Darbo taryba

Darbo tarybos pirmininkas – Gintautas Stonys, Alytaus kolegija, Regioninio technologijų centras, vedėjas, lektorius

Alytaus kolegijos Darbo tarybos nariai:
Jolita Mikalonienė – Alytaus kolegija, buhalterė, darbo tarybos pirmininko pavaduotoja
Vilma Slavickienė – Studijų centras, specialistė, darbo tarybos sekretorė
Rita Briedytė – Alytaus kolegijos Vadybos ir administravimo katedra, lektorė
Kristina Kuznecovaitė – Alytaus kolegijos Vadybos ir administravimo bei Informacinių technologijų katedros, administratorė

Tarybos veikla