Laisvai pasirenkami dalykai

INFORMACIJA
Laisvai pasirenkamų dalykų registracijos taisyklės:

  • Informacija apie laisvai pasirenkamus dalykus skelbiama kolegijos interneto puslapyje, facebook paskyroje, katedrose.
  • Laisvai pasirenkamų dalykų studijoms registracija internete vykdoma Informacinių technologijų ir vadybos fakulteto bei Sveikatos mokslų ir inžinerijos fakulteto studentams. Kiekvienas studentas turi užsiregistruoti ir pasirinkti dalykus kitų mokslo metų studijoms. Dalykus renkasi ir registracijos formoje registruoja I ir II kurso nuolatiniai ir II ir III kurso ištęstiniai studentai.
  • Pirmas registracijos etapas –  vasario 1 d. iki vasario 20 d. Po pirmojo etapo, iki vasario 28 d. Studijų centras pateikia du sąrašus katedrų vedėjams ir skelbia tinklalapyje – vieną su dalykais, kuriuos pasirinko ne mažesnis skaičius, negu nurodyta 6 punkte (AK laisvai pasirenkamų dalykų studijų organizavimo tvarkos aprašas) ir kitą, kuriame paskelbti dalykai, kurie surinko mažesnį nei minimalų studentų skaičių.
  • Studentai, kurie nedalyvavo pirmajame etape arba tie, kurie pasirinko dalykus, surinkusius mažesnį nei minimalų studentų skaičių, dalyvauja antrame etape –nuo kovo 1 d. iki kovo 15 d. Tokia pačia tvarka sąrašai skelbiami iki kovo 30 d.
  • Studentai, kurie per antrąjį turą pasirinko dalykus, kurie negali būti organizuojami pagal 6 punktą, arba nedalyvavo pasirinkimų etapuose, į laisvai pasirenkamų dalykų sąrašus įrašo katedros vedėjas, įvertinęs studento poreikius.
  • Atsakinga už informacijos teikimą bei konsultavimą laisvai pasirenkamų dalykų klausimais Studijų centro specialistė, laikinai vykdanti vedėjos funkcijas Vilma Slavickienė tel. 8 687 80 574, el. p. vilma.slavickiene@akolegija.lt
    Detalesnę informaciją apie konkretų laisvai pasirenkamą dalyką galite gauti jį siūlančioje katedroje.

Vadybos ir administravimo katedra

Dalykas dėstomas: nuolatinės studijos – 4, 6 semestruose, ištęstinės studijos – 5, 7 semestruose.
Dalyko apimtis: 3 kreditai
Atsiskaitymo forma: egzaminas
Dėstytojas: Jolita Leonavičienė
Dalyko aprašymas: pateikiamos administravimo teorinės žinios bei praktiniai įgūdžiai, padedantys suprasti pagrindinius valdymo procesus ir įgytus praktinius gebėjimus. Nagrinėjamos administravimo problemos, bendrieji administravimo principai, užsienio šalių administravimo modelių charakteristikos, darbo aspektai  ir problemos. Vertinamos administravimo kokybės  ir numatymo tobulinimo galimybės, sprendimų priėmimas organizacijoje, kokybinių ir kiekybinių sprendimų priėmimo metodai.

Vadybos ir administravimo katedra

Dalykas dėstomas: nuolatinės studijos – 4, 6 semestruose, ištęstinės studijos – 5, 7 semestruose.
Dalyko apimtis: 3 kreditai
Atsiskaitymo forma: egzaminas
Dėstytojas: Dalė Griškonienė
Dalyko aprašas: suteikiamos žinios apie buhalterinės apskaitos pagrindus, bendruosius apskaitos principus, finansinės atskaitomybės esmę, turto, nuosavo kapitalo ir įsipareigojimų, pajamų bei sąnaudų apskaitą ir ugdomi reikiami gebėjimai.

