Teisinė informacija

Alytaus kolegijos tarpinė finansinė ataskaita už 2021 m. II ketvirtį


Alytaus kolegijos psichosocialinių profesinės rizikos veiksnių prevencijos taikymo tvarkos aprašas


Alytaus kolegijos konfidencialios informacijos valdymo tvarkos aprašas


Alytaus kolegijos ketvirtinė biudžeto vykdymo ataskaita už 2021 m. II ketvirtį


Alytaus kolegijos dėstytojų ir kitų darbuotojų kompetencijų tobulinimo tvarkos aprašas


Alytaus kolegijos dėstytojų atestavimo ir konkursų pareigoms eiti organizavimo tvarkos aprašas 2021


Alytaus kolegijos tarpinė finansinė ataskaita už 2021 m. I ketvirtį


Alytaus kolegijos taikomųjų mokslinių tyrimų ir eksperimentinės veiklos nuostatai


Alytaus kolegijos ketvirtinė biudžeto vykdymo ataskaita


Alytaus kolegijos valstybės turto valdymo, naudojimo ir disponavimo juo 2020 metais ataskaita


Alytaus kolegijos darbuotojų nušalinimo nuo sprendimų, kurie gali sukelti interesų konfliktą, rekomendacijos


Alytaus kolegijos finansinių ataskaitų rinkinys už 2020 metus


Alytaus kolegijos metinė biudžeto vykdymo ataskaita už 2020 metus


Alytaus kolegijos tarpinė finansinė ataskaita už 2020 m. III ketvirtį


Alytaus kolegijos ketvirtinė biudžeto vykdymo ataskaita už 2020 m. III ketvirtį 


Alytaus kolegijos 2020–2022 metų strateginis veiklos planas   1 priedas         2_priedas


Alytaus kolegijos tarpinė finansinė ataskaita už 2020 m. II ketvirtį


Alytaus kolegijos ketvirtinė biudžeto vykdymo ataskaita už 2020 m. II ketvirtį


Alytaus kolegijos nuotolinio darbo tvarkos aprašas


2020 m. Alytaus kolegijos numatomų vykdyti prekių, paslaugų ir darbų viešųjų pirkimų planas


Viešasis konkursas Alytaus kolegijos direktoriaus pareigoms eiti


Alytaus kolegijos valstybės turto valdymo, naudojimo ir disponavimo juo 2019 metais ataskaita


Alytaus kolegijos tarpinė finansinė ataskaita už 2020 m. I ketvirtį


Alytaus kolegijos ketvirtinė biudžeto vykdymo ataskaita


Alytaus kolegijos metinė finansinė ataskaita už 2019 metus 


Alytaus kolegijos elektroninių dokumentų įkėlimo į Lietuvos akademinės elektroninės bibliotekos (eLABa) informacinę sistemą, jų tvarkymo tvarkos aprašas


Alytaus kolegijos 2019 metų biudžeto išlaidų sąmatos vykdymo ataskaita


Alytaus kolegijos statutas (projektas)


Alytaus kolegijos 2019 m. III ketvirčio finansinių ataskaitų rinkinys 


Alytaus kolegijos 2019 m. III ketvirčio valstybės biudžeto vykdymo ataskaitų rinkinys


Alytaus kolegijos 2019 m. II ketvirčio finansinių ataskaitų rinkinys


Alytaus kolegijos 2019 m. II ketvirčio valstybės biudžeto vykdymo ataskaitų rinkinys


Valstybės turto valdymo, naudojimo ir disponavimo juo 2018 metais ataskaita


Alytaus kolegijos dėstytojų atestavimo ir konkursų pareigoms eiti organizavimo tvarkos aprašas


Alytaus kolegijos 2019 m. I ketvirčio finansinių ataskaitų rinkinys


Alytaus kolegijos 2019 m. I ketvirčio valstybės biužeto vykdymo ataskaitų rinkinys


Alytaus kolegijos 2019 m. numatomų vykdyti prekių, paslaugų ir darbų viešųjų pirkimų planas


Alytaus kolegijos 2019 m. numatomų vykdyti prekių, paslaugų ir darbų viešųjų pirkimų planas


Alytaus kolegijos administracijos ir kitų darbuotrojų parinkimo ir veiklos vertinimo principai


Alytaus kolegijos finansinių ataskaitų rinkinys už 2018 metus


Alytaus kolegijos 2018 m. biudžeto išlaidų sąmatos vykdymo ataskaita


Alytaus kolegijos 2018 m. III ketvirčio finansinių ataskaitų rinkinys


Alytaus kolegijos 2018 m. III ketvirčio valstybės biudžeto vykdymo ataskaitų rinkinys


