Vartotojų teisių apsauga

Pavadinimas VARTOTOJŲ TEISIŲ APSAUGA
Tikslinė grupė Prekių ir paslaugų vartotojai (pirkėjai), pardavimo vadybininkai, pardavėjai
Tikslas ir uždaviniai Tikslas: supažindinti su vartotojų teisių apsauga Uždaviniai: pateikti klausytojams susistemintas žinias apie vartotojų informavimą prekybos ir paslaugų teikimo įmonėse, prekių ir paslaugų kokybę ir saugą, prekių pirkimo – pardavimo ar paslaugų teikimo nesąžiningas sąlygas, nesąžiningų sąlygų negaliojimą ir vartotojų teisių gynimą, vartotojų teisių gynimo institucijas, bei nagrinėti praktinius pavyzdžius.
Modulių/temų pavadinimai Vartotojų informavimas prekybos ir paslaugų teikimo įmonėse, prekių ir paslaugų kokybė ir sauga, prekių pirkimo – pardavimo ar paslaugų teikimo nesąžiningos sąlygos, nesąžiningų sąlygų negaliojimas ir vartotojų teisių gynimas, vartotojų teisių gynimo institucijos.
Programos trukmė Nuo 8 (akad.val.)
Mokymo metodai Paskaitos, pasitelkiant vaizdinę medžiagą, praktiniai pavyzdžiai, situacijų nagrinėjimas ir vertinimas
Dėstytojas Aurelija Goravičienė
Kontaktai aurelija.goraviciene@akolegija.lt