Inžinerijos katedra
Dalykas dėstomas:
nuolatinės studijos – 4, 6 semestruose, ištęstinės studijos – 5,7 semestruose.
Dalyko apimtis: 3 kreditai
Atsiskaitymo forma: egzaminas
Dėstytojas: Birutė Rakauskienė
Dalyko aprašymas: studentai bus supažindinti su saulės, vėjo, hidro-, geotermine ir bio- energijų rūšimis, jų privalumais ir trūkumais bei galimybėmis integruoti į energetikos sistemą.

Vadybos ir administravimo katedra
Dalykas dėstomas: nuolatinės studijos – 4, 6 semestruose, ištęstinės studijos – 5, 7 semestruose.
Dalyko apimtis: 3 kreditai
Atsiskaitymo forma: egzaminas
Dėstytojas: Jūratė Patackaitė
Dalyko aprašymas: auditas padės įsisavinti šiuolaikines vadybos žinias, padės atnaujinti ir integruoti įvairių mokslo sričių žinias, savarankiškai organizuoti tyrimus veiklos ir finansų srities problemoms nagrinėti, profesionaliai komunikuoti informaciją įvairioms interesų grupėms. Supažindinama su audito raida, audito veikla Lietuvoje. Nagrinėjama audito samprata, tikslai, pabrėžiant audito reikšmę ir poreikį rinkos ekonomikoje, siekiant išvengti neobjektyvios informacijos. Analizuojami teisiniai aktai, reglamentuojantys audito veiklą Lietuvoje. Nagrinėjama audito metodologija.

Inžinerijos katedra
Dalykas dėstomas:
nuolatinės studijos – 4, 6 semestruose, ištęstinės studijos – 5,7 semestruose.
Dalyko apimtis: 3 kreditai
Atsiskaitymo forma: egzaminas
Dėstytojas: Palmira Rodžienė
Dalyko aprašymas: dalyke pateikiamos komunikacijos ir bendravimo sąvokos, komunikacijos rūšys, procesas, modeliai, efektyvios komunikacijos bruožai. Pateikta dalykinės komunikacijos samprata, formos, ypatumai, neverbalinės ir verbalinės komunikacijos bruožai ir reikšmė, dalykinės komunikacijos raštu principai ir procesas. Analizuojama grupinė komunikacija, komunikuojančios grupės privalumai ir komunikacijos problemų įveikimas grupėje. Nagrinėjami tarpkultūrinės dalykinės komunikacijos ypatumai, kultūriniai skirtumai, nacionalinių kultūrų bruožai, įvairių šalių vertybių skirtumų įtaka efektyviam dalykiniam bendravimui.

Biomedicinos ir maisto technologijų katedra
Dalykas dėstomas: nuolatinės studijos – 4, 6 semestruose, ištęstinės studijos – 5,7 semestruose.
Dalyko apimtis:
 3 kreditai
Atsiskaitymo forma: egzaminas
Dėstytojas: Karolina Kvašnauskaitė
Dalyko aprašymas: studijų metu suteikiamos žinios apie sveikos mitybos principus, higienos reikalavimų svarbą maisto gamybos procese. Aptariamos sveikatai palankios mitybos rekomendacijos ir dietos įvairių ligų atvejais. Nagrinėjama žmogaus virškinimo sistemos fiziologija, maisto produktų cheminė sudėtis ir fiziologinis poveikis žmogaus organizmui. Įgyjama žinių, kaip pagal žmogaus fiziologinius poreikius sudaryti individualų mitybos planą, apskaičiuojant maisto medžiagų ir energijos poreikius.

Informacinių technologijų katedra
Dalykas dėstomas: nuolatinės studijos – 4, 6 semestruose, ištęstinės studijos – 5, 7 semestruose.
Dalyko apimtis: 3 kreditai
Atsiskaitymo forma: egzaminas
Dėstytojas: Aušra Stravinskienė
Dalyko aprašymas: suteikiamos pagrindinės žinios ir suformuojami praktiniai įgūdžiai apie duomenų bazių kūrimo ir valdymo principus, realizuojant įvairias užduotis su duomenų bazių objektais. Suteikiama žinių apie SQL kalbos standartą bei priemones, skirtas valdyti duomenų bazes. Analizuojami fiziniai DB modeliai, keičiami, naudojant SQL kalbą, mokomasi apdoroti informaciją, esančią duomenų bazėse, paruošti ją atvaizdavimui.

