Teisinė informacija

Alytaus kolegijos 2019 m. II ketvirčio finansinių ataskaitų rinkinys


Alytaus kolegijos 2019 m. II ketvirčio valstybės biudžeto vykdymo ataskaitų rinkinys


Valstybės turto valdymo, naudojimo ir disponavimo juo 2018 metais ataskaita


Alytaus kolegijos dėstytojų atestavimo ir konkursų pareigoms eiti organizavimo tvarkos aprašas


Alytaus kolegijos 2019 m. I ketvirčio finansinių ataskaitų rinkinys


Alytaus kolegijos 2019 m. I ketvirčio valstybės biužeto vykdymo ataskaitų rinkinys


Alytaus kolegijos 2019 m. numatomų vykdyti prekių, paslaugų ir darbų viešųjų pirkimų planas


Alytaus kolegijos veiklos ataskaita už 2018 metus


Alytaus kolegijos 2019 m. numatomų vykdyti prekių, paslaugų ir darbų viešųjų pirkimų planas


Alytaus kolegijos finansinių ataskaitų rinkinys už 2018 metus


Alytaus kolegijos 2018 m. biudžeto išlaidų sąmatos vykdymo ataskaita


Alytaus kolegijos 2018 m. III ketvirčio finansinių ataskaitų rinkinys


Alytaus kolegijos 2018 m. III ketvirčio valstybės biudžeto vykdymo ataskaitų rinkinys


Alytaus kolegijos vidaus tvarkos taisyklės


Prašymų skundų nagrinėjimo tvarka


Informacinių ir komunikacinių technologijų naudojimo tvarka


Alytaus kolegijos 2018 m. II ketvirčio finansinių ataskaitų rinkinys


Alytaus kolegijos ginčų komisijos darbo reglamentas


Alytaus kolegijos 2018 m. II ketvirčio valstybės biudžeto vykdymo ataskaitų rinkinys


Alytaus kolegijos lygių galimybių politika


Alytaus kolegijos darbuotojų asmens duomenų saugojimo politika


Alytaus kolegijos 2018 m. I ketvirčio finansinių ataskaitų rinkinys


Alytaus kolegijos 2018 m. I ketvirčio valstybės biudžeto vykdymo ataskaitų rinkinys


Alytaus kolegijos turto valdymo ataskaita už 2017 metus


Alytaus kolegijos finansinių ataskaitų rinkinys už 2017 metus


Alytaus kolegijos veiklos ataskaita už 2017 metus


Viešasis konkursas VšĮ Alytaus kolegijos direktoriaus pareigoms eiti


Alytaus kolegijos 2017 metų biudžeto vykdymo ataskaitos


Alytaus kolegijos 2017 m. III ketvirčio tarpinės finansinės ataskaitos rinkinys


Alytaus kolegijos 2017 m. III ketvirčio valstybės biudžeto vykdymo ataskaitų rinkinys


Alytaus kolegijos tarybos narių rinkimų tvarkos aprašas


Alytaus kolegijos 2017 m. II ketvirčio tarpinės finansinės ataskaitos rinkinys


Alytaus kolegijos 2017 m. II ketvirčio valstybės biudžeto vykdymo atatskaitų rinkinys


Alytaus kolegijos 2017 m. I ketvirčio tarpinės finansinės ataskaitos rinkinys


Alytaus kolegijos 2017 m. I ketvirčio valstybės biudžeto vykdymo ataskaitų rinkinys


Alytaus kolegijos veiklos ataskaita už 2016 metus


Alytaus kolegijos strateginis planas 2017-2019 metams 


Alytaus kolegijos finansinių ataskaitų rinkinys už 2016 metus


Alytaus kolegijos studentų bendrabučio vidaus tvarkos taisyklės


Alytaus kolegijos 2016 metų biudžeto vykdymo ataskaitos


Alytaus kolegijos 2016 m. III ketvirčio tarpinės finansinės ataskaitos rinkinys


Alytaus kolegijos 2016 m. III ketvirčio valstybės biudžeto vykdymo ataskaitų rinkinys


Alytaus kolegijos 2016 m. II ketvirčio valstybės biudžeto vykdymo ataskaitų rinkinys


Alytaus kolegijos 2016 m. II ketvirčio tarpinės finansinės ataskaitos rinkinys


Alytaus kolegijos 2016 m. I ketvirčio valstybės biudžeto vykdymo ataskaitų rinkinys


Alytaus kolegijos 2016 m. I ketvirčio tarpinės finansinės ataskaitos rinkinys


Alytaus kolegijos 2015 metų veiklos ataskaita


Alytaus kolegijos turto valdymo ataskaita už 2015 metus


Alytaus kolegijos veiklos ataskaita už 2015 metus


Alytaus kolegijos apeliacijų teikimo ir nagrinėjimo tvarkos aprašas


Užsienio šalių (nesančių Europos Sąjungos ir Europos ekonominės erdvės) piliečių priėmimo į Alytaus kolegiją tvarkos aprašas


Valstybės turto valdymo, naudojimo ir disponavimo juo 2014 metais ataskaita


Alytaus kolegijos akademinės etikos kodeksas, priedai


Valstybės biudžeto vykdymo ataskaitų rinkinys už 2015 metus


Finansinių ataskaitų rinkinys už 2015 metus


Alytaus kolegijos 2015 m. I ketvirčio valstybės biudžeto vykdymo ataskaitų rinkinys


Alytaus kolegijos 2015 m. II ketvirčio tarpinės finansinės ataskaitos rinkinys


Alytaus kolegijos 2015 m. II ketvirčio valstybės biudžeto vykdymo ataskaitų rinkinys


Alytaus kolegijos 2015 m. III ketvirčio tarpinės finansinės ataskaitos rinkinys


Alytaus kolegijos 2015 m. III ketvirčio valstybės biudžeto vykdymo ataskaitų rinkinys


Alytaus kolegijos veiklos ataskaita už 2014 m.


Alytaus kolegijos 2014-2016-ųjų metų strateginis veiklos planas


AK veiklos ataskaita už 2012 metus


Alytaus kolegijos statutas


AK veiklos ataskaita už 2011 metus


Valstybės finansuojamų studentų studijų rezultatų vidurkiui skaičiuoti ir nefinansuojamų studentų galimybėms užimti valstybės finansuojamas vietas tvarka, įstojusiems nuo 2012 m.


Mokslininkų, dėstytojų, administracijos ir kitų darbuotojų skiriamų narių į AK tarybą skyrimo tvarkos aprašas


AK strateginis planas 2011-2013 metams


AK 2009 metų veiklos ataskaita


AK veiklos ataskaita už 2008 metus