Laisvai pasirenkami dalykai

INFORMACIJA
Laisvai pasirenkamų dalykų registracijos taisyklės:

  • Informacija apie laisvai pasirenkamus dalykus skelbiama kolegijos interneto puslapyje, facebook paskyroje, katedrose.
  • Laisvai pasirenkamų dalykų studijoms registracija internete vykdoma Informacinių technologijų ir vadybos fakulteto bei Sveikatos mokslų ir inžinerijos fakulteto studentams. Kiekvienas studentas turi užsiregistruoti ir pasirinkti dalykus kitų mokslo metų studijoms. Dalykus renkasi ir registracijos formoje registruoja I ir II kurso nuolatiniai ir II ir III kurso ištęstiniai studentai.
  • Pirmas registracijos etapas –  vasario 1 d. iki vasario 20 d. Po pirmojo etapo, iki vasario 28 d. Studijų centras pateikia du sąrašus katedrų vedėjams ir skelbia tinklalapyje – vieną su dalykais, kuriuos pasirinko ne mažesnis skaičius, negu nurodyta 6 punkte (AK laisvai pasirenkamų dalykų studijų organizavimo tvarkos aprašas) ir kitą, kuriame paskelbti dalykai, kurie surinko mažesnį nei minimalų studentų skaičių.
  • Studentai, kurie nedalyvavo pirmajame etape arba tie, kurie pasirinko dalykus, surinkusius mažesnį nei minimalų studentų skaičių, dalyvauja antrame etape –nuo kovo 1 d. iki kovo 15 d. Tokia pačia tvarka sąrašai skelbiami iki kovo 30 d.
  • Studentai, kurie per antrąjį turą pasirinko dalykus, kurie negali būti organizuojami pagal 6 punktą, arba nedalyvavo pasirinkimų etapuose, į laisvai pasirenkamų dalykų sąrašus įrašo katedros vedėjas, įvertinęs studento poreikius.
  • Atsakinga už informacijos teikimą bei konsultavimą laisvai pasirenkamų dalykų klausimais Studijų centro specialistė, laikinai vykdanti vedėjos funkcijas Vilma Slavickienė tel. 8 687 80 574, el. p. vilma.slavickiene@akolegija.lt
    Detalesnę informaciją apie konkretų laisvai pasirenkamą dalyką galite gauti jį siūlančioje katedroje.

Vadybos katedra
Dalykas dėstomas: nuolatinės studijos – 4, 5 semestruose, ištęstinės studijos – 5, 7 semestruose.
Dalyko apimtis: 3 kreditai
Atsiskaitymo forma: egzaminas
Dėstytojas: Vilma Savukynienė
Dalyko aprašymas: pateikiamos administravimo teorinės žinios bei praktiniai įgūdžiai, padedantys suprasti pagrindinius valdymo procesus ir įgytus praktinius gebėjimus. Nagrinėjamos administravimo problemos, bendrieji administravimo principai, užsienio šalių administravimo modelių charakteristikos, darbo aspektai  ir problemos. Vertinamos administravimo kokybės  ir numatymo tobulinimo galimybės, sprendimų priėmimas organizacijoje, kokybinių ir kiekybinių sprendimų priėmimo metodai.

Vadybos katedra
Dalykas dėstomas: nuolatinės studijos – 4, 6 semestruose, ištęstinės studijos – 5,7 semestruose.
Dalyko apimtis: 3 kreditai
Atsiskaitymo forma: egzaminas
Dėstytojas: Palmira Rodžienė
Dalyko aprašymas: dalyke pateikiamos komunikacijos ir bendravimo sąvokos, komunikacijos rūšys, procesas, modeliai, efektyvios komunikacijos bruožai. Pateikta dalykinės komunikacijos samprata, formos, ypatumai, neverbalinės ir verbalinės komunikacijos bruožai ir reikšmė, dalykinės komunikacijos raštu principai ir procesas. Analizuojama grupinė komunikacija, komunikuojančios grupės privalumai ir komunikacijos problemų įveikimas grupėje. Nagrinėjami tarpkultūrinės dalykinės komunikacijos ypatumai, kultūriniai skirtumai, nacionalinių kultūrų bruožai, įvairių šalių vertybių skirtumų įtaka efektyviam dalykiniam bendravimui.

