Darbo taryba

Darbo tarybos pirmininkas
Algirdas Beitnaras – Alytaus kolegija, Marketingo centro vadovas, Viešųjų pirkimų skyriaus specialistas

Darbo tarybos sekretorė
Vilma Slavickienė –  Alytaus kolegija, Studijų centro koordinatorė, Vadybos katedros lektorė

Alytaus kolegijos Darbo tarybos nariai:
Kristina Janulienė – Alytaus kolegija, Informacijos ir savarankiškų studijų centro vedėja
Evelina Patinskienė – Alytaus kolegija, Finansų apskaitos skyriaus buhalterė, vyresnioji finansininkė
Birutė Rakauskienė – Alytaus kolegija, Inžinerijos katedros lektorė, Alytaus STEAM atviros prieigos centro metodininkė

 

Darbo tarybos veiklos reglamentas
Darbo tarybos nutarimai
AK darbo tarybos narių rinkimo tvarkos aprašas

Alytaus kolegijos Darbo tarybos veiklos ataskaita už 2017–2021 m.