Vizija ir misija

Vizija

Alytaus kolegija – pažangi, atvira visuomenei regioninė aukštojo mokslo mokykla, sėkmingai konsolidavusi išteklius su regioniniu universitetu. 

Misija

Ugdyti aktyvius ir atsakingus piliečius, vykdant aukštojo mokslo studijas, grindžiamas tarptautiškumu, inovacijomis, profesionalia praktika, taikomaisiais moksliniais tyrimais ir eksperimentine plėtra, užtikrinant asmenims mokymąsi visą gyvenimą.