Sveikatos mokslų ir technologijų katedra
Dalykas dėstomas: nuolatinės studijos – 4, 6 semestruose, ištęstinės studijos – 5,7 semestruose.
Dalyko apimtis: 3 kreditai
Atsiskaitymo forma: egzaminas
Dėstytojas: Karolina Mauručaitienė
Dalyko aprašymas: studijų metu suteikiamos žinios apie sveikos mitybos principus, higienos reikalavimų svarbą maisto gamybos procese. Aptariamos sveikatai palankios mitybos rekomendacijos ir dietos įvairių ligų atvejais. Nagrinėjama žmogaus virškinimo sistemos fiziologija, maisto produktų cheminė sudėtis ir fiziologinis poveikis žmogaus organizmui. Įgyjama žinių, kaip pagal žmogaus fiziologinius poreikius sudaryti individualų mitybos planą, apskaičiuojant maisto medžiagų ir energijos poreikius.

Sveikatos mokslų ir technologijų katedra
Dalykas dėstomas: nuolatinės studijos – 4, 6 semestruose, ištęstinės studijos – 5,7 semestruose.
Dalyko apimtis: 3 kreditai
Atsiskaitymo forma: egzaminas
Dėstytojas: Aušrelė Visockienė
Dalyko aprašymas: studijų metu suteikiamos teorinės ir praktinės žinios apie ergonomikos mokslo sampratą, sąsajas su kitais mokslais, pagrindinius ergonomikos principus. Aptariamos darbo sąlygos ir darbo zonos ergonominiai reikalavimai. Nagrinėjama Žmogus- mašina -aplinka sistema, antropometrija ir darbo vietų projektavimas, nuovargio fiziologija, darbo judesiai ir pozos, darbo sąlygos. Pritaikant ergonomikos žinias ir principus mokės ir supras apie darbo sąlygų gerinimą, patogiau dirbant mažiau nuvargti.

Inžinerijos katedra
Dalykas dėstomas:
nuolatinės studijos – 4, 6 semestruose, ištęstinės studijos – 5,7 semestruose.
Dalyko apimtis: 3 kreditai
Atsiskaitymo forma: egzaminas
Dėstytojas: Jurgita Merkevičienė
Dalyko aprašymas: dalyke pateikiamos statistikos sąvokos, statistinės informacijos šaltiniai, statistikos organizavimo ir darbo, socialinių, ekonominių reiškinių statistikos principai, statistiniai metodai ir jų taikymu. pateikiama samprata apie statistinių duomenų rinkimą, jų sisteminimą, apdorojimą, pateikimą, analizavimą įvairiais statistiniais, indeksiniais dydžiais, tarpusavio ryšius, prognozavimą.

Vadybos katedra
Dalykas dėstomas: nuolatinės studijos – 4, 5 semestruose, ištęstinės studijos – 5, 7 semestruose.
Dalyko apimtis: 3 kreditai
Atsiskaitymo forma: egzaminas
Dėstytojas: Edita Klimavičiūtė / Kristina Janulienė
Dalyko aprašymas: studijuodami dalyką, studentai įgyja žinių apie e. komerciją, jos taikymo galimybes įmonių veikloje elektroninės rinkos mechanizmus, įrankius ir poveikį, vartotojų elgseną internete, interneto rinkodarą ir reklamą, verslas-verslui elektroninę komerciją bei suprasti e. komercijos poveikį strateginio planavimo procesui.

