Europos sutarties dėl pavojingų krovinių tarptautinių vežimų keliais (ADR) pradinio pasirengimo kursas – konsultacijos

Alytaus kolegija organizuoja Europos sutarties dėl pavojingų krovinių tarptautinių vežimų keliais (ADR) pradinio pasirengimo kursus – konsultacijas. ADR pasirengimo kurso išklausymas palengvins mokymąsi privalomuose specialiuose kursuose ir didesnė sėkmė laikant egzaminą.

Pradinio pasirengimo kursų trukmė – 20 akademinių valandų (po 45 min.).

Detalesnės informacijos teirautis
Inžinerijos fakulteto lektorė Danutė Abramavičienė
danute.abramaviciene@akolegija.lt
+370 6157 7485