Projektas

Vadybos ir ekonomikos studijų programų profesinės praktikos organizavimo modelio kūrimas ir diegimas VP1-2.2-ŠMM-07-K-01-079

Projekto vykdytojas:Lietuvos verslo darbdavių konfederacija
Projekto partneriai:Alytaus kolegija, Socialinių mokslų kolegija
Projekto pradžia – 2010 m. balandžio 1 d.
rojekto pabaiga – 2012 m. kovo 31 d.

Trumpas projekto aprašymas:Projekto įgyvendinimo metu bus sukurta inovatyvi vadybos ir ekonomikos programų praktikos organizavimo sistema, kuri skatintų praktikos proceso dalyvius efektyviai išnaudoti teikiamas galimybes ir motyvuotų siekti maksimalios naudos. Kartu su projekto partneriais-aukštosiomis mokyklomis bus siekiama išsamiai ištirti egzistuojančią praktikos organizavimo sistemą ir,pasisėmus gerosios patirties iš užsienio šalių,sumodeliuoti naują efektyvesnį vadybos ir ekonomikos studijų programų (VESP) praktikos modelį bei organizuoti jo bandomąjį diegimą įmonėse-partnerėse.Projekte numatytas studentų profesinės praktikos organizavimo modelio kūrimas,studentų praktikų organizavimo modelį palaikančios informacinės sistemos kūrimas,praktikos proceso dalyvių parengimas,sukurto praktikos modelio diegimas ir atlikimo organizavimas. Praktikos organizavimo modelis bus universalus ir lengvai pritaikomas daugelyje įstaigų,tiek ruošiančių specialistus,tiek priimančių praktikantus.