Fizinio aktyvumo technologijos ( kūno rengyba, Pilates, aerobika)
Sveikatos mokslų ir technologijų katedra
Dalykas dėstomas: nuolatinės studijos – 4, 6 semestruose.
Dalyko apimtis: 3 kreditai
Atsiskaitymo forma: egzaminas
Dėstytojas: Aušrelė Visockienė
Dalyko aprašymas: dalykas skirtas ugdyti studentų žinias ir gebėjimus fizinio aktyvumo srityje. Dalyke pristatoma žmogaus kūno sandara, ir jo pagrindinių funkcinių sistemų veiklos, organizmo fiziologinių pokyčių žinojimas ir gebėjimas juos susieti su fiziniu krūviu. Aptariamos naujausios ir pažangiausios fizinio aktyvumo formos, jų atsiradimo ir vystymosi istorijos. Studentai studijuodami susipažins ir aptars aerobikos, kūno rengybos, pilateso, funkcinės treniruotės ir kitas mankštas. Išmoks stiprinti ir formuoti raumenyną, lankstumą pusiausvyrą, gebėjimą taisyti netaisyklingą laikyseną. Išmoks sudaryti individualias kūno rengybos programas ir jas taikyti sportuojant . Dalykas baigiamas pasirinktos mankštos plano sudarymu ir pristatymu.

Vadybos katedra
Dalykas dėstomas: nuolatinės studijos – 4, 6 semestruose, ištęstinės studijos – 5, 7 semestruose.
Dalyko apimtis: 3 kreditai
Atsiskaitymo forma: egzaminas
Dėstytojas: Regina Špukienė
Dalyko aprašymas: dalykas skirtas supažindinti su įmonių socialine atsakomybe, darniąja plėtra, įmonės veiklos aplinkoje kylančiomis problemomis, susijusiomis su socialine atsakomybe, jų sprendimu. Nagrinėjamos šios temos: socialinės atsakomybės samprata, socialinės atsakomybės raida, modeliai, darnus vystymasis ir įmonių socialinė atsakomybė, nacionalinis socialiai atsakingų įmonių tinklas, socialinės atsakomybės standartas. Įmonės socialinės atsakomybės nauda įmonėms ir visuomenei. Lietuvos ir užsienio įmonių socialinės atsakomybė.

Informacinių technologijų katedra
Dalykas dėstomas: nuolatinės studijos – 4, 6 semestruose, ištęstinės studijos – 5, 7 semestruose.
Dalyko apimtis: 3 kreditai
Atsiskaitymo forma: egzaminas
Dėstytojas: Danguolė Leščinskienė
Dalyko aprašymas: suteikiama žinių apie  multimedijos kūrimo technologijas, multimedijos galimybių pritaikymą įmonių veikloje. Nagrinėjamos šios temos: multimedijos interaktyvumas ir jo kokybė, informacijos vartotojo charakteristika ir informacijos apimtis, multimedijos taikymo sritys ir pavyzdžiai, virtuali realybė, supažindinama su multimedijos produkto projektavimu, technine multimedijos įranga, multimedijos kūrimo priemonėmis: grafinių vaizdų kūrimo, trimačio modeliavimo ir animacijos grafinių vaizdų redagavimo, simbolių optinio atpažinimo, garso redagavimo, animacijos, vaizdo medžiagos ir skaitmeninių filmų kūrimo. Mokomosi multimedijos kūrimo animacijos kūrimo priemone Adobe Animate.

Vadybos katedra
Dalykas dėstomas: nuolatinės studijos – 4, 6 semestruose, ištęstinės studijos – 5, 7 semestruose.
Dalyko apimtis: 3 kreditai
Atsiskaitymo forma: egzaminas
Dėstytojas: Neringa Vismolekienė / Kristina Janulienė
Dalyko aprašymas: dalykas skirtas ugdyti studentų žinias bei gebėjimus karjeros valdymo srityje. Dalyke pristatoma šiuolaikinė karjeros samprata, nagrinėjama asmeninės karjeros valdymo svarba bei pristatomas karjeros valdymo modelis. Akcentuojama, kad vadovaujantis šiuolaikine karjeros samprata karjeros galimybių tyrinėjimas yra suprantamas kaip visą gyvenimą trunkantis procesas, nukreiptas į karjeros informacijos rinkimą ir apdorojimą, siekiant efektyviau valdyti asmeninę karjerą. Aptariamos savęs pažinimo alternatyvos, paremtos karjerai svarbių stipriųjų ir silpnųjų pusių vertinimu. Karjeros planavimo temoje pristatomi karjeros planavimo modeliai bei procesas, analizuojami planavimo ir įgyvendinimo modeliai, pabrėžiant kuris modelis yra perspektyviausias besikeičiančioje aplinkoje. Pristatomas darbo paieškos procesas, gyvenimo aprašymo bei kitų su darbo paieška susijusių laiškų rengimo taisyklės. Supažindinama su įsitvirtinimo darbo vietoje principais. Nagrinėjamas asmeninių finansų valdymas ir finansų ryšys su karjeros planavimu bei įgyvendinimu. Dalykas baigiamas supažindinimu su pagrindinėmis asmeninio karjeros plano dalimis bei struktūra, rengimo principais bei asmeninio karjeros plano pristatymu.