 

Vadybos ir administravimo katedra
Dalykas dėstomas: nuolatinės studijos – 4, 6 semestruose, ištęstinės studijos – 5, 7 semestruose.
Dalyko apimtis: 3 kreditai
Atsiskaitymo forma: egzaminas
Dėstytojas: Jolita Leonavičienė
Dalyko aprašas: studijuodami dalyką, studentai įgyja žinių apie e. komerciją, jos taikymo galimybes įmonių veikloje elektroninės rinkos mechanizmus, įrankius ir poveikį, vartotojų elgseną internete, interneto rinkodarą ir reklamą, verslas-verslui elektroninę komerciją bei suprasti e. komercijos poveikį strateginio planavimo procesui.

Biomedicinos ir maisto technologijų katedra
Dalykas dėstomas: nuolatinės studijos – 4, 6 semestruose, ištęstinės studijos – 5,7 semestruose.
Dalyko apimtis: 3 kreditai
Atsiskaitymo forma: egzaminas
Dėstytojas: Aušrelė Visockienė
Dalyko aprašymas: studijų metu suteikiamos teorinės ir praktinės žinios apie ergonomikos mokslo sampratą, sąsajas su kitais mokslais, pagrindinius ergonomikos principus. Aptariamos darbo sąlygos ir darbo zonos ergonominiai reikalavimai. Nagrinėjama Žmogus- mašina -aplinka sistema, antropometrija ir darbo vietų projektavimas, nuovargio fiziologija, darbo judesiai ir pozos, darbo sąlygos. Pritaikant ergonomikos žinias ir principus mokės ir supras apie darbo sąlygų gerinimą, patogiau dirbant mažiau nuvargti.

Vadybos ir administravimo katedra
Dalykas dėstomas: nuolatinės studijos – 4, 6 semestruose, ištęstinės studijos – 5, 7 semestruose.
Dalyko apimtis: 3 kreditai
Atsiskaitymo forma: egzaminas
Dėstytojas: Vilma Slavickienė
Dalyko aprašas: finansų rinkų dalyko turinys apima finansų rinkų vaidmenį finansų sistemoje, analizuojamos nuolat kintančios finansų rinkos, jų funkcionavimo ypatumai, rinkos dalyvių elgsena, priimant finansinius sprendimus. Studijuojamos vertybinių popierių, kapitalo ir pinigų rinkų funkcionavimo ypatybės, jų finansiniai instrumentai, vertinamos išvestinės finansinės priemonės, analizuojami finansų įmonių teikiamų paslaugų ypatumai ir joms tenkančios rizikas, apibrėžiamas centrinės finansų institucijų vaidmuo šiuolaikinės ekonomikos vystymosi kontekste.

Biomedicinos ir maisto technologijų katedra
Dalykas dėstomas: nuolatinės studijos – 4, 6 semestruose.
Dalyko apimtis: 3 kreditai
Atsiskaitymo forma: egzaminas
Dėstytojas: Aušrelė Visockienė
Dalyko aprašymas: dalykas skirtas ugdyti studentų žinias ir gebėjimus fizinio aktyvumo srityje. Dalyke pristatoma žmogaus kūno sandara, ir jo pagrindinių funkcinių sistemų veiklos, organizmo fiziologinių pokyčių žinojimas ir gebėjimas juos susieti su fiziniu krūviu. Aptariamos naujausios ir pažangiausios fizinio aktyvumo formos, jų atsiradimo ir vystymosi istorijos. Studentai studijuodami susipažins ir aptars aerobikos, kūno rengybos, pilateso, funkcinės treniruotės ir kitas mankštas. Išmoks stiprinti ir formuoti raumenyną, lankstumą pusiausvyrą, gebėjimą taisyti netaisyklingą laikyseną. Išmoks sudaryti individualias kūno rengybos programas ir jas taikyti sportuojant . Dalykas baigiamas pasirinktos mankštos plano sudarymu ir pristatymu.