Alytaus kolegijos vidaus tvarkos taisyklės


Prašymų skundų nagrinėjimo tvarka


Informacinių ir komunikacinių technologijų naudojimo tvarka


Alytaus kolegijos 2018 m. II ketvirčio finansinių ataskaitų rinkinys


Alytaus kolegijos ginčų komisijos darbo reglamentas


Alytaus kolegijos 2018 m. II ketvirčio valstybės biudžeto vykdymo ataskaitų rinkinys


Alytaus kolegijos lygių galimybių politika


Alytaus kolegijos darbuotojų asmens duomenų saugojimo politika


Alytaus kolegijos 2018 m. I ketvirčio finansinių ataskaitų rinkinys


Alytaus kolegijos 2018 m. I ketvirčio valstybės biudžeto vykdymo ataskaitų rinkinys


Alytaus kolegijos turto valdymo ataskaita už 2017 metus


Alytaus kolegijos finansinių ataskaitų rinkinys už 2017 metus


Viešasis konkursas VšĮ Alytaus kolegijos direktoriaus pareigoms eiti


Alytaus kolegijos 2017 metų biudžeto vykdymo ataskaitos


Alytaus kolegijos 2017 m. III ketvirčio tarpinės finansinės ataskaitos rinkinys


Alytaus kolegijos 2017 m. III ketvirčio valstybės biudžeto vykdymo ataskaitų rinkinys


Alytaus kolegijos tarybos narių rinkimų tvarkos aprašas


Alytaus kolegijos 2017 m. II ketvirčio tarpinės finansinės ataskaitos rinkinys


Alytaus kolegijos 2017 m. II ketvirčio valstybės biudžeto vykdymo atatskaitų rinkinys


Alytaus kolegijos 2017 m. I ketvirčio tarpinės finansinės ataskaitos rinkinys


Alytaus kolegijos 2017 m. I ketvirčio valstybės biudžeto vykdymo ataskaitų rinkinys


Alytaus kolegijos finansinių ataskaitų rinkinys už 2016 metus


Alytaus kolegijos studentų bendrabučio vidaus tvarkos taisyklės


Alytaus kolegijos 2016 metų biudžeto vykdymo ataskaitos


Alytaus kolegijos 2016 m. III ketvirčio tarpinės finansinės ataskaitos rinkinys


Alytaus kolegijos 2016 m. III ketvirčio valstybės biudžeto vykdymo ataskaitų rinkinys


Alytaus kolegijos 2016 m. II ketvirčio valstybės biudžeto vykdymo ataskaitų rinkinys


Alytaus kolegijos 2016 m. II ketvirčio tarpinės finansinės ataskaitos rinkinys


Alytaus kolegijos 2016 m. I ketvirčio valstybės biudžeto vykdymo ataskaitų rinkinys


Alytaus kolegijos 2016 m. I ketvirčio tarpinės finansinės ataskaitos rinkinys


Alytaus kolegijos turto valdymo ataskaita už 2015 metus


Alytaus kolegijos apeliacijų teikimo ir nagrinėjimo tvarkos aprašas


Užsienio šalių (nesančių Europos Sąjungos ir Europos ekonominės erdvės) piliečių priėmimo į Alytaus kolegiją tvarkos aprašas


Valstybės turto valdymo, naudojimo ir disponavimo juo 2014 metais ataskaita


Alytaus kolegijos akademinės etikos kodeksas, priedai


Valstybės biudžeto vykdymo ataskaitų rinkinys už 2015 metus


Finansinių ataskaitų rinkinys už 2015 metus


Alytaus kolegijos 2015 m. I ketvirčio valstybės biudžeto vykdymo ataskaitų rinkinys


Alytaus kolegijos 2015 m. II ketvirčio tarpinės finansinės ataskaitos rinkinys


Alytaus kolegijos 2015 m. II ketvirčio valstybės biudžeto vykdymo ataskaitų rinkinys


Alytaus kolegijos 2015 m. III ketvirčio tarpinės finansinės ataskaitos rinkinys


Alytaus kolegijos 2015 m. III ketvirčio valstybės biudžeto vykdymo ataskaitų rinkinys


Alytaus kolegijos statutas


Studiju programų komitetų veiklos nuostatai


Mokslininkų, dėstytojų, administracijos ir kitų darbuotojų skiriamų narių į AK tarybą skyrimo tvarkos aprašas