Inžinerijos katedra
Dalykas dėstomas: nuolatinės studijos4, 6 semestruose, ištęstinės studijos – 5,7 semestruose.
Dalyko apimtis: 3 kreditai
Atsiskaitymo forma:
egzaminas
Dėstytojas: Ingrida Brazionienė
Dalyko aprašymas: dalyke pateikiama logistikos koncepcija ir uždaviniai bei jos svarba ir vieta įmonės veikloje. Nagrinėjama pagrindinės logistikos veiklos sritys – logistinis klientų apratnavimas, sandėliavimas, atsargų valdymas ir transportavimas bei šių veiklų sąsajos.  Apžvelgiamos šiuolaikinės automatizuotos sandėliavimo struktūros, logistinių centrų plėtros tendencijos Lietuvoje, transporto sprendimai, naudojamos naujausios informacinės technologijos, leidžiančios optimizuoti prekių srautų judėjimą.

Informacinių technologijų katedra
Dalykas dėstomas: nuolatinės studijos – 4, 6 semestruose, ištęstinės studijos – 5, 7 semestruose.
Dalyko apimtis: 3 kreditai
Atsiskaitymo forma: egzaminas
Dėstytojas: Daiva Žvinakevičienė
Dalyko aprašymas: suteikiama teorinių bei praktinių žinių apie operacinių  sistemų, įvairovę, sandarą ir praktinį kompiuterio valdymą, naudojant  Linux Mint operacinę sistemą ir  lyginant ją su  Windows operacine sistema bei atliekant praktines užduotis. Nagrinėjamos šios temos: operacinės sistemos samprata, funkcijos, branduolio struktūra, procesai ir jų valdymas, darbo režimai ir kt.

Sveikatos mokslų ir technologijų katedra
Dalykas dėstomas: nuolatinės studijos – 4, 6 semestruose.
Dalyko apimtis: 3 kreditai
Atsiskaitymo forma: egzaminas
Dėstytojas: Lina Jaruševičienė
Dalyko aprašymas: dalykas skirtas studentams, kurie gebėtų planuoti ir atlikti masažo procedūras bei vertinti jų efektyvumą. Masažas – praktinė disciplina, kurios be pratybų įsisavinti negalima. Praktinių užsiėmimų metu mokomasi masažo veiksmų plano sudarymo ir koregavimo, masažo metodų ir būdų parinkimo, taikymo. Studentai išmoksta vertinti skeleto – raumenų sistemos būklę, bendrauti ir bendradarbiauti, pasirinkti masažo procedūros intensyvumą, atlikti klasikinį viso kūno masažą.

Inžinerijos katedra
Dalykas dėstomas:
nuolatinės studijos – 4, 6 semestruose, ištęstinės studijos – 5,7 semestruose.
Dalyko apimtis: 3 kreditai
Atsiskaitymo forma: egzaminas
Dėstytojas: Danutė Abramavičienė
Dalyko aprašymas: dalyke pateikta Europos Sąjungos ir Lietuvos Respublikos muitų teisės aktų nuostatatos, reglamentuojančios prekių įvežimo, išvežimo į(iš) Bendrijos muitų teritoriją, nagrinėjama prekių deklaravimo muitinei tvarka, pateikta muitinės procedūrų ir kitų muitinės sankcionuotų veiksmų samprata, charakteristika bei jų atlikimo tvarka, taip pat pateikta supaprastintų muitinės procedūrų esmė ir jų taikymo ypatumai, nagrinėjama naudojamos dokumentacijos svarba, pildymas bei naudojimas, prekių muitinės vertės ir muito dydžio nustatymas.

Vadybos katedra
Dalykas dėstomas: nuolatinės studijos – 4, 6 semestruose, ištęstinės studijos – 5, 7 semestruose.
Dalyko apimtis: 3 kreditai
Atsiskaitymo forma: egzaminas
Dėstytojas: Danutė Stadulienė
Dalyko aprašymas: suteikiamos žinios apie paslaugų sferos ribas, atskleidžiamos paslaugų savybės bei paslaugų veiklos klasifikavimas. Supažindinama su paslaugų marketingo samprata, funkcijomis. Diskutuojama paslaugų marketingo taikymo klausimais. Nagrinėjamos pagrindinės temos: paslaugų marketingo kompleksas, paslaugų marketingo planavimas, paslaugų produktas, jo kūrimas ir plėtojimas, paslaugų teikimo procesas, paslaugų įmonės vidaus marketingas.

Vadybos katedra
Dalykas dėstomas: nuolatinės studijos – 4, 6 semestruose, ištęstinės studijos – 5, 7 semestruose.
Dalyko apimtis: 3 kreditai
Atsiskaitymo forma: egzaminas
Dėstytojas: Edita Klimavičiūtė
Dalyko aprašymas:
dalyke pateikiamas rinkos tyrimų procesas ir pagrindiniai jo etapai, analizuojami ir parenkami tinkami rinkos tyrimų metodai, įvertinama rinkos tyrimo reikšmė ir būtinumas. Mokomasi dirbti SPSS (Statistical Package for the Social Sciences) programa, kuri plačiai naudojama kaip statistinės analizės įrankis socialiniuose moksluose, tokiuose kaip rinkos tyrimai, apklausos, konkurentų analizė ir kita. Paskaitų metu bus atliekamas konkretus rinkos tyrimas, užkoduojant, apdorojant, sisteminant, analizuojant duomenis bei tyrimo rezultatus SPSS programa ir numatomi įmonės (padalinio) veiklos problemų sprendimai.

Vadybos katedra
Dalykas dėstomas: nuolatinės studijos – 4, 6 semestruose, ištęstinės studijos – 5, 7 semestruose.
Dalyko apimtis: 3 kreditai
Atsiskaitymo forma: egzaminas
Dėstytojas: Neringa Draugelienė
Dalyko aprašymas:
pateikiama valstybinės socialinės apsaugos samprata, socialinio draudimo, socialinės paramos esmė. Analizuojamos socialinės paramos, valstybinio socialinio draudimo bei privalomojo sveikatos draudimo sistemos Lietuvoje. Nagrinėjamas socialinės paramos išmokų bei valstybinio socialinio draudimo ir privalomojo sveikatos draudimo įmokų bei išmokų skaičiavimo mechanizmai. Pateikiami tarptautiniai socialinės apsaugos aspektai.

Vadybos katedra
Dalykas dėstomas: nuolatinės studijos – 4, 6 semestruose, ištęstinės studijos – 5, 7 semestruose.
Dalyko apimtis: 3 kreditai
Atsiskaitymo forma: egzaminas
Dėstytojas: dr. Rūta Petrauskienė
Dalyko aprašymas: studentai supažindinami su socialiniu marketingu, suteikiamos teorinės žinios bei praktiniai įgūdžiai taikyti socialinio marketingo principus ir metodus įmonėje, siekiant paveikti tikslinės auditorijos elgesį, naudingą visuomenei. Analizuojamos socialinio marketingo problemos, ieškomi jų sprendimai. Vertinamas brendo / prekės ženklo, socialinės reklamos ir kitų komunikacijų vaidmuo, siekiant vartotojų elgesio pokyčių. Supažindinama su skaitmeninio marketingo technologijomis ir socialinės medijos priemonėmis.