Informacinių technologijų katedra
Dalykas dėstomas: nuolatinės studijos – 4, 6 semestruose, ištęstinės studijos – 5, 7 semestruose.
Dalyko apimtis: 3 kreditai
Atsiskaitymo forma: egzaminas
Dėstytojas: Kristina Paičienė
Dalyko aprašymas: supažindinama su kompiuterinių žaidimų kūrimo principais ir teorijomis, suteikiama žinių ir gebėjimų projektuoti ir kurti palankią naudotojui grafinės sąsajos programinę įrangą. Praktiniuose užsiėmimuose mokoma projektuoti ir kurti kompiuterinius žaidimus naudojant Unity kūrimo platformą, testuoti ir publikuoti kompiuterinius žaidimus. Mokomos šios temos: Įvadas į kompiuterinį žaidimų kūrimą: kompiuterinio žaidimo sąvoka ir rūšys, žaidimų tipai,  projektų dokumentacija. Žaidimų projektavimas ir dizainas: žaidimo idėjos formavimas, prototipų naudojimas, veikėjai ir jų kūrimo tipai. Grafikos kompiuterinių žaidimų kūrime taikymas: žaidimo aplinkos kūrimas, apšvietimas, objektų modeliavimas, šešėliai, bibliotekos ir jų integravimas. Media priemonių integravimas: animacija, tekstūros, garsai, efektai ir sinchronizacija.

Vadybos ir administravimo katedra
Dalykas dėstomas: nuolatinės studijos – 4, 6 semestruose, ištęstinės studijos – 5, 7 semestruose.
Dalyko apimtis: 3 kreditai
Atsiskaitymo forma: egzaminas
Dėstytojas: Neringa Draugelienė
Dalyko aprašas: dalykas skirtas supažindinti su įmonių socialine atsakomybe, darniąja plėtra, įmonės veiklos aplinkoje kylančiomis problemomis, susijusiomis su socialine atsakomybe, jų sprendimu. Nagrinėjamos šios temos: socialinės atsakomybės samprata, socialinės atsakomybės raida, modeliai, darnus vystymasis ir įmonių socialinė atsakomybė, nacionalinis socialiai atsakingų įmonių tinklas, socialinės atsakomybės standartas. Įmonės socialinės atsakomybės nauda įmonėms ir visuomenei. Lietuvos ir užsienio įmonių socialinės atsakomybė.

Vadybos ir administravimo katedra

Dalykas dėstomas: nuolatinės studijos – 4, 6 semestruose, ištęstinės studijos – 5, 7 semestruose.
Dalyko apimtis: 3 kreditai
Atsiskaitymo forma: egzaminas
Dėstytojas: Neringa Vismolekienė
Dalyko aprašas: dalykas skirtas ugdyti studentų žinias bei gebėjimus karjeros valdymo srityje. Dalyke pristatoma šiuolaikinė karjeros samprata, nagrinėjama asmeninės karjeros valdymo svarba bei pristatomas karjeros valdymo modelis. Akcentuojama, kad vadovaujantis šiuolaikine karjeros samprata karjeros galimybių tyrinėjimas yra suprantamas kaip visą gyvenimą trunkantis procesas, nukreiptas į karjeros informacijos rinkimą ir apdorojimą, siekiant efektyviau valdyti asmeninę karjerą. Aptariamos savęs pažinimo alternatyvos, paremtos karjerai svarbių stipriųjų ir silpnųjų pusių vertinimu. Karjeros planavimo temoje pristatomi karjeros planavimo modeliai bei procesas, analizuojami planavimo ir įgyvendinimo modeliai, pabrėžiant kuris modelis yra perspektyviausias besikeičiančioje aplinkoje. Pristatomas darbo paieškos procesas, gyvenimo aprašymo bei kitų su darbo paieška susijusių laiškų rengimo taisyklės. Supažindinama su įsitvirtinimo darbo vietoje principais. Nagrinėjamas asmeninių finansų valdymas ir finansų ryšys su karjeros planavimu bei įgyvendinimu. Dalykas baigiamas supažindinimu su pagrindinėmis asmeninio karjeros plano dalimis bei struktūra, rengimo principais bei asmeninio karjeros plano pristatymu.

