos dėstytojai dalyvaudami stažuotėse. Atnaujinus programas, parengus dalykus ir metodinę medžiagą anglų kalba, naudojant inovatyvius mokymo metodus ir formas, prieinamas virtualioje erdvėje, sustiprės studijų tarptautiškumas Bolonijos proceso kontekste. Kvalifikuotas personalas, inovatyvios, lanksčios studijos ir pilnai aprūpinta metodinė bazė skatins studentų bei dėstytojų tarptautinį mobilumą.

Projekto įgyvendinimo grupė
Milda Budrienė – projekto vadovė,
Rūta Petrauskienė – projekto koordinatorė,
Rozalija Radlinskaitė – tarptautinių ryšių koordinatorė,
Neringa Žiurkutė – Verslo vadybos studijų programos koordinatorė,
Aida Kliukinskienė – Informacinių sistemų technologijų studijų programos koordinatorė,
Evelina Patinskienė – projekto finansininkė,
Neringa Draugelienė – projekto administratorė,
Rimas Krutulis – projekto viešųjų pirkimų specialistas.

Projekto uždaviniai
Atnaujinti studijų programas, pritaikant jas dėstyti užsienio kalba.

Projekto veiklos
1. Verslo vadybos studijų programos turinio atnaujinimas, pritaikant ją dėstyti užsienio kalba
1.1. Darbuotojų mobilumas/stažuotės
1.2. Studijų programos dalykų atnaujinimas
1.3. Atnaujinamos studijų programos dalykų metodinės medžiagos rengimas
1.4. Atnaujintos studijų programos dalykų vertinimas. Studijų programos vertinimas
1.5. Studijų programos įgyvendinimas
2. Informacinių sistemų technologijų programos turinio atnaujinimas, pritaikant ją dėstyti užsienio kalba
2.1. Darbuotojų mobilumas/stažuotės
2.2. Studijų programos dalykų atnaujinimas
2.3. Atnaujinamos studijų programos dalykų metodinės medžiagos rengimas
2.4. Atnaujintos studijų programos dalykų vertinimas. Studijų programos vertinimas
2.5. Studijų programos įgyvendinimas
3. Viešinimas