Informacijos ir savarankiškų studijų centras

BENDRA INFORMACIJA
Studentų g. 17, LT-62252 Alytus
tel. (8-315) 65 014
faks. (8-315) 50 308
el. p. issc@akolegija.lt

Alytaus kolegijos ISSC – tai atviras švietimo ir informacijos centras, mokymo ir mokymosi vieta su modernia informacine bei technine baze. Jis visapusiškai tenkina kolegijos bendruomenės narių informacinius poreikius, savo fondais ir veikla dalyvauja ugdymo procese, sudarydamas sąlygas asmenybei visapusiškai tobulėti.
Biblioteka yra ISSC padalinys, garantuojantis joje esančių fondų prieinamumą kolegijos akademinei bendruomenei.

PERSONALAS

Bibliotekininkė – informacinių išteklių specialistė
Palmira Rodžienė
el. p. palmira.rodziene@akolegija.lt

Bibliotekininkė – paslaugų vartotojams specialistė
Jolita Leonavičienė
el. p. jolita.leonaviciene@akolegija.lt

2019 m. birželio mėn. darbo laikas
I–III: 8.30 – 12.30 val.
IV: 8.30–17.00 val.
V–VI–VII nedirbame

VARTOTOJŲ APTARNAVIMAS
ISSC lankytojų aptarnavimo tvarką reglamentuoja „Informacijos ir savarankiškų studijų centru ir biblioteka naudojimosi taisyklės“.

ISSC FONDAI
Informacijos ir savarankiškų studijų centre yra 50 kompiuterinių darbo vietų:
Užsienio kalbų savarankiškų studijų centre (101 a.) – 15 darbo vietų su studijoms pritaikyta kompiuterine įranga;
Elektroninėje skaitykloje (102 a.) įrengta 20 darbo vietų, turinčių internetinę prieigą ir studentams reikalingą programinę įrangą savarankiškoms studijoms;
15 darbo vietų yra akademinio personalo skaitykloje (103 a.), turinčioje reikalingą org. techniką pasirengimui paskaitoms.
Visi kolegijos kompiuteriai turi laisvą prieigą per LMBA prenumeruojamų ir testuojamų mokslinių duomenų bazių ir aukštųjų mokyklų elektroninių katalogų. Veikia elektroninis AK bibliotekos fondų katalogas.
ISSC bibliotekoje 2014 m. gruodžio 31 d. duomenimis sukaupta 19992 egzempliorių spausdintų ir elektroninių leidinių.

Katalogai
Šiuo metu veikia AK bibliotekos elektroninis katalogas: Nuoroda
Alytaus kolegijos virtuali biblioteka
Elektroninis katalogas pilnai atlieka abėcėlinio, sisteminio bei dalykinio katalogų funkcijas. Katalogavimas – tai kuo išsamesnės informacijos apie spaudinį ar elektroninius išteklius pateikimas. Tai ne tik autoriaus pavardės, antraštės ar leidimo duomenų bei pastabų apie leidinį pateikimas, bet ir kuo tikslesnis temos (dalykinės rubrikos) atskleidimas bei mokslo srities (universalios dešimtainės klasifikacijos indekso) nurodymas.
Lietuvos kolegijų bibliotekos katalogas Nuoroda
Lietuvos virtuali biblioteka – tai visų lygių elektroninės bibliotekos – nuo namų iki pasaulio informacijos šaltinių, ITT priemonės ir vartotojo sąsaja. Lietuvos virtuali biblioteka sukurta vykdant Švietimo ir mokslo ministerijos programą “Informacinės technologijos mokslui ir studijoms. 2001-2006 m.” ir Europos Sąjungos struktūrinių fondų remiamus projektus.
Vilniaus Gedimino technikos universiteto biblioteka

LMBA INFORMACIJA
LAISVAI PRIEINAMOS DB
Laisvos prieigos moksliniai žurnalai
http://www.scientificjournals.org/submission.htm
http://www.scientificjournals.org/current_issue.htm
http://www.scientificjournals.org/wanted.htm
DOAJ – Directory of Open Access Journals – atvirosios priegos įvairių tematikų ir kalbų visateksčių referuojamų mokslinių žurnalų katalogas. http://www.doaj.org/
Google Scholar – mokslinės informacijos paieškos sistema. http://scholar.google.com/
HighWire Press Free Online Full-text Articles – HighWire Press atvirosios prieigos biomedicinos ir kitų mokslų visateksčių žurnalų sąrašas. http://highwire.stanford.edu/lists/freeart.dtl
Scientific Journals International – atviros prieigos moksliniai žurnalai. http://www.scientificjournals.org/

