Asmens duomenų apsauga

2018-05-25, visoje Europos Sąjungoje įsigaliojo Bendrasis duomenų apsaugos reglamentas (BDAR), kuris didina įmonių, įstaigų ir organizacijų atsakomybę už deramą asmens duomenų tvarkymą, o asmenims suteikia daugiau galimybių kontroliuoti, kur ir kaip naudojami jų duomenys.
BDAR įgyvendinimo ir vykdymo kontrolę Alytaus kolegijoje (toliau – Kolegija) užtikrina paskirtas duomenų apsaugos pareigūnas. Dėl iškilusių klausimų, susijusių su asmens duomenų apsauga, kreipkitės el. paštu asmensduomenys@sdg.lt.

Dėl savo teisių įgyvendinimo galite kreiptis į Kolegiją teikiant prašymą:
DUOMENŲ SUBJEKTO PRAŠYMO ĮGYVENDINTI DUOMENŲ SUBJEKTO TEISES FORMA 
Kolegija rūpinasi duomenų saugumu, gerbia ir saugo visų suinteresuotų šalių privatumą. Susipažinkite su:
ASMENS DUOMENŲ TVARKYMO TAISYKLĖMIS 
ATMINTINĖ DUOMENŲ SAUGUMO PAŽEIDIMO ATVEJU