AK Jubiliejus

Alytaus kolegijos istorija – sėkmės istorija

ak_jubiliejus

Alytaus kolegija, puoselėjanti sukauptą patirtį ir vertybes, drąsiai įžengė į dinamiškų pokyčių ir iššūkių penktąjį dešimtmetį. Vienintelės aukštosios mokyklos Alytaus regione akademinė bendruomenė ir studentai, buvę absolventai, kartu su svečiais ir socialiniais partneriais, mecenatais, buvusiais darbuotojais, paminėjo sėkmingos veiklos 10-metį, o kaip mokymo institucijos – 50-metį.

Jubiliejaus proga Alytaus kolegija išleido istorinę knygą „Mokslo ir asmenybių magnetizmas” ir jubiliejinį institucijos medalį.

Alytaus kultūros ir komunikacijos centre vykusi šventė prasidėjo Arvydo Kinderio režisuota įžanga, kurią atliko „Apartė” teatro mokyklos auklėtiniai. Švietimo ir mokslo užgimimo idėją scenoje tęsė kolegijos istoriją pristatęs filmas „Bekraščiame laike”. Jame – penkių dešimčių metų istorija, keičiantis mokyklos profiliui ir pavadinimams, bei žmonės, kuriuos ši mokymo institucija subrandino, padarė svarbiais ir reikšmingais.

LR Seimo nariai, svečiai iš Švietimo ir mokslo ministerijos, politikai, Alytaus ir kitų miestų bei rajonų savivaldos lyderiai, partneriai, dirbę ir dirbantys Alytaus kolegijoje, bičiuliai, buvę absolventai, studentai, gausiai susirinko švęsti žavų, puikų, turtingą nuveiktais darbais ir drąsiai į ateitį vedantį Alytaus kolegijos penkiasdešimtąjį gimtadienį.

Iškilmingoje aplinkoje pirmą kartą mokslo institucijos istorijoje buvo įteiktos Alytaus kolegijos Garbės daktarų regalijos – ypatingo reikšmingumo bei atsidavimo šiai mokymo institucijai ženklas. Pirmas kolegijos Garbės daktaro vardas suteiktas buvusiam laikinajam kolegijos direktoriui socialinių mokslų daktarui Vytautui Lubauskui, atidavusiam daug jėgų ir energijos, kad Alytuje atsirastų aukštoji mokykla.

Kad Lietuvoje, kaip ir kitose pasaulio šalyse, atsirastų binarinė aukštojo mokslo sistema – universitetai ir kolegijos – prieš gerą dešimtmetį daug prisidėjo tuomečiai Švietimo ir mokslo ministerijos vadovai – ministras Kornelijus Platelis ir ministerijos sekretorius, dabar ministerijos kancleris Dainius Numgaudis. Jam taip pat suteiktas kolegijos Garbės daktaro vardas:

Trečiuoju kolegijos Garbės daktaru tapo buvęs Alytaus kolegijos Steigiamosios tarybos pirmininkas, įmonių grupės „Alita” valdybos pirmininkas Vytautas Junevičius.
Už nuolatinį dėmesį, išmintį ir prasmingus darbus Alytaus kolegijai Garbės daktaro vardas suteiktas LR Seimo nariui Juliui Sabatauskui.

Iškilmingame Alytaus kolegijos jubiliejiniame renginyje akademinė bendruomenė sulaukė gausių sveikinimų bei apdovanojimų. Švietimo ir mokslo ministerijos Koleginių studijų skyriaus vedėjas Antanas Levickas grupei kolegijos darbuotojų įteikė ministerijos padėkos raštus.

Padėkos raštus kolegijos darbuotojams įteikė ir Alytaus miesto bei rajono vadovai, sveikino Lazdijų ir Birštono savivaldybių atstovai, Alytaus kolegijos tarybos pirmininkas AB „Citadele” Alytaus filialo direktorius Algirdas Beitnaras.

Alytaus kolegijos bendraminčiai bei užsienio partneriai į jubiliejinę šventę atvyko su pačiais geriausiais linkėjimais. Alytiškiai sulaukė sveikinimų iš Prancūzijos ambasados Prancūzų kultūros centro lingvistikos atašė Laurento Guidono, Lenkijos Gniezno aukštosios mokyklos rektoriaus, profesoriaus habilituoto daktaro Juozapo Garbarczyko, Gardino Prekybos kolegijos direktorės, profesorės, teisės mokslų daktarės Maryios Zhuk, Latvijos žemės ūkio universiteto Inžinerijos fakulteto profesoriaus Kaspero Vartukapteinio. Alytaus mokslo instituciją pusės amžiaus jubiliejaus proga sveikino ir kitų šalies kolegijų, universitetų vadovai ir profesoriai, miesto bei rajono bendrojo lavinimo vidurinių ir profesinių mokyklų atstovai.

Jubiliejinio renginio dalyviams šventinę nuotaiką palaikė populiaraus dainininko Egidijaus Sipavičiaus ir grupės „Quorum” atliekamos dainos. Pirmą kartą per Alytaus kolegijos gyvavimo istoriją nuskambėjo Alytaus kolegijos himnas, kuriam žodžius ir muziką parašė Darius Mileris Nojus, muzikinė aranžuotė – kompozitoriaus Giedriaus Svilainio.