AK Jubiliejus

2020-ieji Alytaus kolegijai ypatingi metai

Šiais metais Alytaus kolegija skaičiuoja unikalią 60 metų bičiulystės istoriją, tiek metų sukanka Alytaus kolegijai, kaip institucijai. Aukštoji mokykla, kaip institucija šiemet mini savo veiklos 20-metį. Kaupiasi metai, pasipildantys naujos, svaresnės patirties ir kuriantys naujus istorijos puslapius. „Alytaus kolegijos tikslas – pritraukti ir išlaikyti mieste kuo daugiau jaunų žmonių, kurie turi aukštus idealus, siekia modernių žinių ir galėtų tapti pasirinktos profesijos lyderiais, miesto kūrėjais“, – teigia Alytaus kolegijos direktorius Sigitas Naruševičius.

Alytaus kolegija, atsižvelgdama į modernėjantį pasaulį bei darbo rinkos paklausą ir užtikrindama regiono poreikius, kuria naujas ir atnaujina esančias studijų programas. Siekiant užtikrinti modernią studijų aplinką, kvalifikuotų ir paklausių darbo rinkoje specialistų rengimą, parengtas projektas „Alytaus kolegijos Informacijos ir ryšių technologijų fakulteto plėtra“, kurio tikslas – gerinti Alytaus kolegijos mokslo ir studijų kokybę didinant šalies ir regiono poreikius atitinkančių studentų profesinius gebėjimus, kartu užtikrinant kokybišką mokslo ir studijų aplinką. Projekto veiklose numatyta kompleksiškai atnaujinti kolegijos studijų infrastruktūrą, įrengti universalias ir daugiafunkcines laboratorijas bei studentų iniciatyvoms realizuoti reikalingas patalpas, įsigyti interaktyvią studijų organizavimo įrangą.

Informacinių sistemų technologijų (IST), Multimedijos ir vizualinės komunikacijos (MVK) studijų programų studentams ir Jaunųjų informatikų akademijos moksleiviams įsigyta laboratorinė garso ir vaizdo, 3D, virtualios realybės, kompiuterinė, programinė ir kt. įranga leis užtikrinti aukštą mokslo ir studijų lygį, didinti studentų ir moksleivių teorinius bei praktinius įgūdžius, atitinkančius darbo rinkos poreikius. Būsimi IT specialistai galės kurti TV projektus, reklamas, animuotus multimedijos elementus, įmonę reprezentuojančias ekskursijas, virtualias muziejų, parodų ekspozicijas, jas kokybiškai įgarsinti, projektuoti trimatės grafikos elementus ir juos spausdinti 3D spausdintuvu. Atlikti patalpų remonto darbai ir įsigyti baldai leis užtikrinti komfortišką mokslo ir studijų aplinką.

Moderni studijų infrastruktūra svarbi ne tik studentams, bet ir akademiniam personalui. Tai itin svarbu užtikrinant dėstytojų kvalifikacijos kėlimą, mokslinių tyrimų ir eksperimentinės plėtros (MTEP) veiklų įgyvendinimą, personalo mokslinio potencialo vystymą. Intensyviai vystantis technologijoms, tik jas aktyviai naudojantys ir gebantys pritaikyti studijų bei MTEP veiklų procese dėstytojai gali pasiūlyti studentams kokybišką studijų turinį.

Alytaus kolegijos istorija – sėkmės istorija (1960-2010)

ak_jubiliejus

Alytaus kolegija, puoselėjanti sukauptą patirtį ir vertybes, drąsiai įžengė į dinamiškų pokyčių ir iššūkių penktąjį dešimtmetį. Vienintelės aukštosios mokyklos Alytaus regione akademinė bendruomenė ir studentai, buvę absolventai, kartu su svečiais ir socialiniais partneriais, mecenatais, buvusiais darbuotojais, paminėjo sėkmingos veiklos 10-metį, o kaip mokymo institucijos – 50-metį.

Jubiliejaus proga Alytaus kolegija išleido istorinę knygą „Mokslo ir asmenybių magnetizmas” ir jubiliejinį institucijos medalį.

