Projektas

Projekto tikslas – sudaryti sąlygas aukštos kokybės studijoms, aprūpinant Alytaus kolegiją modernia mokomąja, praktinių įgūdžių lavinimo bei informacijos technologijų įranga.

Projekto uždaviniai:
. Sukurti tinkamą studijų infrastruktūrą rengiamoms trims studijų programoms pagal šiuo metu vykdomą BPD 2.4 priemonės projektą „Alytaus kolegijos plėtra, diegiant inovatyvias studijų programas ir gerinant mokymosi kokybę“ (ESF/2004/2.4.0-K01-066/SUT-221).
. Atnaujinti ir modernia įranga aprūpinti auditorijas, taip sudarant sąlygas efektyviai perduoti žinias studentams bei klausytojams teorinių užsiėmimų metu.
. Modernizuoti bei praplėsti praktinio studentų rengimo materialiąją bei techninę mokymosi bazę.
. Atnaujinti bei įsigyti naują įrangą kokybiškam studijų proceso administravimui.
. Sukurti higienos standartus atitinkančias darbo bei mokymosi vietas, jas aprūpinant naujais baldais.
. Pritaikyti studijų aplinką neįgaliems asmenims.

Duomenys apie projektą
Kvietimo teikti paraiškas Nr. BPD2004-ERPF-1.5-12;
Priemonės veiklos sritys:
1 veiklos sritis: Infrastruktūros, bazinės įrangos, reikalingos švietimui, profesiniam mokymui, mokslui ir studijoms, atnaujinimas;
2 veiklos sritis: Mokymosi visą gyvenimą sąlygų plėtra diegiant modernias informacines technologijas;
Projekto pavadinimas: Alytaus kolegijos veiklos kokybės gerinimas, modernizuojant mokymosi aplinką ir gerinant studijų infrastruktūrą;
Projekto trukmė: 2006 m. liepos 4 d. – 2008 m. gegužės 31 d.;
Projekto biudžetas: 2 606 614,93 Lt;

Projekto pasiekimai

Rodiklio pavadinimas, pagal BPD priedą Matavimo vienetas Laukiamo rezultato kiekybinė išraiška
Modernizuotų infrastruktūros institucijų skaičius institucija 5800 kv. m.
Kiti (projekto lygmens):
Kompiuteriai ir organizacinė technika vnt. 360
Telefoninė įranga vnt. 14
Kita įranga vnt. 54
Statinių inžinerinių sistemų studijų programos įranga vnt. 4
Programinė įranga vnt. 199
Baldai vnt. 1779

 

Projekto paraiška
Paraišką sudarė:
. paraiškos A dalis,
. paraiškos B dalis,
. Investicijų pasiūlymas/ galimybių studija.

Projekto esmę nusako ištrauka iš Investicijų pasiūlymo / galimybių studijos santraukos:
„Parama leistų Alytaus kolegijai per trumpiausią laiką pasiekti numatytus tikslus, sėkmingai įgyvendinti šiuo metu vykdomą 2.4 priemonės projektą „Alytaus kolegijos plėtra, diegiant inovatyvias studijų programas ir gerinant mokymosi kokybę”, leistų įsisavinti ir pradėti naudoti naujas rekonstruotas patalpas Alytaus miesto centre, Ligoninės g. 1C/Seirijų g. 2, taip išsprendžiant patalpų stokos problemą, padėtų sudaryti sąlygas neįgaliųjų studijoms, suteiktų galimybę tūkstančiams Alytaus regiono jaunų bei vyresnio amžiaus žmonių gauti reikalingas aukšto kokybinio lygio paslaugas, įgyti išsilavinimą ir sėkmingai prisidėti prie savo krašto intelektinės, technologinės bei ekonominės plėtros.”