Darbo taryba

Darbo tarybos pirmininkas
Algirdas Beitnaras – Alytaus kolegija, Marketingo centro vadovas, Viešųjų pirkimų skyriaus specialistas

Darbo tarybos sekretorė
Vilma Slavickienė –  Alytaus kolegija, Studijų centro vedėja, Vadybos katedros lektorė

Alytaus kolegijos Darbo tarybos nariai:
Kristina Janulienė – Alytaus kolegija, Informacijos ir savarankiškų studijų centro vedėja
Birutė Rakauskienė – Alytaus kolegija, Inžinerijos katedros lektorė, Alytaus STEAM atviros prieigos centro metodininkė
Rimtautė Dapkevičienė – Alytaus kolegija, Bendrabučio valdytoja, Alytaus STEAM atviros prieigos centro laborantė

Darbo tarybos veiklos reglamentas
Darbo tarybos nutarimai
AK darbo tarybos narių rinkimo tvarkos aprašas


Darbo tarybos ataskaita 2023
Darbo tarybos veiklos ataskaita už 2022 m.
Darbo tarybos veiklos ataskaita už 2017–2021 m.