DUOMENŲ BAZĖS

kuriame.lietuvos.ateiti
Elektroninė visatekstė tarptautinė serijinių ir kitų leidinių straipsnių duomenų bazė. EBSCO Publishing yra viena stambiausių elektroninės informacijos tarnybų pasaulyje ji siūlo per 300 įvairios tematikos visateksčių, referatinių, bibliografinių duomenų bazių vartotojams. Tai visatekstės, referatinės ir bibliografinės periodinių leidinių straipsnių duomenų bazės socialinių, humanitarinių, medicinos ir technikos mokslų, verslo, vadybos klausimais.

EBSCO Publishing duomenų bazėse viso teksto leidinius galima skaityti keliais formatais: PDF, HTML, XML. Bazėse yra elektroniniai vertėjai, verčiantys straipsnius į vokiečių, prancūzų, ispanų kalbas.

Galimybės: pagal raktinį žodį paieška, teminė paieška, periodinių leidinių ir jų straipsnių paieška, kompanijų paieška (veiklos aprašymas, adresas, ataskaitos…) vaizdų paieška, (žmonių nuotraukų, gamtovaizdžių, vietovaizdžių, istorinių nuotraukų, žemėlapių).

EBSCO Publishing DB
Prie EBSCO Publishing duomenų bazės reikia jungtis adresu:http://search.epnet.com
Apie naudojimąsi DB galite pasiskaityti adresu: http://www.lmba.lt/sites/default/files/1sk_ebsco.pdf
Vizuali paieška EBSCO Publishing duomenų bazėse. Apie vizualią paiešką.
NAUJIENA! EBSCO Host kanalo mokomieji vaizdo įrašai Youtube.

Emerald Management eJournals Collection – tarptautinė visatekstė marketingo, žmogiškųjų išteklių, vadybos, informacijos ir komunikacijos mokslų krypčių mokslinės informacijos duomenų bazė. Tai daugiau nei 120 tūkst. straipsnių iš daugiau nei 214 žurnalų. Bazėje rasite informacijos šiomis temomis: vadybos, vadybos istorijos, žmogiškųjų išteklių vadybos, visuotinės kokybes vadybos, strateginio valdymo, kokybės, logistikos, rinkodaros ir finansų valdymo, audito ir audito standartų ir kitomis temomis.
Duomenų bazės adresas internete: http://www.emeraldinsight.com/search.htm
– Kaip atlikti paiešką EMERALD Management eJournals Collection (lietuvių kalba).
Taylor & Francis – ši bazė pateikia prieigą prie šios leidyklos viso teksto žurnalų kolekcijos. Jų sąraše yra 1330. Tai įvairių mokslo sričių žurnalai (biologijos, žemės ūkio, maisto technologijos, kompiuterijos, verslo, finansų, ekonomikos, švietimo, socialinio darbo, sporto, kultūros paveldo, meno, turizmo, medicinos, kalbotyros, literatūros ir kt. temomis). Archyvas – nuo 1997 m.
Prieiga suteikiama iki 2012 m. liepos 21 d. visiems LMBA nariams http://www.lmba.lt/eMoDB/index.htm iš projekto „Elektroninių mokslo duomenų bazių atvėrimas Lietuvai”.
Nuoroda: http://www.informaworld.com/
– Kaip atlikti
paiešką Taylor & Francis duomenų bazėje (anglų kalba).

Lietuvos bazės:
Bibliografinė Europos Sąjungos oficialiųjų dokumentų duomenų bazė http://www3.lrs.lt/pls/esaa/esaa_web.login
Lietuvos elektroninė periodika http://eperiodika.freehostia.com
ES teisės aktai http://www3.lrs.lt/pls/inter1/dokpaieska.forma_l
Lietuvos Respublikos teisės aktų duomenų bazė http://www3.lrs.lt/dokpaieska/forma_l.htm
Lietuvos statistikos departamento statistinių duomenų bazė http://www.stat.gov.lt
Lietuvos mokslo ir studijų institucijų veiklos informacinė DB http://www.mokslas.mii.lt/mokslas

