Darbo taryba

Alytaus kolegijos Darbo tarybos sudėtis:

Gintautas Stonys – Alytaus kolegijos regioninio technologijų centro vedėjas, lektorius, darbo tarybos pirmininkas
Jolita Mikalonienė – Alytaus kolegijos buhalterė, darbo tarybos pirmininko pavaduotoja
Vilma Slavickienė – Inžinerijos ir biomedicinos fakulteto sekretorė, lektorė, darbo tarybos sekretorė
Rita Briedytė – Alytaus kolegijos Vadybos ir administravimo katedros lektorė
Kristina Kuznecovaitė – Alytaus kolegijos Vadybos ir administravimo bei Informacinių technologijų katedrų administratorė

Tarybos veikla