Daiktų (prekių) grąžinimo ir keitimo taisyklės

Pavadinimas DAIKTŲ (PREKIŲ) GRĄŽINIMO IR KEITIMO TAISYKLĖS
Tikslinė grupė Prekių ir paslaugų vartotojai (pirkėjai), pardavimo vadybininkai, pardavėjai
Tikslas ir uždaviniai Tikslas: supažindinti su daiktų (prekių) grąžinimo ir keitimo taisyklėmis Uždaviniai: pateikti klausytojams susistemintas žinias apie ne maisto prekių grąžinimo ir keitimo ypatumus, maisto prekių grąžinimo ir keitimo ypatumus, pirkėjo ir pardavėjo teises ir pareigas, pardavėjų atsakomybę ir kontrolę, bei nagrinėti praktinius pavyzdžius.
Modulių/temų pavadinimai Ne maisto prekių grąžinimo ir keitimo ypatumai; Maisto prekių grąžinimo ir keitimo ypatumai; Pirkėjo ir pardavėjo teisės ir pareigos; Pardavėjų atsakomybė; Kontrolė.
Programos trukmė Nuo 8 (akad.val.)
Mokymo metodai Paskaitos, pasitelkiant vaizdinę medžiagą, praktiniai pavyzdžiai, situacijų nagrinėjimas ir vertinimas.
Dėstytojas Aurelija Goravičienė
Kontaktai aurelija.goraviciene@akolegija.lt