Sveikatos mokslų ir technologijų katedra
Dalykas dėstomas: nuolatinės studijos – 4, 6 semestruose.
Dalyko apimtis: 3 kreditai
Atsiskaitymo forma: egzaminas
Dėstytojas: Aušrelė Visockienė
Dalyko aprašymas: dalykas skirtas suteikti galimybę tobulėti pasirinktoje sporto šakoje, ugdyti studentų žinias ir fizinius gebėjimus sporto srityje. Dalyke pristatoma ir supažindinama su sportinių žaidimų atsiradimo ir vystymosi istorija, žaidimo charakteristika, žaidimo taisyklėmis , technikos ir taktikos mokymo metodika. Pristatoma sportinių žaidimų pasiekimai Lietuvoje ir pasaulyje. Aptariamos saugaus ir garbingo elgesio taisyklės pratybų metu, varžybų organizavimo ir vykdymo sistemos. Aptariama laisvalaikio žaidimų samprata, kilmė bei klasifikacija. Supažindinama su laisvalaikio žaidimų metodiniais reikalavimais, būtinais organizuojant ir vykdant užsiėmimus.

Sveikatos mokslų ir technologijų katedra
Dalykas dėstomas: nuolatinės studijos – 4, 6 semestruose, ištęstinės studijos – 5,7 semestruose.
Dalyko apimtis: 3 kreditai
Atsiskaitymo forma: egzaminas
Dėstytojas: Marijona Šumskienė
Dalyko aprašymas: studijuojant šį dalyką įgyjama žinių apie medžiagų ir energijos apykaitą žmogaus organizme, maisto virškinimą ir pasisavinimą, maisto medžiagų reikšmę ir energijos sąnaudas, o taip pat apie kenksmingas maisto medžiagas, jų metabolizmą, patekimo į maistą priežastis, poveikį žmogaus organizmui, maisto saugos kriterijus. Išmokstama analizuoti saugą visoje maisto grandinėje ir parinkti priemones jai užtikrinti.

Vadybos katedra
Dalykas dėstomas: nuolatinės studijos – 4, 6 semestruose, ištęstinės studijos – 5, 7 semestruose.
Dalyko apimtis: 3 kreditai
Atsiskaitymo forma: egzaminas
Dėstytojas: Laima Urbonienė
Dalyko aprašymas: studijų metu suteikiamos žinios ir praktiniai įgūdžiai apie visavertę eurokomunikaciją ir sėkmingą bendradarbiavimą su skirtingų kultūrų atstovais, jų mentalitetą ir elgesio ypatumus. Dalyko turinį apima kultūrų klasifikavimo modeliai ir kultūrų tipai; tarpkultūrinio dalykinio bendravimo ir bendradarbiavimo su skirtingų kultūrų atstovais ypatumai, komunikacijos procesas daugiakultūrinėje erdvėje.

Vadybos katedra
Dalykas dėstomas: nuolatinės studijos – 4, 6 semestruose, ištęstinės studijos – 5, 7 semestruose.
Dalyko apimtis: 3 kreditai
Atsiskaitymo forma: egzaminas|
Dėstytojas: Jolita Leonavičienė
Dalyko aprašymas: vartotojų teisių politikos ir institucijų dalyko medžiagoje pateikiama vartotojų apsaugos teisės samprata, istoriniai vystymosi aspektai, vartotojų apsaugos užtikrinimo institucinė sistema, vartotojų teisės bei jų gynimo formos. Nagrinėjamos teorinės ir praktinės žinios apie vartotojų apsaugos teisių normų taikymą bei įgyvendinimą. Analizuojamas politinių sprendimų ir institucijų veiksmų poveikis vartotojų teisėms.

Vadybos katedra
Dalykas dėstomas: nuolatinės studijos4, 6 semestruose, ištęstinės studijos – 5,7 semestruose.
Dalyko apimtis: 3 kreditai
Atsiskaitymo forma: egzaminas
Dėstytojas:
Vilma Slavickienė
Dalyko aprašymas: dalyke pateikiamos verslo, verslumo sampratos, analizuojamos verslo funkcionavimo sąlygos, formos, verslo funkcijos, motyvai, verslo steigimo išlaidos. Nagrinėjama smulkaus ir vidutinio verslo samprata, privalumai, trūkumai, plėtros priežastys, verslo aplinkos, verslo vertės kūrimas. Analizuojami verslo finansavimo šaltiniai. Nagrinėjama mokesčių samprata, verslo ir mokesčių ryšys, mokesčių sistema, mokesčių įtaka ūkinės veiklos efektyvumui. Pateikiama verslo rizikos esmė, klasifikavimas, analizuojami verslo nuostoliai, rizikos mažinimo būdai. Nagrinėjamas verslo modelis, verslo pradžios etapai, verslo kūrimo uždaviniai.

