Vandens tiekimo ir nuotekų sistemos bei jų projektavimas

Kurso trukmė – 200 val./ 7,5 ECTS.

Programos tikslas – įgalinti ir užtikrinti, kad kursų klausytojai įgytų teorinį ir praktinį pasirengimą, taip pat svarbiausius gebėjimus statinių inžinerinių sistemų inžinieriaus darbo atlikimui. Suteikiamos kompetencijos: žinoti normatyvinius statybos techninių dokumentų reikalavimus vandentvarkos sistemoms, siekiant užtikrinti gyventojų saugias ir sveikas gyvenimo sąlygas, taupų išteklių naudojimą; mokėti tinkamai parinkti vandens tiekimo ir nuotekų šalinimo sistemų schemas, įrenginius, atsižvelgiant į pastato paskirtį, aukštingumą ir technines sąlygas; gebėti praktiškai parengti vandentvarkos sistemų projektą statiniui.

Kontaktinis asmuo Ingrida Brazionienė, el. p. ingrida.brazioniene@akolegija.lt tel. (8 315) 50 217, mob. tel. +370 614 58 574