Sprendimų valdymas

Pavadinimas SPRENDIMŲ VALDYMAS
Tikslinė grupė Įmonių, įstaigų, organizacijų vadovai, skyrių vadovai, darbuotojai
Tikslai ir uždaviniai Aptarti sprendimų priėmimo žingsnius bei faktorius, kurie įtakoja sprendimus; supažindinti seminaro dalyvius su sprendimų priėmimo metodais, praktiškai juose dalyvaujant.
Modulių/temų pavadinimai Faktoriai, įtakojantys sprendimus; Sprendimų priėmimo žingsniai; Metodai: individualūs ir grupiniai (smegenų šturmas, minčių žemėlapis, sprendimų medis, žuvies kaulų diagrama ir kt.) Rizikos valdymas priimant sprendimus.
Programos trukmė Nuo 8 (akad. val.)
Mokymo metodai Paskaitos, pasitelkiant vaizdinę medžiagą ir praktinius pavyzdžius, pratybos.
Dėstytojas Regina Špukienė
Kontaktai regina.spukiene@akolegija.lt