Projektas

Naujos kartos dėstytojų ugdymas kolegijose – žingsnis link studijų modernizavimo ir realios kokybės VP1-2.2-ŠMM-07-K-01-093

Projekto vykdytojas:Socialinių mokslų kolegija
Projekto partneriai:Vakarų Lietuvos verslo kolegija, Klaipėdos valstybinė kolegija, Lietuvos aukštoji jūreivystės mokykla, Alytaus kolegija, V.A. Graičiūno aukštoji vadybos mokykla, Žemaitijos kolegija
Projekto pradžia – 2010 m. balandžio 1 d.
Projekto pabaiga– 2012 m. kovo 31 d.

Trumpas projekto aprašymas:Projekto įgyvendinimo metu bus ugdomi naujos kartos dėstytojai Lietuvos kolegijose, suteikiant jiems papildomų bendrųjų ir specialiųjų kompetencijų, susijusių su naujos ugdymo koncepcijos įgyvendinimu kolegijose, į mokymosi pasiekimus orientuotu mokymu, ugdymo individualizavimu ir diferencijavimu, mokymo metodikos ir studijų organizavimo naujovėmis. Projekto metu bus vykdomi bendruosius gebėjimus ugdantys mokymai: užsienio kalbų ir informacinių technologijų panaudojimo studijų procese bei vykdomos stažuotės užsienyje kolegijų dėstytojams.

Projekto tikslas:ugdyti naujos kartos dėstytojus Lietuvos kolegijose, suteikiant jiems papildomų bendrųjų ir specialiųjų kompetencijų, susijusių su naujos ugdymo koncepcijos įgyvendinimu kolegijose, į mokymosi pasiekimus orientuotu mokymu, ugdymo individualizavimu ir diferencijavimu, mokymo metodikos ir studijų organizavimo naujovėmis.

Projekto veiklos:

Mokymai kolegijų dėstytojams

Bendruosius gebėjimus ugdantys mokymai:
• Užsienio kalbų mokymai
• Informacinių technologijų panaudojimo studijų procese mokymai

Specializuotas žinias suteikiantys ir specializuotus gebėjimus ugdantys mokymai:
• Mokymų ciklas „Neformalaus ugdymo metodikos”
• Mokymų ciklas „Dėstytojas – žinių vadybininkas”
• Mokymų ciklas „Naujų mokymo metodų taikymas studijų procese”
• Mokymų ciklas „Bazinis dėstytojo parengimo kursas”
• Mokymai „Lanksčios studijų formos ir modulinių studijų diegimas”
• Mokymai „Studijų proceso savianalizė ir dėstytojų dalyvavimas joje”
• Mokymai „Studijų organizavimo iššūkiai ir tendencijos europiniame kontekste”

Gerosios užsienio šalių patirties perėmimas ir pritaikymas, siekiant tobulinti aukštųjų mokyklų dėstytojų gebėjimus inovatyviai organizuoti studijas:
• Stažuotės užsienyje kolegijų dėstytojams