Darbo taryba

Darbo tarybos pirmininkas – Gintautas Stonys, Alytaus kolegija, Sveikatos ir inžinerijos fakulteto dekanas 

Alytaus kolegijos Darbo tarybos nariai:
Jolita Mikalonienė – Alytaus kolegija, buhalterė, darbo tarybos pirmininko pavaduotoja
Vilma Slavickienė – Alytaus kolegija, Studijų centras, laikinai vykdanti vedėjos funkcijas, darbo tarybos sekretorė
Rita Briedytė – Alytaus kolegija, Vadybos katedra, lektorė
Kristina Kuznecovaitė – Alytaus kolegija, Studijų centras, specialistė ir Vadybos katedra, administratorė

Darbo tarybos veiklos reglamentas
Darbo tarybos nutarimai
AK darbo tarybos narių rinkimo tvarkos aprašas

 

Atsižvelgiant į valstybėje susiklosčiusią padėtį dėl Covid-19 viruso plitimo ir vadovaujantis Lietuvos Respublikos Vyriausybės ir Valstybės lygio ekstremaliosios situacijos valstybės operacijų vadovo sprendimais bei nesant galimybių užtikrinti balsavimo slaptumą ir darbuotojų valios išraiškos teisingumą organizuojant Darbo tarybos rinkimus nuotoliniu būdu, nukeliama Darbo tarybos rinkimų data į laikotarpį, kai Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimu valstybėje bus atšauktas karantinas (rinkimų data bus tikslinama atskiru direktoriaus įsakymu). Pavesta dabartinės sudėties Darbo tarybai vykdyti savo įgaliojimus iki bus išrinkta nauja Darbo taryba.