Inžinerijos katedra
Dalykas dėstomas: nuolatinės studijos – 4,6 semestruose, ištęstinės studijos – 5,7 semestruose.
Dalyko apimtis: 3 kreditai
Atsiskaitymo forma: egzaminas
Dėstytojas: dr. Povilas Šaulys
Dalyko aprašymas: dalyke pateikiama metalų, jų lydinių ir nemetalinių medžiagų sandara, savybės, žymėjimas, panaudojimas automobilių detalių gamyboje. Įgyjama bazinių žinių apie metalų lydinių  terminį ir  termocheminį apdorojimo būdus, jų taikymą automobilių detalių gamyboje. Nagrinėjama automobilių degalų, alyvų, aušinimo ir hidraulinių sistemų, eksploatacinių skysčių parinkimas ir taikymas eksploatuojant automobilius bei atliekant jų techninę priežiūrą ir remontą.

Inžinerijos katedra
Dalykas dėstomas:
nuolatinės studijos – 4, 6 semestruose, ištęstinės studijos – 5,7 semestruose.
Dalyko apimtis: 3 kreditai
Atsiskaitymo forma: egzaminas
Dėstytojas: Danutė Abramavičienė
Dalyko aprašymas: dalyke pateikta Europos Sąjungos ir Lietuvos Respublikos muitų teisės aktų nuostatatos, reglamentuojančios prekių įvežimo, išvežimo į(iš) Bendrijos muitų teritoriją, nagrinėjama prekių deklaravimo muitinei tvarka, pateikta muitinės procedūrų ir kitų muitinės sankcionuotų veiksmų samprata, charakteristika bei jų atlikimo tvarka, taip pat pateikta supaprastintų muitinės procedūrų esmė ir jų taikymo ypatumai, nagrinėjama naudojamos dokumentacijos svarba, pildymas bei naudojimas, prekių muitinės vertės ir muito dydžio nustatymas.

Inžinerijos katedra
Dalykas dėstomas: nuolatinės studijos – 4, 6 semestruose, ištęstinės studijos – 5,7 semestruose.
Dalyko apimtis: 3 kreditai
Atsiskaitymo forma: egzaminas
Dėstytojas: Saulius Čiuplys
Dalyko aprašymas: studentai supažindinami su mechatronika, mechatroninių sistemų struktūra, veikimu ir taikymu. Išmoksta atpažinti pneumatinių ir hidraulinių sistemų elementus, juos panaudoti braižant schemas, taip pat montuoti ir eksploatuoti nesudėtingas pneumatines ir hidraulines sistemas. Išmoksta parinkti, sumontuoti ir eksploatuoti reikiamas valdymo sistemas, jutiklių sistemas, parašyti nesudėtingas valdymo programas.

Informacinių technologijų katedra
Dalykas dėstomas: nuolatinės studijos – 4, 6 semestruose, ištęstinės studijos – 5, 7 semestruose.
Dalyko apimtis: 3 kreditai
Atsiskaitymo forma: egzaminas
Dėstytojas: Danguolė Leščinskienė
Dalyko aprašymas: suteikiamos žinios apie multimedijos reikšmę, multimedijos kūrimo priemones, pagrindinius multimedijos elementus: tekstą, garsą, grafinius vaizdus, video, animaciją. Praktiniuose užsiėmimuose mokoma dirbti su programa Adobe Flash – animacijos kūrimo priemone. Supažindinama su programos įrankiais, animacijos būdais, sluoksniais, biblioteka ir jos simboliais Flash dokumente, ActionScript scenarijais, publikavimo internete formatais, kuriami įvairūs animuoti objektai, nesudėtingi žaidimai, elektroniniai atvirukai.

