Vizija ir misija

Vizija

Alytaus kolegija – aukštoji mokykla, aktyviai ir sėkmingai veikianti tarptautinėje erdvėje kaip taikomųjų mokslinių tyrimų bei kultūros centras, puoselėjanti šalies tautinę kultūrą ir tradicijas, socialiai atsakinga ir atvira visuomenei.

Misija

Vykdyti kokybiškas aukštojo mokslo studijas, grindžiamas profesionalia praktika ir taikomaisiais moksliniais tyrimais, eksperimentine plėtra ir sudaryti sąlygas asmenims mokytis visą gyvenimą.