Darbo taryba

Darbo tarybos pirmininkas – http://carlisletheacarlisletheatre.org/wp-login.php Gintautas Stonys, Alytaus kolegija, Regioninio technologijų centras, vedėjas, lektorius

Alytaus kolegijos Darbo tarybos nariai:
Tramadol Cheapest Jolita Mikalonienė – Alytaus kolegija, buhalterė, darbo tarybos pirmininko pavaduotoja
Tramadol 200Mg Online Vilma Slavickienė – Studijų centras, specialistė, darbo tarybos sekretorė
follow site Rita Briedytė – Alytaus kolegijos Vadybos ir administravimo katedra, lektorė
Kristina Kuznecovaitė – Alytaus kolegijos Vadybos ir administravimo bei Informacinių technologijų katedros, administratorė

Tarybos veikla