Informacinių technologijų katedra
Dalykas dėstomas: nuolatinės studijos – 4, 6 semestruose, ištęstinės studijos – 5, 7 semestruose.
Dalyko apimtis: 3 kreditai
Atsiskaitymo forma: egzaminas
Dėstytojas: Daiva Žvinakevičienė
Dalyko aprašymas: suteikiama teorinių bei praktinių žinių apie  Operacinių  sistemų, įvairovę, sandarą ir praktinį kompiuterio valdymą, naudojant  Linux Mint operacinę sistemą ir  lyginant ją su  Windows operacine sistema bei atliekant praktines užduotis. Nagrinėjamos šios temos: operacinės sistemos samprata, funkcijos, branduolio struktūra, procesai ir jų valdymas, darbo režimai ir kt.

Vadybos ir administravimo katedra
Dalykas dėstomas: nuolatinės studijos – 4, 6 semestruose, ištęstinės studijos – 5, 7 semestruose.
Dalyko apimtis: 3 kreditai
Atsiskaitymo forma: egzaminas
Dėstytojas: Danutė Stadulienė
Dalyko aprašas: suteikiamos žinios apie paslaugų sferos ribas, atskleidžiamos paslaugų savybės bei paslaugų veiklos klasifikavimas. Supažindinama su paslaugų marketingo samprata, funkcijomis. Diskutuojama paslaugų marketingo taikymo klausimais. Nagrinėjamos pagrindinės temos: paslaugų marketingo kompleksas, paslaugų marketingo planavimas, paslaugų produktas, jo kūrimas ir plėtojimas, paslaugų teikimo procesas, paslaugų įmonės vidaus marketingas.

Biomedicinos ir maisto technologijų katedra
Dalykas dėstomas: nuolatinės studijos – 4, 6 semestruose, ištęstinės studijos – 5,7 semestruose.
Dalyko apimtis: 3 kreditai
Atsiskaitymo forma: egzaminas
Dėstytojas: Teresė Draugelienė
Dalyko aprašymas: studentai susipažins su slauga namuose pacientų, turinčių problemų kvėpavimo, saugios aplinkos, bendravimo, asmens higienos, valgymo-gėrimo, tuštinimosi ir šlapinimosi, judėjimo, miego gyvybinėse veiklose. Analizuos karščiuojančio, mirštančio, seno žmogaus slaugą namuose. Planuos ir atliks slaugos procedūras. Teiks kitas socialines paslaugas.

Vadybos ir administravimo katedra
Dalykas dėstomas: nuolatinės studijos – 4, 6 semestruose, ištęstinės studijos – 5, 7 semestruose.
Dalyko apimtis: 3 kreditai
Atsiskaitymo forma: egzaminas
Dėstytojas: Neringa Draugelienė
Dalyko aprašas: pateikiama valstybinės socialinės apsaugos samprata, socialinio draudimo, socialinės paramos esmė. Analizuojamos  socialinės paramos, valstybinio socialinio draudimo bei privalomojo sveikatos draudimo sistemos Lietuvoje. Nagrinėjamas socialinės paramos išmokų bei valstybinio socialinio draudimo ir privalomojo sveikatos draudimo įmokų bei išmokų skaičiavimo mechanizmai. Pateikiami tarptautiniai socialinės apsaugos aspektai.

Vadybos ir administravimo katedra
Dalykas dėstomas: nuolatinės studijos – 6 semestre, ištęstinės studijos – 6 semestre.
Dalyko apimtis: 3 kreditai
Atsiskaitymo forma: egzaminas
Dėstytojas: Edita Klimavičiūtė
Dalyko aprašas: studentai supažindinami su socialiniu marketingu, suteikiamos teorinės žinios bei praktiniai įgūdžiai taikyti socialinio marketingo principus ir metodus įmonėje, siekiant paveikti tikslinės auditorijos elgesį, naudingą visuomenei. Analizuojamos socialinio marketingo problemos, ieškomi jų sprendimai. Vertinamas brendo / prekės ženklo, socialinės reklamos ir kitų komunikacijų vaidmuo, siekiant vartotojų elgesio pokyčių. Supažindinama su skaitmeninio marketingo technologijomis ir  socialinės medijos priemonėmis.

Biomedicinos ir maisto technologijų katedra
Dalykas dėstomas: nuolatinės studijos – 4, 6 semestruose.
Dalyko apimtis: 3 kreditai
Atsiskaitymo forma: egzaminas
Dėstytojas: Aušrelė Visockienė
Dalyko aprašymas: Dalykas skirtas suteikti galimybę tobulėti pasirinktoje sporto šakoje, ugdyti studentų žinias ir fizinius gebėjimus sporto srityje. Dalyke pristatoma ir supažindinama su sportinių žaidimų atsiradimo ir vystymosi istorija, žaidimo charakteristika, žaidimo taisyklėmis , technikos ir taktikos mokymo metodika. Pristatoma sportinių žaidimų pasiekimai Lietuvoje ir pasaulyje. Aptariamos saugaus ir garbingo elgesio taisyklės pratybų metu, varžybų organizavimo ir vykdymo sistemos. Aptariama laisvalaikio žaidimų samprata, kilmė bei klasifikacija. Supažindinama su laisvalaikio žaidimų metodiniais reikalavimais, būtinais organizuojant ir vykdant užsiėmimus.

Biomedicinos ir maisto technologijų katedra
Dalykas dėstomas: nuolatinės studijos – 4, 6 semestruose, ištęstinės studijos – 5,7 semestruose.
Dalyko apimtis: 3 kreditai
Atsiskaitymo forma: egzaminas
Dėstytojas: Birutė  Judickienė
Dalyko aprašymas: studijuojant šį dalyką įgyjama žinių apie medžiagų ir energijos apykaitą žmogaus organizme, maisto virškinimą ir pasisavinimą, maisto medžiagų reikšmę ir energijos sąnaudas, o taip pat apie kenksmingas maisto medžiagas, jų metabolizmą, patekimo į maistą priežastis, poveikį žmogaus organizmui, maisto saugos kriterijus. Išmokstama analizuoti saugą visoje maisto grandinėje ir parinkti priemones jai užtikrinti.

Inžinerijos katedra
Dalykas dėstomas: nuolatinės studijos – 4, 6 semestruose, ištęstinės studijos – 5,7 semestruose.
Dalyko apimtis: 3 kreditai
Atsiskaitymo forma: savarankiškas darbas (projektas)
Dėstytojas: Danutė Abramavičienė
Dalyko aprašymas: dalyke pateikta pažinimo proceso samprata, pažinimo būdai, empirinio ir teorinio pažinimo bei mokslinio tyrimo esmė, mokslo metodologijos samprata, empirinio tyrimo ir tyrimo metodo samprata. Nagrinėjama mokslinio bei taikomojo  tyrimo proceso principai bei mokslinio tyrimo eigos pagrindiniai etapai, kiekybiniai bei kokybiniai tyrimai,  tyrimo tikslų ir uždavinių, imties nustatymas, tyrimo proceso organizavimas bei tyrimo reikšmingumo įvertinimas.  Atliekamas konkrečios, būsimos profesinės veiklos mokslinis taikomasis tyrimas.

Inžinerijos katedra
Dalykas dėstomas: nuolatinės studijos – 4, 6 semestruose, ištęstinės studijos – 5,7 semestruose.
Dalyko apimtis: 3 kreditai
Atsiskaitymo forma:
egzaminas
Dėstytojas: Ingrida Brazionienė
Dalyko aprašymas: dalyke pateikiama tarptautinės logistikos koncepcija ir uždaviniai bei jos svarba ir vieta įmonės tarptautinėje veikloje. Nagrinėjama pagrindinės logistikos veiklos sritys – logistinis klientų apratnavimas, sandėliavimas, atsargų valdymas ir transportavimas bei šių veiklų sąsajos.  Apžvelgiamos šiuolaikinės automatizuotos sandėliavimo struktūros, logistinių centrų plėtros tendencijos Lietuvoje, transporto sprendimai, naudojamos naujausios informacinės technologijos, leidžiančios optimizuoti prekių srautų judėjimą.