Inžinerijos katedra
Dalykas dėstomas:
nuolatinės studijos4, 6 semestruose, ištęstinės studijos – 5,7 semestruose.
Dalyko apimtis: 3 kreditai
Atsiskaitymo forma: savarankiškas darbas (projektas)
Dėstytojas: Sigita Valentukevičienė
Dalyko aprašymas: dalyke suteikiamos verslo plano rengimo teorinės žinios ir praktiniai įgūdžiai, pasirenkant verslo idėją, išanalizuojant ir įvertinant jos įgyvendinimo galimybes, riziką ir parengiant verslo idėjos planą. Studijuojama įmonės tipai ir jų parinkimo aspektai, taikant LR įstatymus ir teisės aktus, reglamentuojančius ūkio subjekto veiklą, analizuojamos ir vertinamos verslo rizikos, aplinkosaugos reikalavimai, įtakojantys verslą ir priimamus sprendimus. Analizuojama planuojamos įmonės veiklos finansiniai rodikliai, sudaroma  steigiamos įmonės valdymo organizacinė struktūra, planuojamos reikalingos investicijos.

Inžinerijos katedra
Dalykas dėstomas:
nuolatinės studijos4, 6 semestruose, ištęstinės studijos – 5,7 semestruose.
Dalyko apimtis: 3 kreditai
Atsiskaitymo forma: egzaminas
Dėstytojas:
Gintarė Marija Karlonienė
Dalyko aprašymas: dalyke nagrinėjama valstybės, teisės ir verslo sąsajos įstatymų ir kitų teisės aktų kontekste, verslo dalyvių sutartinių įsipareigojimų pagrindai ir teisiniai padariniai, vartotojų teisės ir jų gynimas, verslo teisės subjektų steigimas, reorganizavimas, likvidavimas, darbo teisiniai santykiai ir jų reglamentavimas. Pateikiama Europos teisės pagrindiniai aspektai, tarptautinių komercinių ginčų sprendimo būdai.

Informacinių technologijų katedra
Dalykas dėstomas: nuolatinės studijos – 4, 6 semestruose, ištęstinės studijos – 5, 7 semestruose.
Dalyko apimtis: 3 kreditai
Atsiskaitymo forma: egzaminas
Dėstytojas: Redas Diržys
Dalyko aprašymas: suteikiamos žinios apie vizualinį produktą kaip sociokultūrinį reiškinį, ugdomas kontekstinis požiūris į vizualinio produkto kūrimą, gebėjimą analizuoti vizualinio produkto adresato poveikio formas, ugdoma atsakomybė už vizualaus produkto sociokultūrinio poveikio padarinius, mokoma atpažinti vizualaus produkto sklaidos visuomenėje formas pagal estetinę išraišką.

Informacinių technologijų katedra
Dalykas dėstomas: nuolatinės studijos – 4, 6 semestruose, ištęstinės studijos – 5, 7 semestruose.
Dalyko apimtis: 3 kreditai
Atsiskaitymo forma: egzaminas
Dėstytojas: Daiva Žvinakevičienė
Dalyko aprašymas: suteikiama teorinių bei praktinių žinių apie  žmogaus ir kompiuterio sąveiką, kuriant informacinius – programinius produktus ir įvairias informacines sistemas. Nagrinėjamos šios temos: žmogaus ir kompiuterio sąveikos samprata, informacijos architektūra ir kompiuterio galimybių ribos, programinio produkto  struktūros konstravimas ir kt.

LAISVAI PASIRENKAMŲ STUDIJŲ DALYKŲ REGISTRACIJOS ANKETOS