Alytaus kultūros ir komunikacijos centre vykusi šventė prasidėjo Arvydo Kinderio režisuota įžanga, kurią atliko „Apartė” teatro mokyklos auklėtiniai. Švietimo ir mokslo užgimimo idėją scenoje tęsė kolegijos istoriją pristatęs filmas „Bekraščiame laike”. Jame – penkių dešimčių metų istorija, keičiantis mokyklos profiliui ir pavadinimams, bei žmonės, kuriuos ši mokymo institucija subrandino, padarė svarbiais ir reikšmingais.

LR Seimo nariai, svečiai iš Švietimo ir mokslo ministerijos, politikai, Alytaus ir kitų miestų bei rajonų savivaldos lyderiai, partneriai, dirbę ir dirbantys Alytaus kolegijoje, bičiuliai, buvę absolventai, studentai, gausiai susirinko švęsti žavų, puikų, turtingą nuveiktais darbais ir drąsiai į ateitį vedantį Alytaus kolegijos penkiasdešimtąjį gimtadienį.

Iškilmingoje aplinkoje pirmą kartą mokslo institucijos istorijoje buvo įteiktos Alytaus kolegijos Garbės daktarų regalijos – ypatingo reikšmingumo bei atsidavimo šiai mokymo institucijai ženklas. Pirmas kolegijos Garbės daktaro vardas suteiktas buvusiam laikinajam kolegijos direktoriui socialinių mokslų daktarui Vytautui Lubauskui, atidavusiam daug jėgų ir energijos, kad Alytuje atsirastų aukštoji mokykla.

Kad Lietuvoje, kaip ir kitose pasaulio šalyse, atsirastų binarinė aukštojo mokslo sistema – universitetai ir kolegijos – prieš gerą dešimtmetį daug prisidėjo tuomečiai Švietimo ir mokslo ministerijos vadovai – ministras Kornelijus Platelis ir ministerijos sekretorius, dabar ministerijos kancleris Dainius Numgaudis. Jam taip pat suteiktas kolegijos Garbės daktaro vardas:

Trečiuoju kolegijos Garbės daktaru tapo buvęs Alytaus kolegijos Steigiamosios tarybos pirmininkas, įmonių grupės „Alita” valdybos pirmininkas Vytautas Junevičius.
Už nuolatinį dėmesį, išmintį ir prasmingus darbus Alytaus kolegijai Garbės daktaro vardas suteiktas LR Seimo nariui Juliui Sabatauskui.

Iškilmingame Alytaus kolegijos jubiliejiniame renginyje akademinė bendruomenė sulaukė gausių sveikinimų bei apdovanojimų. Švietimo ir mokslo ministerijos Koleginių studijų skyriaus vedėjas Antanas Levickas grupei kolegijos darbuotojų įteikė ministerijos padėkos raštus.

Padėkos raštus kolegijos darbuotojams įteikė ir Alytaus miesto bei rajono vadovai, sveikino Lazdijų ir Birštono savivaldybių atstovai, Alytaus kolegijos tarybos pirmininkas AB „Citadele” Alytaus filialo direktorius Algirdas Beitnaras.

Alytaus kolegijos bendraminčiai bei užsienio partneriai į jubiliejinę šventę atvyko su pačiais geriausiais linkėjimais. Alytiškiai sulaukė sveikinimų iš Prancūzijos ambasados Prancūzų kultūros centro lingvistikos atašė Laurento Guidono, Lenkijos Gniezno aukštosios mokyklos rektoriaus, profesoriaus habilituoto daktaro Juozapo Garbarczyko, Gardino Prekybos kolegijos direktorės, profesorės, teisės mokslų daktarės Maryios Zhuk, Latvijos žemės ūkio universiteto Inžinerijos fakulteto profesoriaus Kaspero Vartukapteinio. Alytaus mokslo instituciją pusės amžiaus jubiliejaus proga sveikino ir kitų šalies kolegijų, universitetų vadovai ir profesoriai, miesto bei rajono bendrojo lavinimo vidurinių ir profesinių mokyklų atstovai.

Jubiliejinio renginio dalyviams šventinę nuotaiką palaikė populiaraus dainininko Egidijaus Sipavičiaus ir grupės „Quorum” atliekamos dainos. Pirmą kartą per Alytaus kolegijos gyvavimo istoriją nuskambėjo Alytaus kolegijos himnas, kuriam žodžius ir muziką parašė Darius Mileris Nojus, muzikinė aranžuotė – kompozitoriaus Giedriaus Svilainio.