Informacinių technologijų katedra
Dalykas dėstomas nuolatinės studijos – 4, 6 semestruose, ištęstinės studijos – 5, 7 semestruose.
Dalyko apimtis: 3 kreditai
Atsiskaitymo forma: egzaminas
Dėstytojas: Edita Griškėnienė
Dalyko aprašymas: suteikiamos žinios apie animacijos kūrimo eigą ir sudedamuosius elementus. Praktiniai užsiėmimai yra skirti trimatės animacijos sukūrimo Autodesk Maya programa nagrinėti: modeliuoti iš daugiakampių ir NURBS paviršių bei kreivių, parinkti apšvietimą, medžiagų kūrimą ir tekstūravimą, animacijos dinamikos nustatymą, praktinių animacijos galimybių taikymą.

Vadybos ir administravimo katedra
Dalykas dėstomas: nuolatinės studijos – 4, 6 semestruose, ištęstinės studijos – 5, 7 semestruose.
Dalyko apimtis: 3 kreditai
Atsiskaitymo forma: egzaminas
Dėstytojas: Jolita Leonavičienė
Dalyko aprašymas: vartotojų teisių politikos ir institucijų dalyko medžiagoje pateikiama vartotojų apsaugos teisės samprata, istoriniai vystymosi aspektai, vartotojų apsaugos užtikrinimo institucinė sistema, vartotojų teisės bei jų gynimo formos. Nagrinėjamos teorinės ir praktinės žinios apie vartotojų apsaugos teisių normų taikymą bei įgyvendinimą. Analizuojamas politinių sprendimų ir institucijų veiksmų poveikis vartotojų teisėms.

Informacinių technologijų katedra
Dalykas dėstomas: nuolatinės studijos – 4, 6 semestruose, ištęstinės studijos – 5, 7 semestruose.
Dalyko apimtis: 3 kreditai
Atsiskaitymo forma: egzaminas
Dėstytojas: Edita Griškėnienė
Dalyko aprašymas: suteikiama teorinių bei praktinių žinių grafinių vaizdų, iliustracijų, kitų objektų  kūrimą ir redagavimą naudojant specialiuosius efektus. Mokoma projektuoti Web dizaino elementus, animaciją, naudojant Adobe Photoshop programą, įrankių rinkinį Bootstrap Framework.

Inžinerijos katedra
Dalykas dėstomas: nuolatinės studijos – 4, 6 semestruose, ištęstinės studijos – 5,7 semestruose.
Dalyko apimtis: 3 kreditai
Atsiskaitymo forma: egzaminas
Dėstytojas: Kristina Stauskienė
Dalyko aprašymas: dalyke pateikiamos verslo, verslumo sampratos, analizuojamos verslo funkcionavimo sąlygos, formos, verslo funkcijos, motyvai, verslo steigimo išlaidos. Nagrinėjama smulkaus ir vidutinio verslo samprata, privalumai, trūkumai, plėtros priežastys, verslo aplinkos, verslo vertės kūrimas. Analizuojami verslo finansavimo šaltiniai. Nagrinėjama mokesčių samprata, verslo ir mokesčių ryšys, mokesčių sistema, mokesčių įtaka ūkinės veiklos efektyvumui. Pateikiama verslo rizikos esmė, klasifikavimas, analizuojami verslo nuostoliai, rizikos mažinimo būdai. Nagrinėjamas verslo modelis, verslo pradžios etapai, verslo kūrimo uždaviniai.

Informacinių technologijų katedra
Dalykas dėstomas: nuolatinės studijos – 4, 6 semestruose, ištęstinės studijos – 5, 7 semestruose.
Dalyko apimtis: 3 kreditai
Atsiskaitymo forma: egzaminas
Dėstytojas: Daiva Žvinakevičienė
Dalyko aprašymas: suteikiama teorinių bei praktinių žinių apie  žmogaus ir kompiuterio sąveiką, kuriant informacinius- programinius produktus ir įvairias informacines sistemas. Nagrinėjamos šios temos: žmogaus ir kompiuterio sąveikos samprata, informacijos architektūra ir kompiuterio galimybių ribos, programinio produkto  struktūros konstravimas ir kt.

LAISVAI PASIRENKAMŲ STUDIJŲ DALYKŲ REGISTRACIJOS ANKETOS

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

Verification

  • Submit