Alytaus kolegijos laboratorijos pastato 3C1/p rekonstravimas

Alytaus kolegijos laboratorijos pastato 3C1/p rekonstravimas VP3-3.4-ŪM-03-V-02-038

Projekto koordinatorius:
Alytaus kolegija

Projekto pradžia: 2009 m. gruodis

Projekto tikslas
Užtikrinti energijos tiekimo stabilumą, didinti energijos vartojimo efektyvumą ir sumažinti neigiamą poveikį aplinkai.

Trumpas projekto aprašymas:
Alytaus kolegijos laboratorijjos pastatas nebuvo rekonstruotas nuo jo pastatymo metų. Projektiniai šios įstaigos pastato išorinių atitvarų šiluminių charakteristikų sprendimai priimti pagal tuo metu galiojusias statybos normas. Dėl prastų langų, lauko durų, vartų, sienų ir stogo šiluminių charakteristikų patiriami dideli šilumos nuostoliai. Elektros instaliacija ir apšvietimo sistema neužtikrina padidėjusių elektros energijos poreikių. Norint padidinti šilumos energijos efektyvumą, sumažinti šilumos energijos sąnaudas, siūloma renovuoti pastato atitvaras, keičiant medinius langus, duris, vartus, rekonstruoti stogą papildomai apšiltinant pastogę, apšiltinti išorės sienas. Reikalinga rekonstruoti apšvietimo sistemą, įrengiant ją pagal normas, pakeisti apšvietimo prietaisus.