Asmens duomenų apsauga

2018-05-25, visoje Europos Sąjungoje įsigaliojo Bendrasis duomenų apsaugos reglamentas (BDAR), kuris didina įmonių, įstaigų ir organizacijų atsakomybę už deramą asmens duomenų tvarkymą, o asmenims suteikia daugiau galimybių kontroliuoti, kur ir kaip naudojami jų duomenys.
BDAR įgyvendinimo ir vykdymo kontrolę Alytaus kolegijoje (toliau – Kolegija) užtikrina paskirtas duomenų apsaugos pareigūnas.

Duomenų apsaugos pareigūno funkcijas vykdo UAB „SDG“
El. paštas: asmensduomenys@sdg.lt
Tel. Nr. +370 37 460066

Dėl savo teisių įgyvendinimo galite kreiptis į Kolegiją teikiant prašymą:
DUOMENŲ SUBJEKTO PRAŠYMO ĮGYVENDINTI DUOMENŲ SUBJEKTO TEISES FORMA 

Asmens duomenų apsaugą reglamentuojantys dokumentai: