Apie mus

MIELIEJI,

Darbas ir studijos Alytaus kolegijoje – tarsi alcheminis virsmas, kai mūsų vizijos susilieja su kasdienine patirtimi, gimsta visiškai naujas darinys, kurį galima pavadinti Komunikuojančiu Entuziazmu, Inspiruojančia Jėga, ar keliančiais Sparnais. Čia nesivaržoma, kaip pranokti kitus žmones. Čia siekiama pergalės, pranokstant ankstesnįjį save. Jau nuo 1960 metų, t. y. Alytaus kolegijos istorinių ištakų, šios institucijos žmones lydi sėkmė. Ir būtent todėl, kad jie padeda sėkmės siekti kitiems.
Šiandien Alytaus kolegija – vienintelė aukštojo mokslo institucija Alytaus regione, stipri regioninė kolegija, kurioje šiuo metu veikia 2 fakultetai, realizuojama 13 studijų programų, dirba per 100 darbuotojų, studijuoja arti 800 studentų.
Alytaus kolegija turi kuo pasidžiaugti: institucija yra akredituota tarptautinėje erdvėje, gavusi tarptautinį pripažinimą maksimaliam 6-erių metų laikotarpiui su aukščiausiais įvertinimais, visos tarptautinių ekspertų vertintos studijų programos įvertintos teigiamai. Kitas reikšmingas įvertinimas – 2013 m. birželio pradžioje Alytaus kolegijos Vidinės studijų kokybės vadybos sistema pripažinta atitinkanti vadybos sistemos standartą ir Alytaus kolegijai išduotas standarto ISO 9001:2008 atitikties sertifikatas. Įdiegta ir sertifikuota kokybės vadybos sistema parodo, kad kolegija vykdo nuolatinį veiklos gerinimą, atsižvelgdama į pasiektą kokybę. Šie puikūs įvertinimai – tai akivaizdus rezultatas sutelkto Alytaus kolegijos bendruomenės darbo ir sėkmingo Alytaus kolegijos bendradarbiavimo su verslo įmonėmis, miesto ir rajono savivaldos institucijomis, su studentija ir ALUMNUS klubu. Bendradarbiavimas vyksta atsižvelgiant į studijų tikslus, darbo rinkos poreikius ir regiono plėtros strategiją. Ypatingą vertę turi Alytaus kolegijos ryšys su Alytaus kolegijos socialiniais partneriais, asocijuotomis verslo struktūromis ir tarybos nariais, visuomet skleidžiančiais naujas idėjas ir matančiais prasmę aukštojo mokslo puoselėjime Alytaus regione.
Siekiame įsilieti į Europos ekonominį, mokslo bei kultūrinį gyvenimą kaip lygiaverčiai, idėjų ir veržlumo kupini partneriai. Manome, kad bendradarbiaudami su daugiau kaip 80 Europos aukštųjų mokyklų, sugebame išlikti matomi ir pastebimi. Džiaugiamės, kad partnerinių mokyklų skaičius kiekvienais metais vis auga, vis daugiau studentų išvyksta ir atvyksta pagal akademinių mainų programas.
Nuo 2011 metų pradėjome realizuoti studijas ir anglų kalba. Džiaugiamės, kad šiandieną studentų tarpe yra tarptautiniai studentai iš ES šalių partnerių aukštųjų mokyklų bei Indijos, Nepalo, Bangladešo, Nigerijos ir Kongo.
Prisidedant prie strateginių Lietuvos švietimo politikos siekinių, vykdoma intensyvi ir efektyvi projektinė veikla tiek Lietuvoje, tiek ir užsienio šalyse. Visuose kolegijos padaliniuose siekiame ugdyti ne tik savo profesijos paslaptis išmanantį specialistą, o ir kūrybingą, praktinius įgūdžius su teorinėmis žiniomis harmoningai derinančią asmenybę, gebančią atnaujinti savo žinias, suvokti savo tikslus, nebijoti iššūkių. Dėstytojų ir darbuotojų profesionalumas, atvirumas, naujoms idėjoms, pasirengimas ir sugebėjimas priimti laikmečio iššūkius – tai tvirtas pagrindas nuolatiniam tobulėjimui.
Alytaus kolegijos stiprybė – tai jos išskirtinumas, intelekto jėgų sankaupa, integracija, nuolatinės kaitos neišvengiamumo suvokimas, pasirengimas ir gebėjimas priimti laikmečio iššūkius. Per 56 metus išleista daugiau kaip 28 tūkstančiai absolventų sėkmingai dirbančių ne tik Lietuvoje, o ir įvairių Europos ir pasaulio šalių įmonėse ir organizacijose.
Visada puoselėjame partnerystės ir bendruomeniškumo idėją, visapusiškai remiame ir realia praktika grindžiame efektyvų bendradarbiavimą ne tik savo organizacijos viduje, bet ir su išorės partneriais, kitomis aukštosiomis mokyklomis, profesinėmis, bendrojo lavinimo mokyklomis, verslo pasauliu, politikais.
Mielieji studentai ir absolventai, kursų dalyviai, tikime, kad šioje mokykloje dirbantys žmonės gebėjo, geba ir gebės pažadinti Jūsų tikruosius talentus. Jie padeda Jums skaisčiai suspindėti, geba Jūsų baimes paversti laisve, o sopulius – išmintimi. Pasaulis – labai išmintinga vieta, o mūsų gyvenimai klostosi pagal aiškius magneto dėsnius, t. y. žmonės, kuriuos sutinkame ir su kuriais bendraujame, šalia mūsų atsiranda visiškai neatsitiktinai. Tai tiesiog dėsningas sutapimas… Mums – akademinei bendruomenei, svarbiausias dalykas – tai likimai žmonių, prie kurių vienaip ar kitaip prisilietėme, taip pat tai, kas liks po mūsų…
Dėkojame tiems, kurie kūrė šiandieninės Alytaus aukštosios mokyklos pamatus. Mes puikiai jaučiame Jūsų protų šviesą, dovanotą meilę žmonėms ir gyvenimo aistrą, atsakomybę už save ir už pasaulį. Jūs esate įtikinami daugybės gyvenimo sričių pavyzdžiai. Todėl nebaugu mums siekti didelių tikslų, nes turime ne tik drąsų, veržlų ir sumanų kolektyvą, ir talentingus studentus, o ir puikius socialinius partnerius. Šiandien dėkojame Jums visiems, kurių asmeninės veiklos istorijos bei įžvalgos buvo įkvėpimo ir stiprybės šaltinis, kurie tikite mūsų sutelkto darbo sėkme ir aukštai vertinate mūsų rezultatus. Ir tiems, kurie kritikuojate, ar teikiate konstruktyvius patarimus, dalijatės savo patirties turtais, nepaliaujamai domitės mūsų veikla. Vertiname Jus už talentingumą ir išmintį, už gebėjimus tinkamai priimti gyvenimo iššūkius. Jūs nusipelnėte pačios karščiausios padėkos, nes bendradarbiaujate nuostabiai ir mums padedate pakilti į visiškai naują lygį. Jūs esate nepaprasti žmonės, ir mums didžiulė laimė bendradarbiauti su Jumis. Nebūtume, kas esame be Jūsų. Kiekvieno iš Jūsų įnašas į mūsų sėkmę nepaprastai reikšmingas. Mes Jus labai gerbiame.

Nuoširdžiai,
Kadenciją baigusi Alytaus kolegijos direktorė 
doc. Danutė Remeikienė