Vaizdų apdorojimas ir kūrimas Adobe PHOTOSHOP aplinkoje

Pavadinimas VAIZDŲ APDOROJIMAS IR KŪRIMAS Adobe PHOTOSHOP APLINKOJE
Tikslinė grupė Vidurinių mokyklų moksleiviai; asmenys, įgiję vidurinį išsilavinimą; specialistai, įgiję techninį išsilavinimą, siekiantys techninio kompiuterinio dizaino įgūdžių.
Tikslai ir uždaviniai Supažindinti su vaizdų apdorojimu ir kompozicija, piešinių dalių žymėjimu ir redagavimu, sluoksnių rinkinių, teksto, retušavimo, koliažo, kūrimu Adobe Photoshop aplinkoje. Adobe Photoshop filtrų ir animacijos panaudojimą.
Modulių/temų pavadinimai Pagrindiniai Adobe Photoshop elementai. Piešinių dalių žymėjimas ir redagavimas. Adobe Photoshop sluoksniai. Tapyba ir koregavimas. Retušavimas. Korekcija iš akies. Spalvų balansas. Koliažo kūrimas. Adobe Photoshop filtrai. USERBAR kūrimas su animacijos elementai.
Programos trukmė Nuo 20 akademinių val.
Mokymo metodai Paskaitos, pasitelkiant vaizdinę medžiagą ir pavyzdžius, pratybos, savarankiško darbo užduotys.
Dėstytojas Edita Griškėnienė
Kontaktai edita.griskeniene@akolegija.lt