Pasaulio bazės:
I Visateksčių straipsnių ar žurnalų duomenų bazės
All Academic – elektroniniai žurnalai iš įvairių mokslo sričių http://www.allacademic.com/
Directory of Open Access Journals – elektroniniai žurnalai iš įvairių mokslo sričių http://www.doaj.org
Find Articles. The Webs first FREE Article Search – straipsnių paieškos sistema http://findarticles.com
OAIster – Mellon fondo projektas, kurio tikslas pateikti atvirus skaitmeninius šaltinius http://oaister.umdl.umich.edu/o/oaister/
Open J-gate – apie 3000 laisvos prieigos žurnalų http://www.openj-gate.com/index.asp
Open Russian Electronic Library (OREL) – Atvira Rusijos elektroninė biblioteka http://orel.rsl.ru/
Rusijos elektroninių disertacijų biblioteka http://diss.rsl.ru/
SPARC (Scholarly Publishing and Academic Resources Coalition) – nuorodos į atvirus mokslinės informacijos šaltinius http://www.arl.org/sparc/index.html?page=h0

Bibliografijos duomenų bazės
Bibliografinė Europos Sąjungos oficialiųjų dokumentų duomenų bazė http://www3.lrs.lt/pls/esaa/esaa_web.login
AGRICOLA – žemės ūkio mokslinių straipsnių ir leidinių bibliografinė duomenų bazė http://agricola.nal.usda.gov/
AGRIS – tarptautinė žemės ūkio mokslų ir technologijų informacijos sistema (bibliografinė duomenų bazė) http://www.fao.org/agris/
BLACKWELL Synergy (nemokamos straipsnių santraukos) http://www.blackwell-synergy.com/
Cambridge Journals Online (nemokamos straipsnių santraukos) http://journals.cambridge.org
CARIS – pasaulinė žemės ūkio mokslo darbų projektų duomenų bazė http://www4.fao.org/caris/
ENGnetBASE: Engineering Handbooks Online – inžinerijos vadovėlių leidyklos duomenų bazė http://engnetbase.com/
HighWire Press (nemokamos straipsnių santraukos) http://highwire.stanford.edu/
Kluwer Online (nemokamos straipsnių santraukos) http://www.springerlink.com/home/main.mpx
NDLTD (Networked Digital Library of Theses and Disertations) – tezių bei disertacijų duomenų bazė http://www.ndltd.org/
SOSIG – socialinių mokslų bibliografiniai ir visateksčiai informacijos šaltiniai http://www.intute.ac.uk/socialsciences/lost.html
Springer-Verlag (nemokamos straipsnių santraukos) http://www.intute.ac.uk/socialsciences/lost.html
EUROSTAT – Europos Sąjungos regionų bei šalių statistinės informacijos duomenų bazės http://epp.eurostat.ec.europa.eu/portal/page?_pageid=1090,30070682,1090_33076576&_dad=portal&_schema=PORTAL
Facts On File – mokslo, istorijos, kultūros, autobiografijos, geografijos, profesijos kt. duomenų bazės http://www.factsonfile.com/
Facts On File – mokslo, istorijos, kultūros, autobiografijos, geografijos, profesijos kt. duomenų bazės http://www.factsonfile.com/
FAOSTAT- tarptautinė žemės ūkio statistikos duomenų bazė http://faostat.fao.org/default.aspx
Science Citation Index – mokslinė duomenų bazė apimanti moksliškai referuojamus žurnalus (laisvai prieinama žurnalų sąrašų peržiūra) http://www.thomsonreuters.com/business_units/scientific/
CiteSeer – Scientific Literature Digital Library http://citeseer.ist.psu.edu/
ERIC Digests.org – visatekstė edukologijos duomenų bazė http://www.ericdigests.org/eric-digests.html
Education-line – visatekstė edukologijos duomenų bazė http://www.leeds.ac.uk/educol
Google Scholar – mokslinės informacijos paieška internete http://scholar.google.com
ISI – Institute for Scientific Information – prestižinių mokslo žurnalų sąrašai http://www.isinet.com/journals/
Scirus – mokslinės informacijos paieška internete http://www.scirus.com

NAUJAUSI LEIDINIAI
Naujų knygų sarašai: 2009-01 2009-02 2009-03 2009-04 2009-09 2009-10 2009-11 2009-12 2010-02 2010-03 2010-08 2015